O Nás

Pat Dodd

Chief Commercial Officer, Nielsen Global Connect

Patrick Dodd zastává v Nielsenu pozici Chief Commercial Officer v Nielsen Global Connect, kde od ledna 2019 vede globální komerční týmy.

V minulosti vedl Patrick v Nielsenu skupinu Global Markets Group, která pomáhá FMCG a maloobchodním klientům nalézt řešení na míru na podporu růstu ve více než 100 trzích po celém světě. Předtím byl Pad vedoucím Buy byznysu v 23 nejrychleji rostoucích trzích světa.

Pat je v Nielsenu více jak 20 let. Ve společnosti zastával množství vedoucích pozic, včetně řízení Nielsen Global Retailer Vertical a role prezidenta trhů v Evropě, Číně a Kanadě. Též zastával vícero seniorských komerčních rolí v péči o velké klienty z řad výrobců a řetězců v oblasti rychloobrátkového zboží napříč celým světem. Pat je vášnivým obhájcem investic do inovací a rozvoje produktů. Je široce uznávaným myšlenkovým vůdcem v rámci FMCG a maloobchodu a je pravidelným řečníkem na odborných akcích.

Pat žije v Ženevě ve Švýcarsku a je držitelem diplomu v oboru ekonomie z University of Western Ontario.