INSIGHTS

Česká republika patří k nejoptimističtějším zemím v evropě
Novinky

Česká republika patří k nejoptimističtějším zemím v evropě

Index spotřebitelské důvěry se ve druhém čtvrtletí roku 2016 v České republice vyšplhal na rekordní úroveň od začátku jeho sledování – s indexem 98 se dostal na druhou nejoptimističtější příčku mezi 34 sledovanými evropskými zeměmi. Na stejný index dosáhlo jen Turecko a Velká Británie, avšak Steve Smith, Market Leader Nielsen UK and Ireland, poznamenal, že ve třetím čtvrtletí může dojít ke změnám. Vidí za tím fakt, že průzkum probíhal těsně před referendem o Brexitu. 

Indexy v Polsku (87) a na Slovensku (81) jsou, podobně jako v Česku, na svých historických maximech, přestože stále nedosahují českého průměru. Naopak v Maďarsku se spotřebitelská důvěra dostala na nejnižší úroveň v průběhu posledního roku (57). Optimistickým lídrem zůstává Dánsko (112), které si jako jediná evropská země dlouhodobě drží index vyšší než 100.

Údaje vycházejí z globální studie společnosti Nielsen, která měří spotřebitelskou důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů ve více než 60 zemích světa. Hodnoty nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. 

NIELSEN INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY V EVROPĚ Q2 2016

Zdroj: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, Q2 2016, (+-) změna vs. Q1 2016  

PRÁCE A EKONOMIKA ČECHY NETRÁPÍ
NEJVĚTŠÍMI OBAVAMI ZŮSTÁVÁ IMIGRACE A ZDRAVÍ

Ekonomika (20 %), pracovní jistoty (21 %) a terorismus (24 %) se nacházejí v žebříčku prvních tři největších obav v Evropě, avšak čeští spotřebitelé se na rozdíl od evropského průměru podstatně méně obávají o ekonomiku (7 %) a pracovní jistotu (6 %). Podobně jako v předcházejících čtvrtletích i nyní označili čeští respondenti mezi své hlavní současné obavy imigraci (29 %). V rámci evropských zemí tím Česká republika i v druhém čtvrtletí potvrdila své prvenství země s nejvyšším procentem respondentů obávajících se imigrace. Je však viditelný její klesající trend – v posledním kvartálu roku 2015 až 36 % českých respondentů uvedlo imigraci jako svou první nebo druhou největší obavu, v Q1 2016 to bylo 33 % a v následujícím čtvrtletí došlo k poklesu na 29 %. Stejně tak 29 % dotazovaných českých spotřebitelů uvedlo, že se nejvíce bojí o zdraví, čímž se Češi výrazně odlišují od evropského průměru (18 %). Obava z terorismu, která dosáhla své nejvyšší hodnoty za poslední rok (27%) a dostala se tak na třetí místo. 

PRACOVNÍ JISTOTA JE VELKOU OBAVOU V POLSKU, MAĎARSKU I NA SLOVENSKU

Slováci se, podobně jako čeští respondenti, nejvíce bojí o zdraví, avšak do žebříčku třech největších obav se dostává i pracovní jistota (SK 31 %, HU 24 %). V Polsku je tato obava dokonce deklarována jako největší nebo druhá největší obava (28 %), čímž se všechny zbývající země Visegrádu výrazně odlišují od českých respondentů ve vnímání pracovních jistot.  Zajímavé je, že obavy ze zadlužení se dostaly mezí největší obavy v Maďarsku (23 %) i Polsku (19 %), zatímco v Čechách se ho obává jen 12% respondentů.

LIDÉ POZITIVNĚ VNÍMAJÍ OSOBNÍ FINANCE

Pozitivnější než evropský průměr jsou Češi v hodnocení financí, což výrazně ovlivňuje celkový index spotřebitelské důvěry. Jako dobré nebo výborné hodnotí své finance 55 % českých respondentů, u slovenských sousedů takto hodnotí svou finanční situaci jen 42 % dotázaných a v Maďarsku je to jen 19 %, což je výrazně pod evropským průměrem (41 %). S tím souvisí i odpověď na otázku, zdali je ten správný čas na nákup věcí, které chcete a potřebujete, u které kladně odpovědělo 47 % dotazovaných spotřebitelů v Česku a 33 % na Slovensku, což je přesně hodnota evropského průměru. A kam investují Češi svou hotovost po pokrytí nákladů na živobytí? Skoro polovina z nich investuje do úspor a třetina na dovolenou a renovaci domácnosti. 

KDYŽ ŠETŘIT, TAK NA ZÁBAVĚ, ENERGIÍCH A OBLEČENÍ

Navzdory optimismu ve vnímání osobních financí se 45 % českých spotřebitelů rozhodlo přehodnotit výdaje v domácnosti, aby ušetřili. Stále je to však podstatně méně než celoevropský průměr (58 %) nebo dokonce celosvětový průměr (67 %). Jak se tedy Češi snaží nejvíce snižovat výdaje? Nejvíce šetří na zábavě mimo domácnost (46 %), plynu a elektřině (44 %) a na nákupech oblečení (41%). Výrazný rozdíl nejen oproti evropskému průměru ale také oproti ostatním středoevropským zemím, je šetření na potravinách. Jen 25 % českých respondentů přešlo k nákupu levnějších značek potravin, na Slovensku je to až 39 % respondentů, v Polsku 35 % a v Maďarsku až 58 %. V porovnání s předcházejícím čtvrtletím je procento českých respondentů, kteří uvádějí nákup levnějších značek jako formu šetření, nižší o 3 procentní body.

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571

O NIELSEN GLOBÁLNÍ STUDII SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ

Studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 61 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. Zjištění průzkumu jsou založeny na deklarovaných odpovědích respondentů. Sběr dat pokrývajících druhé čtvrtletí roku 2016 probíhal v období od 9. do 27. května 2016.

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální výzkumná agentura, která poskytuje celkové pochopení toho, co spotřebitelé na celém světě kupují a sledují. V rámci sledování rychloobrátkového zboží nabízí výrobcům spotřebního baleného zboží a obchodním řetězcům rozsáhlý pohled na celkový vývoj v oblasti FMCG. Nielsen neměří pouze televizní vysílání, ale i sledovanost na ostatních zařízeních včetně online měření či měření mobilní komunikace. Díky spojení měření televizní a online sledovanosti s informacemi o vývoji rychloobrátkového zboží poskytuje Nielsen svým klientům jak nejkvalitnější zdroj dat, tak nepostradatelné analytické služby. Nielsen (společnost S&P 500) působí ve více než 100 zemích, které pokrývají více než 90% celkové světové populace. Pro více informací navštivte www.nielsen.com