INSIGHTS

V prémiovém segmentu nejde jen o cenu
Novinky

V prémiovém segmentu nejde jen o cenu

Jak spotřebitelé vnímají „prémiovost“?

Prémiové produkty se těší nárůstu prodejů napříč zeměmi celého světa. Prodeje v tzv. prémiové řadě, kterou Nielsen charakterizuje jako produkty s cenou vyšší minimálně o 20 % oproti průměrné ceně v dané kategorii, rostou rapidní rychlostí. Nárůst prémiového sektoru na mnohých trzích dokonce předstihuje celkový růst většiny rychloobrátkových kategorií. A stále je tu potenciál pro další růst, jelikož kupní síla rovněž narůstá. Tvrzení podporuje i fakt, že až 45 % českých respondentů globální studie Nielsen zaměřené na zkoumání vnímání „prémiovosti“ hodnotí svoji finanční situaci jako lepší než před pěti lety, zatímco za horší ji považuje necelá čtvrtina respondentů. Nicméně, za celosvětovým nárůstem prémiového segmentu je nejen zvýšená poptávka hnaná vyšší kupní silou, ale také větší nabídka ze strany jak velkých, tak menších výrobců a dostupnosti nových, inovativních značek.

Jak ale spotřebitelé vnímají „prémiovost“? Ukazuje se, že pro většinu respondentů nejde jen o vyšší cenu. Ve skutečnosti méně jak třetina respondentů v rámci celosvětové studie (31 %) a v České republice jen jedna čtvrtina tvrdí, že produkt považují za prémiový, pokud je drahý, což je jasným znamením pro firmy, které zvedají ceny bez vysvětlení hodnoty produktů a udání jasných důvodů změn. Naopak respondenti definují prémiové produkty na základě jejich výjimečné kvality. 54 % globálních a ještě vyšší procento českých respondentů (59 %) deklaruje, že prémiové výrobky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů nebo ingrediencí. Globálně 46 % spotřebitelů (43 % českých) tvrdí, že výrobky prémiové řady mají kromě složení také vynikající funkci nebo výkon.  Podobně vysoké procento českých spotřebitelů (45 %) považuje za prémiové takové zboží, které nabízí něco specifického, co nemá žádný jiný produkt.  V takovémto pojetí „exkluzivity“ se Češi značně liší od ostatních evropských zemí, kde v průměru jen třetina Evropanů považuje tento atribut za charakteristický znak prémiového produktu.

Spotřebitelé nakupují prémiové produkty z racionálních, ale také z emocionálních příčin. Emoce nicméně rezonují více v rozvojových krajinách, kde jsou vyšší aspirace na status a úspěch. Proto například jen 22 % českých spotřebitelů (oproti globálnímu průměru 45 %) uvedlo, že nákup prémiových výrobků jim dává pocit úspěchu, ještě menší skupina – jen 10 % – deklaruje, že je pro ně důležité, jak jejich přátelé vnímají luxusní značky nebo produkty.

Studie společnosti Nielsen kromě identifikace atributů, které spotřebitelé hledají v „prémiovosti“ produktu, a odhalování důvodů, které jsou za nákupem takových produktů, zkoumala i škálu kategorií, za které jsou spotřebitelé nejvíce ochotni zaplatit vyšší cenu. Mezi českými respondenty nejvíce dominovala kategorie káva/čaj, kde se více než třetina (35 %) respondentů vyjádřila, že by zvažovala koupi prémiové nabídky. Následovalo maso/ mořské plody (33 %), mléčné produkty (31 %), oblečení (30 %), osobní elektronika jako mobil, tablet atd. (29 %), ústní hygiena (25 %) a péče o vlasy (24 %).

O GLOBÁLNÍ STUDII NIELSEN

Výsledky globální studie zaměřené na vnímání „prémiovosti“ jsou založeny na odpovědích více jak 30 000 respondentů s online přístupem v 63 zemích světa, v nichž je internetová penetrace minimálně 60 % nebo online populace dosahuje minimálně 10 miliónů respondentů. Vzorek respondentů je v každé zemi sestaven reprezentativně z hlediska věku a pohlaví. Odpovědi průzkumu jsou založeny na deklarovaném chování. Sběr dat probíhal v období od 1. do 23. března 2016.

O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální výzkumná agentura, která poskytuje celkové pochopení toho, co spotřebitelé na celém světě kupují a sledují. V rámci sledování rychloobrátkového zboží nabízí výrobcům spotřebního baleného zboží a obchodním řetězcům rozsáhlý pohled na celkový vývoj v oblasti FMCG. Nielsen neměří pouze televizní vysílání, ale i sledovanost na ostatních zařízeních včetně online měření či měření mobilní komunikace. Díky spojení měření televizní a online sledovanosti s informacemi o vývoji rychloobrátkového zboží poskytuje Nielsen svým klientům jak nejkvalitnější zdroj dat, tak nepostradatelné analytické služby. Nielsen (společnost S&P 500) působí ve více než 100 zemích, které pokrývají více než 90 % celkové světové populace. Pro více informací navštivte www.nielsen.com

KONTAKT:
Mária Hukelová
maria.hukelova@nielsen.com
+421 907 912571