INSIGHTS

15% Čechů si předsevzalo omezit kouření
Novinky

15% Čechů si předsevzalo omezit kouření

Přístroj na zahřívání tabáku používá 7% kuřáků

Více než 1/3 české populace si dala do nového roku 2019 nějaké předsevzetí a jedním z nich bylo také omezení kouření, které uvedlo 15 % respondentů. Z výsledků spotřebitelského průzkumu, který proběhl mezi kuřáky, vyplývá, že 7 % z nich užívá takzvané přístroje na zahřívání tabáku. Polovina neuživatelů přístrojů o tomto způsobu užívání tabáku nikdy neslyšela. Trh s klasickými cigaretami stagnuje, ale jejich tržby rostou, což je ovlivněno jednak zvyšováním cen cigaret a také rostoucím podílem některých prémiových výrobků..

Z lednového šetření společnosti Nielsen vychází, že více než 1/3 české populace si dala do nového roku 2019 nějaké předsevzetí či si řekla, že se některým oblastem svého života bude tento rok více věnovat. Není překvapivé, že nejvíce Čechů deklarovalo snahu o zdravý životný styl (41 %) a u tohoto záměru jde pak konkrétně o to, že by se chtěli více věnovat sportu a zhubnout. Další oblastí jsou osobní finance, kde si Češi chtějí více spořit (36 %) a lépe si hlídat své výdaje (34 %). Skoro 30 % Čechů také chce v novém roce vylepšit organizaci svého osobního času, aby měli více času na rodinu a přátele. Skoro 1/3 Čechů se chce také změřit na to, aby zbytečně nehromadila věci.

Andrea Vozníková, která zastřešuje spotřebitelské průzkumy Nielsen, doplňuje další předsevzetí: “Když se podíváme na zdravotní hledisko, tedy omezení nezdravých návyků, tak 27 % plánuje omezení cukrů, a 17 % omezení tuků. Omezení konzumace alkoholu uvedlo pouze 10 % spotřebitelů, stejně tak jako plán omezení konzumace jídel z fastfoodů. Obvyklým novoročním předsevzetím je také plán na omezení kouření, toto uvedlo 15 % respondentů a 1 % ze všech oslovených respondentů uvedlo, že zvažuje přechod na jinou formu užívání tabáku.“

V České republice je dle průzkumu Státního zdravotnického ústavu přibližně jedna čtvrtina obyvatel aktivními kuřáky. Jak se mění užívání tabáku nástupem stále více oblíbeného zdravého životního stylu a s příchodem nových forem užívání tabáku? Na tyto i jiné otázky odpovídá průzkum společnosti Nielsen z prosince 2018, který byl proveden na vzorku 1010 kuřáků ve věku 19 do 76 let.

Většina českých kuřáků jsou středně silní kuřáci (tzn., že kouří nebo jinak užívají 6-15 tabákových výrobků denně). Zároveň jsou to lidé, kteří holdují tabáku už velmi dlouho, protože více než ¾ z námi oslovených kuřáků kouří už více než 10 let. Výzkum byl však primárně zaměřen na takzvané přístroje na zahřívání tabáku (na českém trhu jsoue momentálně k dispozici IQOS a glo), které- dle výsledků užívá 7 % kuřáků. Typickými uživateli přístrojů na zahřívání tabáku jsou mladí lidé z velkých měst, z nichž většina začala kouřit nebo jinak užívat tabák před 1-2 roky. Až 98,6 % uživatelů těchto přístrojů jsou současní či bývalí kuřáci cigaret a téměř ¾ z nich kombinuje IQOS/glo s jiným způsobem užívání tabáku (např. mentolové cigarety). Jen 1,4 % uživatelů přístrojů na zahřívání tabáku nebylo kuřáky a začalo s užíváním tabáku právě tímto novým způsobem.

“Neuživatelů přístrojů na zahřívání tabáku, kterých bylo v našem vzorku 93 %, jsme se ptali na jejich znalost IQOS a glo a ukázalo se, že celá polovina z nich o tomto způsobu užívání tabáku nikdy neslyšela. Jedná se především o starší populaci, často důchodce a zároveň obyvatele vesnic. Z těch, kteří o tomto typu užívání tabáku již slyšeli, jich valná většina zná přístroj IQOS, což je vzhledem k jeho delšímu působení na trhu očekávaný výsledek“, vysvětluje Andrea Vozníková. (pozn. IQOS byl uveden na trh v červenci 2017, glo až v září 2018, tedy dva měsíce před sběrem dat).

Jako největší benefit přístrojů na zahřívání tabáku jeho uživatelé nevidí ani tak přínos pro své zdraví či lepší fyzický stav, ale hlavně možnost užívat tabák tam, kde je kouření zakázáno. Jako další důležité benefity uživatelé uvádějí, že tímto způsobem méně škodí svému okolí, tedy neobtěžují jak sebe, tak ani své okolí nepříjemným zápachem. I neuživatelé se s uživateli shodnou na tom, že největším pozitivem je, že tento přístroj lze užívat tam, kde je kouření zakázáno.

Na druhé straně, pro stálé kuřáky se zdá být největší bariérou k vyzkoušení, či úplnému přechodu na tento typ přístroje obava, že nenahradí požitek z cigarety. A to i přes to, že více než polovina současných uživatelů tvrdí, že požitek z IQOS či glo je srovnatelný s požitkem z kouření cigarety.

Spotřeba klasických cigaret stagnuje, tržby rostou

Alternativní formy užívání tabákových výrobků, jako například sypaný tabák, elektronické cigarety nebo v poslední době i zmíněné přístroje na zahřívání tabáku, ovlivňují vývoj trhu s klasickými cigaretami. Z údajů maloobchodního auditu společnosti Nielsen vyplývá, že trh cigaret v Česku v loňském roce stagnoval. V roce 2018 se v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím (bez Makra), na čerpacích stanicích, v tabákových prodejnách a gastro zařízeních nakoupilo celkem 13,7 miliardy kusů cigaret v hodnotě 61,1 miliardy Kč. Jana Navrkalová, client business partner společnosti Nielsen a expert na tabákové kategorie, popisuje vývoj spotřeby a tržeb: “Spotřeba meziročně mírně klesla o necelou desetinu procenta, což v přepočtu na kusy znamená pokles o 7,3 milionů kusů, avšak čeští spotřebitelé utratili za cigarety o 2,1 miliardy korun více (+ 4%) než v roce 2017. Nárůst tržeb je na jedné straně ovlivněn zvyšováním cen cigaret a zároveň vzhledem k lepší ekonomické situaci a aktivitě vybraných značek roste i podíl některých prémiových výrobků”.

Na trhu s cigaretami je vidět dlouhodobý pokles důležitosti gastro zařízení, jejichž významnost meziročně klesla z deseti na sedm procent. Pokles je způsoben kombinací několika faktorů – zavedení EET, uvedení protikuřáckého zákona, který zakazuje kouření v gastro zařízeních, pokles počtu zařízení, která vedou cigarety, ale i poklesem počtu všech gastro zařízení. Nejvýznamnějším prodejním kanálem zůstávají tabáky a tabákové kiosky, kde se realizuje 42% tržeb, následují maloobchodní prodejny s potravinami a smíšeným zbožím (30%). Tabákové prodejny spolu s čerpacími stanicemi, které tvoří více než 1/5 tržeb, jsou prodejními místy s nejrychleji rostoucími tržbami.