INSIGHTS

Češi se cítí finančně jistěji než před pěti lety
Novinky

Češi se cítí finančně jistěji než před pěti lety

Spotřebitelé po celém světě projevují rostoucí optimismus ve vnímání své finanční situace. Vyplývá to z nejnovější globální Nielsen studie “Změny spotřebitelské prosperity“, která sleduje vnímání finanční situace a ochotu utrácet u spotřebitelů 64 zemí.

Podle této zprávy z roku 2018 si více než polovina celosvětových spotřebitelů (58 %) myslí, že jsou na tom finančně lépe než před pěti lety. Nejvíce optimističtí jsou obyvatelé Asie a Tichomoří, kde až 70 % spotřebitelů hodnotí svou finanční situaci lépe než před pěti lety. Naopak, Evropané jsou ze všech šesti regionů nejméně optimističtí a jen 37 % z nich si myslí, že jsou v lepší finanční situaci. V České republice se s tímto pocitem ztotožňuje necelá polovina spotřebitelů (47 %), což je více než evropský průměr, a tím se Češi řadí mezi top 10 evropských zemí s nejoptimističtějším postojem vůči své finanční situaci ve srovnání se situací před pěti lety. Z okolních zemí V4 jsou pozitivnější už jen Poláci, kde lepší finanční situaci deklarovalo 55 % spotřebitelů. Společným aspektem všech zemí Visegrádské čtyřky je zlepšení spotřebitelského vnímání oproti roku 2016, přičemž nejvýraznější nárůst zaznamenalo Maďarsko a Polsko. V evropských zemích směrem na západ je vnímání finanční situace ve srovnání s obdobím před pěti lety méně optimistické než ve střední Evropě. V těchto zemích byl také růst disponibilního příjmu výrazně nižší než v zemích střední Evropy.

Naopak, finančně horší situaci než před pěti lety deklaruje necelá třetina Evropanů (31 %), zatímco v zemích Visegradu je pesimističtějších spotřebitelů méně – v České republice považuje svou nynější finanční situaci za horší než před pěti lety pětina spotřebitelů, na Slovensku to tak vnímá 23 %, v Maďarsku 26 % a jedině v Polsku je jich méně (19 %).

Nielsen zpráva odhaluje kromě vnímání finanční situace i kategorie, na které spotřebitelé vynakládají více finančních prostředků než před pěti lety. Na prvním místě se ve všech šesti světových regionech umístily potraviny. Celosvětově až 44 % spotřebitelů utrácí za potraviny více, v Evropě je to o něco méně (39 %). Český průměr 40 % je velmi blízko evropskému, avšak ve srovnání s okolními zeměmi je tento podíl menší (Maďarsko 42 %, Slovensko 44 %, Polsko 49 %). Pořadí dalších kategorií je už mezi světovými regiony i v jednotlivých zemích odlišné. Na druhém a třetím místě se v globálním průměru umístily technologie a vzdělání, na které vynakládají spotřebitelé více finančních prostředků než před pěti lety, zatímco mezi českými spotřebiteli se tyto kategorie nedostaly na přední příčky. Podobnost však vidíme mezi českými a slovenskými spotřebiteli, kteří řadili stejných pět kategorií na přední místa jako tahouny jejich výdajů pouze s mírnými odlišnostmi v umístění. Na druhém místě se u Čechů umístila zdravotní péče, za kterou až 28 % utrácí více peněz než před 5 lety. Čtvrtina českých spotřebitelů má vyšší náklady spojené s bydlením (nájemné / hypotéka), následují domácí potřeby, jako například prací či čisticí prostředky (23 %), a pětici kategorií uzavírá segment péče o děti (20 %). V průměrném celoevropském žebříčku jsou největší odlišností ve srovnání s českými spotřebiteli účty za domácnost (elektřinu, vodu, plyn apod.) – až třetina evropských spotřebitelů má vyšší náklady než v minulosti, zatímco v Česku je to mnohem méně (pouze 12 %). Výrazný rozdíl je také ve výdajích na technologie, neboť pouze 14 % českých spotřebitelů vnímá, že za tuto oblast utrácí více, zatímco v Evropě je to čtvrtina (25 %) a ve světě více než třetina (36 %).

Z Nielsen zprávy rovněž vyplývá, že i přes posílení optimismu spotřebitelů ohledně jejich finanční situace mnozí cítí tlak zvyšujících se životních nákladů a nemohou své finance volně utrácet. V Česku pouze 2 % spotřebitelů pociťuje, že může volně utrácet, na Slovensku je to velmi podobné (3 %). Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi vede Německo, kde má více než pětina spotřebitelů (23 %) pocit, že může volně utrácet své finance. Ze zemí V4 se vyšším podílem vyznačují Poláci (14 %). Česko se tak umisťuje pod úrovní evropského (10 %), jakož i celosvětového průměru (15 %). Polovina Čechů si myslí, že žije pohodlně, ale také velká část – až 47 % – tvrdí, že dokáže pokrýt pouze základní životní náklady. U našich sousedů na Slovensku je to dokonce více než polovina (52 %).

O NIELSEN ZPRÁVĚ “ZMĚNY SPOTŘEBITELSKÉ PROSPERITY”

Zpráva Nielsen o změnách spotřebitelské prosperity přibližuje vnímání spotřebitelů ve vztahu k jejich finanční situaci, jejich nákupnímu chování a dopadu na výdaje. Odhaluje dynamiku spotřebitelských výdajů podle regionů pokrývajících 64 trhů včetně top kategorií, za které spotřebitelé utrácejí nejvíce financí. Tento online průzkum společnosti Nielsen je založen na chování reprezentativního vzorku spotřebitelů s internetovým přístupem. Míra penetrace internetu se liší v závislosti na zemi. Nielsen používá jako minimální standard pro zahrnutí do průzkumu 60% internetovou penetraci nebo 10 milionů online uživatelů.

Níže naleznete nahrávky ze všech čtyř webinářů “Změny spotřebitelské prosperity” v angličtině (Changing Consumer Prosperity). Nahrávky jsou rozděleny podle regionů: Asia Pacific, Europe, the Middle East and Africa a Latin America.

Pro více informací si můžete stáhnout naši globální zprávu (v angličtině): Changing Consumer Prosperity report.