INSIGHTS

40% ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ VĚŘÍ, ŽE DOSÁHNOU SVÝCH FINANČNÍCH CÍLŮ, ALE JEN ČTVRTINA Z TĚCHTO LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE JIM K TOMU POSTAČÍ JEJICH SOUČASNÝ PLÁN
Zpráva

40% ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ VĚŘÍ, ŽE DOSÁHNOU SVÝCH FINANČNÍCH CÍLŮ, ALE JEN ČTVRTINA Z TĚCHTO LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE JIM K TOMU POSTAČÍ JEJICH SOUČASNÝ PLÁN

Nečekané výdaje do domácnosti, zabezpečení na důchod, budoucnost potomků, nové bydlení…to jsou jen některé z oblastí, které většina lidí bere v potaz při svém osobním finančním plánování, když se rozhoduje, jak naloží se svými volnými finančními prostředky. Podle aktuálně zveřejněné Nielsen studie pouze čtyři z deseti českých respondentů věří, že se jim podaří dosáhnout všech jejich finančních cílů. Pouze 10% jich přitom důvěřuje svému současnému plánu, 30% říká, že musí svůj plán čas od času přehodnotit, aby svých cílů dosáhli. Tři pětiny českých respondentů (60%) nevěří, že mají šanci cílů dosáhnout.

Pro respondenty, kteří aktivně šetří, jsou největší prioritou nečekané výdaje do domácnosti – šetří na ně 42% dotazovaných. Na důchod aktivně šetří 39% respondentů a 36% šetří na budoucnost svých potomků. Naopak nejmenší prioritou je šetření na zahájení vlastního podnikání (8%), na svatbu (8%) a koupi druhého domova – chaty, chalupy, apod. (9%).

27% těch, kteří aktivně šetří, alokuje na úspory mezi 5% a 10% svých osobních příjmů. Stejné procento alokuje mezi 11% a 20%. V rámci těchto úspor téměř pětina (17%) respondentů alokuje nejvyšší částku na jednu ze tří top priorit – důchod penzijní fond, budoucnost dětí, nečekané výdaje do domácnosti.

I přesto, že v současnosti na trhu existuje mnoho nástrojů, které je možné pro úspory na budoucí investice využívat, čeští spotřebitelé jsou velmi konzervativní a nejčastěji využívají ukládání peněz v hotovosti – na běžné a spořicí účty nebo termínované vklady, případně „do slamníku“. Z těch, kteří šetří na budoucnost svých dětí, tento typ úspor v současnosti využívá 64% respondentů. 37% jich spoří v rámci životního pojištění a 30% ve formě pojištění dětí.

Při spoření na důchod ukládání v hotovosti využívá 72% těch, co spoří. 40% jich využívá soukromé penzijní připojištění a 21% životní pojištění.

Pokud porovnáme českého spotřebitele s průměrným spotřebitelem z EU, můžeme pozorovat několik rozdílů v přístupu ke spoření. Ačkoliv top tři priority jsou shodné (důchod, budoucnost dětí, neočekávané výdaje do domácnosti), je rozdíl v tom, zda na tuto prioritu spoří už nyní, nebo jestli plánují na ní spořit v budoucnosti. V České republice je větší podíl těch, kteří již spoří, zatímco v EU je naopak větší podíl těch, co teprve plánují spořit. To může souviset s opatrností Čechů, kteří mají radši jistotu a raději se předem zabezpečí, i s dostupností volných finančních prostředků, které mohou být na tento účel použity. Podle Nielsen studie důvěry spotřebitelů v ekonomiku a stav osobních financí ze třetího čtvrtletí roku 2013 v České republice volné finanční prostředky po zaplacení všech nutných výdajů nezbývají 14% respondentů, zatímco průměr EU je 21%. V rámci EU je také v porovnání s ČR mnohem větší podíl těch, kteří spoří méně než 5% svých příjmů – je jich 22%, zatímco v ČR jen 15%.

Z hlediska používaných nástrojů se Češi od EU příliš neliší – v rámci top tří priorit (důchod, budoucnost dětí, neočekávané výdaje do domácnosti) obyvatelé EU nejvíce využívají spoření na účtech v lokální měně. Nástroje nejvíce využívané pro spoření na budoucnost dětí a důchod jsou v EU stejné jako v ČR. Pouze u spoření na neočekávané výdaje do domácnosti se ve zbytku EU více využívají různé investice a spořící plány, zatímco v ČR i pro tento krátkodobý cíl lidé využívají životní pojištění.

Průměrný obyvatel EU je větší optimista v oblasti dosažení svých finančních cílů než průměrný Čech. Svému finančnímu plánu věří dvakrát více lidí než v ČR – 21% respondentů z EU věří, že s jeho pomocí dosáhnou svých cílů (v ČR jen 10%). 46% respondentů z EU nevěří, že svých cílů dosáhnou, zatímco v ČR jsou to tři pětiny (60%).

O studii

Nielsen globální studie investičních a spořících záměrů spotřebitelů byla provedena v období od 14. srpna do 6. září 2013. Globálně se jí zúčastnilo více než 30 000 internetových uživatelů v 60 zemích světa. V České republice má online panel pro tuto studii 500 respondentů. Nielsen v rámci studie zjišťoval, jak se respondenti připravují na své současné a budoucí finanční výdaje. Bylo hodnoceno 16 různých investičních a spořicích strategií, které se využívají pro naplnění čtrnácti vybraných dlouhodobých a krátkodobých finančních cílů.