INSIGHTS

OPTIMISMUS ČECHŮ SE OPĚT ZVÝŠIL – INDEX DŮVĚRY SPOTŘEBITELŮ V Q1 2014 DOSÁHL REKORDNÍ VÝŠE OD KONCE ROKU 2011
Zpráva

OPTIMISMUS ČECHŮ SE OPĚT ZVÝŠIL – INDEX DŮVĚRY SPOTŘEBITELŮ V Q1 2014 DOSÁHL REKORDNÍ VÝŠE OD KONCE ROKU 2011

Evropa pokračuje v postupném oživování – Německo na historickém maximu

Index důvěry spotřebitelů v České republice se dostal na rekordní úroveň od konce roku 2011. V prvním čtvrtletí roku 2014 dosáhl hodnoty 75, to je o 4 pb více než v posledním čtvrtletí předchozího roku. Index tak pokračuje v kopírování evropského trendu.

Evropský průměr oproti minulému čtvrtletí zaznamenal růst o 2 pb na aktuálních 75. Na tomto vývoji se podílel růst spotřebitelské důvěry v 21 z 32 sledovaných zemí. Z našich nejbližších sousedů je index tradičně nejvyšší v Německu. Jeho hodnota 99 je historickým maximem od roku 2005, kdy Nielsen index důvěry spotřebitelů začal měřit. Kroky nové německé vlády pozitivně ovlivnily optimistický výhled spotřebitelů do budoucna, který je klíčový pro nastartování spotřebitelské poptávky. Vzhledem k tomu, že Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem pro velké množství českých firem, je tento vývoj velmi dobrou zprávou i pro tuzemskou ekonomiku.

Lidé věří v dobrý stav svých osobních financí

Důvodem pro pozitivní vývoj v České republice je především příznivé hodnocení pracovních vyhlídek a stavu osobních financí. V prvním čtvrtletí 2014 ubylo těch, kdo vnímají pracovní vyhlídky jako špatné – aktuálně jich je jen 27% oproti 32% na konci roku 2013. Velmi výrazný skok zaznamenala důvěra ve stav osobních financí. 42% respondentů stav svých osobních financí hodnotí jako dobrý. To je jednou a půl krát více než v předchozím čtvrtletí. Snížil se také podíl těch, kteří považují období následujících dvanácti měsíců za špatné pro koupi věcí, které potřebují. Takto situaci hodnotilo 20% respondentů. Naopak jako dobrou jí hodnotilo 28% dotazovaných.

Rostoucí ceny potravin zůstávají největší obavou

Oblasti, ze kterých mají spotřebitelé největší obavu, zůstávají beze změny. 28% jich jako největší nebo druhou největší obavu označilo růst cen potravin. Následuje obava o stabilitu zaměstnání (25%), zdraví (24%), zadlužení (18%) a celkový stav ekonomiky (18%).

Úsporná opatření domácností pokračují

I přes pozitivní vývoj indexu důvěry spotřebitelů domácnosti zůstávají obezřetné a pokračují v úsporných opatřeních. Polovina respondentů uvádí, že oproti prvnímu čtvrtletí roku 2013 změnili své chování, aby ušetřili na výdajích. Z nich 54% šetří na výdajích za zábavu, 52% na spotřebě plynu a elektřiny a 47% na nákupu nového oblečení. 37% těchto respondentů kupují levnější značky potravin.

O Nielsen studii spotřebitelské důvěry

Studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje spotřebitelskou důvěru, hlavní obavy a investiční záměry mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 60 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. V České republice má online panel pro tuto studii 500 respondentů. Sběr dat pokrývajících první čtvrtletí roku 2014 probíhal v období od 17. února do 7. března 2014.