INSIGHTS

POKLES POČTU OBCHODŮ S POTRAVINAMI A SMÍŠENÝM ZBOŽÍM SE TÉMĚŘ ZASTAVIL
Zpráva

POKLES POČTU OBCHODŮ S POTRAVINAMI A SMÍŠENÝM ZBOŽÍM SE TÉMĚŘ ZASTAVIL

POČET OBCHODŮ REGISTROVANÝCH SPOLEČNOSTÍ NIELSEN JE 15 842 – O 0,6% MÉNĚ NEŽ PŘED ROKEM. PRODEJNÍ SÍŤ MÁ NEJMENŠÍ HUSTOTU V RÁMCI CEE: V ČR NA 10 TISÍC OBYVATEL PŘIPADÁ 15 OBCHODŮ, V SR 17, V MAĎARSKU 19 A V POLSKU 22.

Podle aktuálně zveřejněných výsledků censu společnosti Nielsen v České republice operuje 15 842 obchodů s potravinami a smíšeným zbožím, to je pouze o 0,6% méně než před rokem.

Tradiční trh si drží své postavení

Tradiční obchody s prodejní plochou menší než 200 m2, které se obvykle nacházejí nejblíže domovům zákazníků, představují 86% z celkového počtu obchodů, a tento údaj se meziročně nezměnil. To je dáno především růstem počtu obchodů s prodejní plochou 51-100m2 (+3,3%) a obchodů s prodejní plochou 101-200m2 (+4,7%). Nejpočetnější skupina tradičních obchodů s plochou do 50m2 naopak zaznamenala úbytek obchodů o 3,6%. Stejně tak díky blízké konkurenci supermarketů ubyl počet obchodů s plochou 200-400m2 (-9,8%). Podle odhadů společnosti Nielsen na trhu v současnosti operuje 3 000 obchodů vlastněných asijskými majiteli. Z toho dvě třetiny mají prodejní plochu do 50m2 a jedna třetina mezi 50 a 100m2. Z uvedeného vývoje je patrné, že tradiční trh si v České republice stále dokáže držet své postavení a úspěšně konkurovat moderním prodejním formátům. Z hlediska celkového obratu potravinového koše, sledovaného společností Nielsen, představuje stabilně necelých 19% tržeb.

Hypermarkety dále expandují

V rámci moderního trhu v loňském roce zaznamenaly růst počtu provozoven jen hypermarkety, kterých je nyní 309 (v roce 2012 299). Počet supermarketů včetně diskontů se naopak o 10 snížil na celkový počet 1 352. V rámci hypermarketů výrazně expandoval pouze Kaufland (+8 obchodů), dva nové obchody otevřel také Interspar. Úbytek supermarketů byl dán především uzavřením lokálních supermarketů. V rámci mezinárodních řetězců se jejich počet naopak zvýšil z 1085 na 1096. Nejvíce nových supermarketů otevřely řetězce Penny Market a Interspar (shodně +4), přibyly také 2 nové Alberty, 1 Billa a 1 Lidl.

V rámci středoevropského regionu je síť obchodů s potravinami a smíšeným zbožím nejméně roztříštěná – na 10 tisíc obyvatel připadá 15 obchodů, na Slovensku je to 17 obchodů, v Maďarsku 19 a v Polsku 22. Pro porovnání v Rakousku je to pouze 7 obchodů a v Německu dokonce jen 4.

Metodologie

Nielsen provádí sběr dat pro odhad počtu obchodů v České republice na roční bázi metodou plný census nebo částečný census. Sběr dat za rok 2013 probíhal v období od 1.5.2013 do 30.9.2013 metodou částečný census. Během studie bylo zpracováno celkem 20 917 dotazníků, tj. 30% z celkového počtu sledovaných prodejen v universu. Počet provozoven v rámci moderního trhu je aktualizován průběžně během celého roku. V rámci universu Nielsen sleduje kromě obchodů s potravinami a smíšeným zbožím také drogerie, lékárny, čerpací stanice, tabáky, tabákové kiosky, smíšené tabáky, kiosky s občerstvením, HORECA provozovny, cukrárny a lahůdky.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) je globální informační a výzkumná společnost s vedoucím postavením v oblasti poskytování informací o marketing, spotřebitelském chování, sledovanosti televizního vysílání a ostatních médií, online měření a měření mobilní komunikace. Společnost Nielsen se sídlem v New Yorku a Diemenu v Nizozemí je aktivní ve více než 100 zemích z celého světa. Pro více informací navštivte www.nielsen.com.