INSIGHTS

Q3 2014: DŮVĚRA ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PŘEKONALA EVROPSKÝ PRŮMĚR
Zpráva

Q3 2014: DŮVĚRA ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PŘEKONALA EVROPSKÝ PRŮMĚR

Index důvěry českých spotřebitelů v ekonomiku ve 3. čtvrtletí 2014 dosáhl hodnoty 80 – nejvíce od konce roku 2010

Podle aktuálně zveřejněné studie společnosti Nielsen index důvěry spotřebitelů v ekonomiku v České republice dosáhl ve třetím čtvrtletí 2014 hodnoty 80, o 4pb více než ve čtvrtletí předchozím. Index tak překonal evropský průměr 78 a je na nejvyšší úrovni od konce roku 2010. Češi jsou i nadále největší optimisté v našem regionu. Index v Polsku je na úrovni 73, na Slovensku 72 a v Maďarsku 56. Nielsen studie spotřebitelské důvěry měří důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů ve více než 60 zemích z celého světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu.

Lidé více věří svým osobním financím

Na růstu indexu se pozitivně odrazil růst důvěry spotřebitelů ve stav osobních financí. Téměř polovina respondentů říká, že stav jejich osobních financí je dobrý (44 % / +3 pb vs Q2 2014)) nebo výborný (3 %). Velký skok zaznamenalo také vnímání následujícího roku jako období dobrého pro nákup věcí, které lidé chtějí a potřebují. Takto pozitivně následující rok hodnotí 37 % respondentů, o 6 pb více než ve druhém čtvrtletí. Z 44 % na 41 % se snížil počet těch, kteří říkají, že následující rok nebude moc dobrý a z 22 % na 19 % klesl počet lidí, kteří jej hodnotí jako špatný. Důvěra v pracovní vyhlídky během následujícího roku zůstává oproti druhému čtvrtletí 2014 nezměněna. Pouze 22 % respondentů si myslí, že jsou špatné, naopak jako dobré je hodnotí 21 % dotázaných.

Spotřebitelé vnímají zlepšování celkové ekonomické situace

Podíl lidí, kteří si myslí, že je země v recesi, klesá již čtvrté čtvrtletí za sebou. Aktuálně si to myslí jen 53 % respondentů, což je o 3 pb méně než v předchozím čtvrtletí. Téměř polovina z těchto méně optimisticky naladěných respondentů (47 %) nevěří tomu, že se situace během následujícího roku zlepší.

Úsporná opatření domácností pokračují

I přes zvyšující se optimismus téměř polovina spotřebitelů (48 %) mění své výdaje na domácnost tak, aby ušetřili. 56 % se jich snaží snižovat náklady na plyn a elektřinu, 47 % snižuje výdaje na zábavu mimo domov, 43 % hledá úspory ve výdajích na telefon a 42 % šetří při nákupech oblečení. 29 % spotřebitelů kupuje levnější potraviny. Pouze 12 % respondentů přiznalo, že jim na konci měsíce po zaplacení všech nezbytných výdajů nezbývají žádné peníze. Ostatní zbylé peníze nejčastěji ukládají do úspor (52 %), do oprav a úprav svých domovů (37 %) a dovolené (34 %).

Zlepšování důvěry spotřebitelů v Evropě je i nadále pomalé

Důvěra spotřebitelů v Evropě se ve třetím čtvrtletí 2014 zvýšila v devatenácti z 32 sledovaných zemí. V šesti zemích zůstává na stejné úrovni a ve zbývajících sedmi klesla. V sousedním Německu pokračuje mírný růst, ke kterému dochází již několik čtvrtletí za sebou. Index zde aktuálně dosáhl hodnoty 97 a je silným kontrastem evropského průměru 78.

O Nielsen studii spotřebitelské důvěry

On-line studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 60 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. V České republice má reprezentativní vzorek pro tuto studii 500 respondentů. Sběr dat pokrývajících třetí čtvrtletí roku 2014 probíhal v období od 13. srpna do 5. září 2014.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) je globální informační a výzkumná společnost s vedoucím postavením v oblasti poskytování informací o marketingu, spotřebitelském chování, sledovanosti televizního vysílání a ostatních médií, online měření a měření mobilní komunikace. Společnost Nielsen se sídlem v New Yorku a Diemenu v Nizozemí je aktivní ve více než 100 zemích z celého světa. Pro více informací navštivte www.nielsen.com.