INSIGHTS

Důvěra českých spotřebitelů dosáhla celosvětové úrovně, rostou však obavy z migrační vlny
Zpráva

Důvěra českých spotřebitelů dosáhla celosvětové úrovně, rostou však obavy z migrační vlny

Aktuální výsledky globální studie spotřebitelské důvěry společnosti Nielsen ukazují, že index důvěry českých spotřebitelů dosáhl své maximální hodnoty od počátku jeho sledování v ČR v roce 2012. Základem této studie je čtvrtletní porovnání spotřebitelské nálady, hlavních obav, investičních záměrů a celkové důvěry spotřebitelů ve více než 60 zemích světa. Hodnoty tohoto indexu nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu.

Index důvěry českých spotřebitelů se zvýšil oproti třetímu čtvrtletí roku 2015 o 2pb na hodnotu 97, která je zároveň i současným celosvětovým průměrem. Česká republika se tak zařadila v porovnání spotřebitelské důvěry před země jako Švýcarsko (93), Rakousko (86), Norsko (82) či Francii (74).

U slovenských spotřebitelů můžeme pozorovat obrat k pesimismu, index důvěry poklesl o 3pb oproti Q3 2015 na 78, zatímco v minulém čtvrtletí skokově posílil o 6pb (81). Čeští spotřebitelé tak i nadále zůstávají nejvíce optimistickými ze zemí Visegradské čtyřky. Maďarsko si sice udržuje lehký růst, ale zůstává na slabých 63, v Polsku index jemně klesá z 80 na 78.

Pozitivně dlouhodobý růst spotřebitelské důvěry byl pro Českou republiku, tak i většinu evropských zemí, charakteristický po celý rok 2015, a to ve všech třech hlavních indikátorech, kterými jsou pracovní vyhlídky, osobní finance a chuť nakupovat. V posledním čtvrtletí roku 2015 zvýšilo oproti prvnímu čtvrtletí 2015 spotřebitelskou důvěru celkem 22 z 32 evropských zemí a mezi dva největší skokany se řadí právě čeští spotřebitelé spolu se spotřebiteli ve Francii, s celkovým nárůstem o 14pb.

Terorismus a imigrace se stávají novým fenoménem

Mezi nejzajímavější závěry, které globální studie spotřebitelské důvěry přináší, je nárůst obav z terorismu a imigrace v severní Americe (27 %) a Evropě (22 %), které dominují nad obavami ekonomického charakteru. Mezi evropské země, které vykazují nejprudší nárůst obavy z terorismu, patří Izrael (43 %, +24pb), Velká Británie (32 %, + 11pb) a Holandsko (26 %, +8pb).

Imigraci uvedli za svoji největší obavu především spotřebitelé z centrální Evropy a Skandinávie. Nejzásadnějším faktem se dále ukazuje, že právě Česká republika se umístila na prvním místě s nejvyšším procentem respondentů, kteří označili imigraci za současnou největší obavu (23 %). Jako druhou největší obavu uvedlo imigraci dalších 13 % tázaných, dohromady tedy více jak 1/3 českých spotřebitelů (+5pb oproti Q3 2015). Na druhém a třetím místě se u českých obyvatel objevuje hrozba z terorismu a obava o zdraví.

Slovenští sousedé se oproti nám nadále více obávají ekonomických hrozeb, svoji roli zde může hrát i prozatím ne zcela úspěšně řešená krize zemí eurozóny. Slováci se v rámci studie dělí přesně 50 % na 50 %  v odpovědi na otázku, zda si myslí, že je jejich země aktuálně v recesi.  Pouze 12 % tázaných si myslí, že bude jejich země mimo ekonomické ohrožení v příštím roce, 41 % je opačného názoru a největší procento 47, nedokáže odpovědět. Strach ze ztráty zaměstnání uvedlo na prvním místě celkem 19 % respondentů, na druhé místo ho pak řadí 11 % lidí. Na druhém a třetím místě slovenští spotřebitelé uvádí obavu o zdraví (15 %) a terorismus (10 %).

V Evropě se začíná šetřit na potravinách

U českých domácností se již tradičně nejvíce šetří za elektrickou energii a plyn (50 %), zábavě mimo domov (47 %) a nákupy nového oblečení (36 %).  Pokud nám zbydou peníze navíc, které zrovna neplánujeme ušetřit, tak jako to dělá téměř každý druhý z nás, pak nejraději utrácíme za dekorace a zvelebování našeho domova (35 %) anebo dovolené (33 %).

Na Slovensku se mezi nejpoužívanější strategie šetření dostává i celoevropský trend, kdy se úspory peněz hledají ve výběru levnějších značek potravin. Slovenský spotřebitel takto šetří celkem ze 43 % a v Evropě je tato taktika volena 49 % respondentů. Na prvním místě se u slovenských spotřebitelů šetří na oblečení (46 %), aktuální jsou i úspory na plynu a energiích (40 %).

[1] V závorce uvedena změna indexu oproti 3. čtvrtletí 2015

O globální studii spotřebitelské důvěry společnosti Nielsen

Studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 61 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. V České republice má online panel pro tuto studii 500 respondentů. Sběr dat pokrývajících čtvrté čtvrtletí roku 2015 probíhal v období od 2. listopadu do 25. listopadu 2015.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globální výzkumná agentura, která poskytuje celkové pochopení toho, co spotřebitelé na celém světě sledují a kupují. Nielsen neměří pouze televizní vysílání, ale i sledovanost na ostatních zařízeních včetně online měření či měření mobilní komunikace.  V rámci sledování rychloobrátkového zboží nabízí výrobcům spotřebního baleného zboží a obchodním řetězcům rozsáhlý pohled na celkový vývoj v oblasti FMCG. Díky spojení měření televizní a online sledovanosti s informacemi o vývoji rychloobrátkového zboží poskytuje Nielsen svým klientům jak nejkvalitnější zdroj dat, tak nepostradatelné analytické služby. Nielsen působí ve více než 100 zemích, které pokrývají více než 90% celkové světové populace. Pro více informací navštivte www.nielsen.com

Stáhni celou zprávu

Download Now

Důvěra českých spotřebitelů dosáhla celosvětové úrovně, rostou však obavy z migrační vlny

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.