Řešení

Optimalizace příjmů

Evropští výrobci rychloobrátkového zboží utrácejí za promoce každoročně miliardy. Vzhledem k vysoce turbulentnímu konkurenčnímu prostředí je pro ně důležité soustředit se na ty promoce, které přinášejí největší pozitivní dopad na zisk, a zároveň zlepšit efektivitu složitých a často různorodých obchodních procesů.

Zjednodušeně řečeno, hovoříme zde o optimalizaci. Společnosti utrácejí významnou část svých marketingových rozpočtů za promoce. Díky všem faktorům, které jejich výkon ovlivňují, se často stane, že promoce nepřinese kýžený výsledek. Pokud jsou však optimalizovány, do jejich plánování a realizace se promítá mnoho úhlů pohledu – od nastavení správné cenové strategie po alokaci promoce v maloobchodní síti. Pokud se všechny tyto pohledy zkoordinují do jedné strategie, bude neefektivní vynakládání prostředků eliminováno a vliv na marži naopak maximalizován.

Proto se vyplatí mít komplexní pohled na Váš promoční program. Se soborem nástrojů pro optimalizaci promocí společnosti Nielsen to pro Vás bude hračka.

Co tedy zahrnuje komplexní optimalizace promocí?

  • Strategické plánování: Vytvoření roční cenové a promoční strategie.
  • Taktické plánování: Vytvoření akčních prodejních plánů sladěných s Vašimi největšími tržními příležitostmi.
  • Průběžná exekuce v obchodech: Monitorování výkonu jednotlivých promocí v reálném čase tak, aby byla zajištěna její správná exekuce, distribuce výrobků a zásoba na regálech.
  • Vyhodnocení promocí po jejich ukončení: Vytvoření komplexní analýzy zisků a ztrát, jejíž výsledky pomůžou nastavení budoucích promocí

Náklady na prodej výrobků se během posledních deseti let zvýšily dvakrát na úkor zisku a aktuálně představují více než dvojnásobek nákladů na reklamu. V této situaci je pro Vás nezbytné mít komplexní pohled na Vaše promoční iniciativy.

DALŠÍ INFORMACE

Chcete se dozvědět více?