Løsninger

SEERMÅLING I DANMARK

Uafhængigt – troværdigt – transparent – seermåling

Fra d. 1. januar 2022 vil Nielsen Media producerer uvildig, uafhængig pålidelig data om, hvad folk ser til mediebranchen i Danmark. For at skabe et komplet billede måler vi på tværs af kanaler og platforme – fra podcasts til streaming-tv til sociale medier. Med vores data som fundament kan virksomheder og annoncører accelerere deres vækst baseret på en dybere forståelse af deres målgruppers medieforbrug.

Nielsen’s tv seermåling (Television Audience Measurement), som er baseret på tillid og integritet, udgør fundamentet for seermåling. Seermålingen viser hvor lang tid danskerne bruger på de enkelte tv-stationer og streamingtjenester minut for minut – på tværs af platforme.

Efterspørgslen efter troværdig og retvisende seer-data har aldrig været større inden for mediebranchen og i befolkningen. Det er kritisk for både tv-stationer og annoncører at have adgang til uafhængig og troværdig data, som er baseret på innovative målinger, så de bedst muligt kan investere i og optimere deres forretning.

HVORDAN GØR VI DET?

For at kunne lave Seermålinger inviterer vi folk til at deltage i vores paneler. Nielsen-panelerne er sammensat af personer, som har givet os tilladelse til at måle, hvad de ser på tv og online.

Panelet er et ”mini-Danmark”, som repræsenterer Danmark i forhold til f.eks. køn og alder. Vi bruger panelet til at skabe Danmarks daglige Seermåling.

måling af seere i danmark

Fra 2022 vil Nielsen bruge oplysninger om, hvem der ser indhold såsom fjernsynsprogrammer, til at lave den daglige Seermåling for Danmark. En måling er den procentdel af en bestemt befolkningsgruppe, der har set bestemt indhold eller en bestemt reklame, og bruges af tv-stationer og annoncører til at forstå, hvordan deres indhold klarede sig i forhold til deres mål. Dette kan være alt fra et underholdningsprogram, en sportsbegivenhed, en del af en nyhedsudsendelse i en længere udsendelse eller en bestemt reklame.

HVORDAN KOMMER VI FREM TIL SEERMÅLINGEN?

Vi måler alt videoindhold, der vises via dit tv eller digitale enheder såsom en bærbar computer, tablet eller smartphone. Nielsen måler også live-udsendelser eller -indhold, herunder streamet indhold som du ser, når du har tid og lyst (også kaldet on-demand), videooptagelser eller streamingindhold.

HVORDAN FUNGERER SEERMÅLINGEN?

For at kunne identificere det nøjagtige indhold eller den tv-kanal, der vises, bruger Nielsen vandmærke- og lydsignaturteknologi i Danmark. Vores avancerede vandmærkning kan identificere tv-lydkoder, der genkender det viste indhold. Lydsignaturer er data, der udtrækkes fra lydsignalet fra det program, der vises. Alt indhold har en unik lydsignatur, der gør det muligt for Nielsen at identificere kanalen og indholdet.

I fremtiden vil Nielsen også indsamle data om streamingaktivitet fra digitale enheder, når streamingindholdet leveres af en af vores danske tv-selskabskunder. Nielsen indsamler alle data under nøje overholdelse af lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, før vi anvender avancerede analyser til at beregne Seermålingen. Vi kan ikke registrere eller rapportere om indhold fra besøgte hjemmesider eller få adgang til personlige oplysninger, der sendes, herunder brugernavne, adgangskoder, konto- eller kreditkortoplysninger, e-mail eller opslag på sociale medier.

UAFHÆNGIGT OG PRÆCIST DATA

NIELSENS seerPANEL I DANMARK

Vores danske paneldeltagere får mulighed for at blive hørt og repræsentere det danske samfund. Ved at bidrage til Seermålingen fortæller vores paneldeltagere mediebranchen, hvad folk kan lide og foretrækker at se. Vores paneldeltagere er en meget vigtig gruppe og slutter sig til hundredtusindvis af andre husstande over hele verden.

Hvordan fungerer Nielsens paneler? Forestil dig en forsker, der undersøger en sø. For at lære mere om den tager han en lille vandprøve, som deler de samme karakteristika som den samlede vandmængde. På samme måde er et panel et repræsentativt udsnit af hele befolkningen, som afspejler karakteristika såsom køn, alder og region. Nielsens paneler er udviklet til at sikre, at vi forstår, hvad der sker i den brede befolkning uden at skulle interagere med hver enkeltperson i landet.

ER DET FORTROLIGT AT VÆRE PANELDELTAGER?

Det er meget vigtigt at forstå, at som deltager i et Nielsen-panel holdes din identitet hemmelig og forbliver altid privat. På samme måde kan vores paneldeltagere ikke oplyse om deres medlemskab. Dette sikrer, at vores måling forbliver uafhængig.

PÅVIRKER MEDLEMSKABET AF ET NIELSEN-PANEL MIT PRIVATLIV?

Hos Nielsen er vi forpligtet til at beskytte dit privatliv; det er afgørende for vores forretning. Paneldeltagernes data indsamles og vedligeholdes i overensstemmelse med lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR. Nielsen og dets kunder vil aldrig bruge personoplysninger, der identificerer vores paneldeltagere, såsom navn, adresse eller e-mail, til at reklamere for, promovere eller markedsføre tredjepartsvarer eller -tjenester over for dem. Vi bruger værktøjer og metoder til at sikre, at den enkelte paneldeltager aldrig kan identificeres i de rapporter, vi laver til vores kunder.

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM AF ET NIELSEN-PANEL?

Husstande og personer udvælges statistisk af Nielsen og dets partnere. Det er ikke muligt at melde sig frivilligt eller udpege andre til at deltage i panelet.

HVEM KAN BLIVE PANELDELTAGER?

Det betyder ikke noget, om der er en eller ti personer i din husstand, om du bor i byen eller på landet. Alle kan blive inviteret til at deltage . Personer, der arbejder for Nielsen, deres nærmeste familiemedlemmer eller medlemmer af deres husstand, samt folk der arbejder i medierne eller tilknyttede industrier, kan ikke deltage i vores paneler.

MODTAGER NIELSENS PANELDELTAGERE BETALING?

Som tak for at være medlem modtager Nielsens paneldeltagere månedlige belønninger og andre incitamenter for deres fortsatte deltagelse og engagement.

RIGTIGE MENNESKER. RIGTIGT MEDIEFORBRUG.

GÅ FRA SEERMÅLING TIL SEER-INSIGHTS

Nielsen’s tv-seer måling viser hvad danskerne ser og giver dermed indblik i, hvor mange der ser hver enkelt tv-station, tv-program og steamingtjenester, samt den samlede tid der bliver brugt på hvert program og tv-station.

NIELSEN PANELET

Vi gennemfører regelmæssigt store repræsentative forbrugerundersøgelser, som viser danskernes seer-vaner. Nielsen panelet er et statistisk repræssentativt udsnit af de danske husstande som repræsenterer tv-forbruget (både lineært og ved streaming) blandt danskerne. Vi følger alle typer husstande og tv-seere, for at sikre en korrekt demografisk måling af hele befolkningen – en person som kun sporadisk ser tv er lige så vigtig som én der dagligt ser tv.

Den information, som vi indsamler om vores panelister, bruges kun til en repræsentativ stikprøve af den danske befolkning. Vi er forpligtet til at beskytte panelistenes privatliv; det er afgørende for vores forretning. Paneldeltagernes data indsamles og vedligeholdes i overensstemmelse med lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR.

Nielsen og dets kunder vil aldrig bruge personoplysninger, der identificerer vores paneldeltagere, såsom navn, adresse eller e-mail, til at reklamere for, promovere eller markedsføre tredjepartsvarer eller -tjenester over for dem. Vi bruger værktøjer og metoder til at sikre, at den enkelte paneldeltager aldrig kan identificeres i de rapporter, vi laver til vores kunder.

HER MÅLER NIELSEN TV-FORBRUGET