Insights

Miten päivittäistavarakauppa voi sopeutua koronakriisiin
Article

Miten päivittäistavarakauppa voi sopeutua koronakriisiin

Koronakriisi (COVID-19) vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja muuttaa ihmisten arkea. Kriisillä on suuri vaikutus siihen, mitä kulutamme, miten teemme ostoksia ja miten käytämme mediaa.

Nielsen on tunnistanut 6 vaihetta, jotka kuluttajat käyvät läpi kriisin aikana (alla). Olemme Suomessa nyt “restricted living” -vaiheessa (vaihe 5), jossa ensimmäisten viikkojen hamstrauksen seurauksena kauppojen hyllyillä on puutteita toimitusketjujen vielä sopeutuessa kasvaneeseen kysyntään. Kuluttajien hintaherkkyys jää taka-alalle vallitsevissa olosuhteissa.

Six consumer behavior thresholds amid COVID-19 concerns

Tavarantoimittajat ja jälleenmyyjät ovat onnistuneet toimittamaan päivittäistavaroita poikkeuksellisissa olosuhteissa. Se on hieno saavutus. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä osaa sanoa, mitkä ovat tämän vakavan kriisin lopulliset seuraukset. Siksi lienee parasta, että  vähittäiskauppa ja tavarantoimittajat varautuvat toiminnassaan useampaan eri skenaarioon ja ovat valmiita toteuttamaan niitä ulkoisten olosuhteiden muuttuessa”, kommentoi Nielsenin pohjoismainen toimitusjohtaja Cecilie Westh.

JOS HALUAT LISÄTIETOA

1: OPTIMOI JAKELU

Suomen ollessa aiemmassa “quarantined living preparation” -vaiheessa (vaihe 4), päivittäistavaramyymälöissä monet hyllyt ammottivat tyhjyyttään. Tuo vaihe on nyt ohitettu. Osa tavarantoimittajista sopeuttaa edelleen tuotantoaan kriisin myötä kasvaneeseen kysyntään. Tämä heijastuu myymälöiden valikoimiin.

Luonnollisena reaktiona viranomaisten suositukseen “sosiaalisesta eristäytymisestä” kuluttajat käyvät harvemmin päivittäistavaraostoksilla tai siirtyvät asioimaan verkossa.  Suomessa päivittäistavarakaupat pyrkivät vastaamaan verkkotilausten määrän hurjaan kasvuun avaamalla uusia verkkokauppoja ja lisäämällä keräilykapasiteettia. Maissa kuten Italia, Ranska ja Espanja, jotka ovat kärsineet merkittävästi yhteiskunnan sulkeutumisen seurauksista, verkko-ostamisen suosio päivittäistavaroissa jatkaa voimakasta kasvuaan.

Jos verkkokaupat haluavat säilyttää uudet asiakkaansa palatessamme jälleen normaalioloihin, on oleellista ymmärtää, miksi asiakkaat eivät ole aiemmin suosineet verkkokauppoja. Johtuiko se siitä, ettei ole ollut mahdollista valita itse tuotteita, kuten hedelmiä, vihanneksia tai lihaa, vai oliko toimitus- ja keräilykustannuksilla ratkaiseva vaikutus? Tämä on oleellinen tieto, kun suomalaiset alkavat jälleen metsästää parhaita tarjouksia fyysisissä myymälöissä.

On tärkeää, että kaupat siirtyvät fyysisestä toimintaympäristöstä digitaaliseen mahdollisimman sujuvasti. Viestinnältä odotetaan selkeyttä, jos tuotteet ovat päässeet loppumaan tai toimitusajat ovat pidentyneet. Verkkosivujen navigointi- ja hakuominaisuuksien on oltava ymmärrettävät ja toimivat. Ensimmäistä kertaa asioivat tarvitsevat selkeät ohjeet tuekseen ostosten tekemisessä.

Verkkokaupan avaamisen aika on nyt. Tilaa ja nouda (click & collect) -toimitusvaihtoehdon lisäksi kuluttajat ovat enenevässä määrin halukkaita saamaan päivittäistavaransa myös kotiin toimitettuina.

2: HYÖDYNNÄ DIGITAALISIA MAHDOLLISUUKSIA

Suuri määrä suomalaisia työskentelee tai on nyt karanteenissa kotona. Se edellyttää entistä tiiviimpää kuluttajien, vähittäiskaupan ja brandien välistä vuorovaikutusta verkossa. Yritykset, jotka osaavat parhaiten hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, saavat lisää uskollisia asiakkaita, kun palaamme normaalioloihin kriisin jälkeen. Kuluttajat odottavat helppoa ja sujuvaa käyttökokemusta asioidessaan verkkokaupassa.

Child washing hands

3: KERRO TUOTTEIDEN LAADUSTA JA TURVALLISUUDESTA

Kuluttajat haluavat laadukkaita tuotteita, joita on turvallista käyttää. Tavarantoimittajien, vähittäiskaupan ja muiden päivittäistavarakaupan toimijoiden tulisi selkeästi ilmoittaa, miten tuotteiden turvallisuudesta on huolehdittu.

Päivittäistavaramyymälöissä on otettu käyttöön erilaisia järjestelyjä turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja tartuntojen ehkäisemiseksi. Pleksilasit suojelevat kassahenkilöstöä ja asiakkaita. Lattiassa olevilla tarroilla merkitään asiakkaiden väliset turvaetäisyydet, joita tulisi noudattaa. Maksukorttien osalta suositellaan lähimaksuominaisuuden käyttöä.

4: TEE ARVOKETJUSTA LÄPINÄKYVÄ

Arvoketjun läpinäkyvyys lisää kuluttajien turvallisuudentunnetta. Kuluttajat haluavat tietää raaka-aineiden alkuperän, tuotantopaikan ja jakelutien. Ulkomaisten tuoretuotteiden, kuten hedelmien ja vihannesten, kysyntä voi laskea kuluttajien siirtyessä käyttämään turvallisemmiksi kokemiaan tuotteita.

Kuluttajien huolta vähentää merkittävästi, kun tuotteisiin on merkitty selkeästi valmistusmaa ja muut tuotteen alkuperää ja sisältöä koskevat tiedot.

SEURAAVA VUOSI ON HAASTAVA

Kukaan ei tiedä vielä, kuinka syvä talouskriisistä tulee. Aiemmista kriiseistä tiedämme kuitenkin, että kun mullistuksia tapahtuu, aiheuttaa se muutoksia myös kuluttajien käyttäytymisessä. Olemme edellä puhuneet siitä, miten kuluttajat siirtyvät enenevässä määrin asioimaan verkossa.

Miten kuluttajat sitten muuttavat käyttäytymistään?

Rahalle saatu hyvä vastine on kuluttajille entistäkin tärkeämpää. Työttömyyden lisääntyessä hinnasta tulee tärkeämpi valintakriteeri päivittäistavarakaupassa. Tämän seurauksena kaupan omien merkkien sekä tarjouksessa olevien brandituotteiden kysyntä lisääntyy. Kilpailu brandien ja kaupan omien merkkien sekä ostokanavien välillä kiristyy entisestään.

UNOHDETTU ILMASTONMUUTOS

Koronakriisi on jo jonkin aikaa työntänyt ilmastonmuutokseen liittyvät asiat taka-alalle. Mutta kun suomalaiset alkavat palata takaisin normaaliin elämänmenoon, kysyvät yhä useammat jälleen itseltään: “Kuinka voin syödä terveellisesti samalla ilmastoa säästäen?” Brandit, jotka ottavat omassa toiminnassaan huomioon vaikutuksen terveyteen, ilmastoon ja mukavuuteen ja ovat lisäksi hinnaltaan edullisia, vetoavat kuluttajaan.

Lähiviikkoina me Nielsenillä seuraamme ja analysoimme, miten sekä suomalaiset kuluttajat että kuluttajat noin 70 muussa maassa reagoivat koronakriisiin ja mikä vaikutus sillä on mm. päivittäistavaroiden, lääkkeiden, elektroniikan ja vaatteiden ostamiseen eri kanavissa.