Insights

Q1 Consumer Confidence Report
Report

Q1 Consumer Confidence Report

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on huolestunut työllisyysnäkymistä

Suomalaiset ovat yhä huolestuneempia tulevaisuuden työllisyysnäkymistä ja taloudesta. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta uskoo työllisyysnäkymän olevan huono tai ”ei kovin hyvä” seuraavan vuoden aikana. Luku on kasvanut 5 prosenttiyksikköä viime vuodesta eli yhä harvempi uskoo työllisyyden parantumiseen. Lähes yhtä moni suomalainen (87 %) uskoo myös talouslaman jatkuvan ainakin seuraavat 12 kuukautta.

Suomalaisista useampi oli myös huolestunut terveydestään ja kulujen kasvusta. Terveys huolestutti 24 prosenttia suomalaisista, kun aiemmin osuus oli 21 prosenttia. Kulujen kasvu taas aiheutti huolta aiemmin 18 prosentille, mutta nyt jo 23 prosentille suomalaisista. Suomalaiset ovat tällä hetkellä hieman vähemmän huolestuneita maahanmuutosta kuin vuoden 2015 lopulla.

Muissa Pohjoismaissa ollaan eniten huolestuneita maahanmuutosta. EU-maissa ihmiset ovat eniten huolestuneita terrorismista.

Suomalaisia eniten huolestuttavat seuraavat asiat:
1. Taloustilanne 37 %
2. Terveys 24 %
3. Kulujen kasvu 23 %
4. Maahanmuutto 19 %
5. Velka 13 %

Kyselyn tulokset perustuvat verkossa tehtyyn tutkimukseen, jossa tutkittiin 63:a maata. Kysely mittaa kuluttajaluottamusta, huolenaiheita ja kulutuskäyttäytymistä yli 30 000 henkilön vastauksista. Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuinen kuluttajaluottamus on pysynyt vakaana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Se on kasvanut yhdellä indeksipisteellä ja on tällä hetkellä 98, jääden juuri optimistisen rajan (100) alapuolelle. Suomessa kuluttajaluottamusindeksi on kasvanut hieman, joskin se on edelleen matalalla, luvussa 63. EU-maissa kuluttajaluottamusindeksi on 78.

Lataa raportti tästä.