YKSITYISYYS

URAPOLKUJEN TIETOSUOJAILMOITUS

Voimaantulopäivä: toukokuu 2018

THE NIELSEN COMPANY

Ilmoitus – Työnhakijoiden tietojen hallinta – Success Factors

Lue tämä ilmoitus huolellisesti. Lähettämällä hakemustiedot tälle sivustolle annat suostumuksesi Nielsenille työnhakijaa koskevien tietojen keräämiseen ja käyttämiseen jäljempänä kuvatulla tavalla.

 1. Tietoa Nielsen Companysta Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) on maailmanlaajuinen mittaus- ja data-analytiikkayhtiö, joka tarjoaa täydellisimmän ja luotettavimman saatavilla olevan näkymän kuluttajiin ja markkinoihin ympäri maailman. Lähestymistavassamme yhdistyvät Nielsenin yksinoikeudelliset tiedot muihin tietolähteisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ympäri maailman ymmärtämään, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kuinka parhaiten toimia näiden tietojen perusteella. Yli 90 vuoden ajan Nielsen on tarjonnut tieteelliseen täsmällisyyteen ja innovaatioon perustuvaa tietoa ja analytiikkaa ja kehittänyt jatkuvasti uusia tapoja saada vastauksia median, mainonnan, vähittäismyynnin ja nopeasti muuttuvan kulutustavarateollisuuden tärkeimpiin kysymyksiin. Nielsen on S&P 500 -yhtiö, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, jotka kattavat yli 90 prosenttia maailman väestöstä. Saadaksesi lisätietoa tutustu verkkosivuun www.nielsen.com. Henkilöstöosastoon voi ottaa yhteyden sähköpostitse osoitteeseen staffing@nielsen.com.
 2. Success Factorsin tarkoitus ja toiminta. Success Factors on henkilöstön rekrytointiohjelmisto, jota hallinnoidaan Nielsenin puolesta. Työnhakijat voivat luoda profiilin ja lähettää ansioluettelonsa ja hakemuksensa Success Factors -ohjelmiston kautta.
 3. Tiedonkeruu. Hakemuksen ja siihen liittyvien tietojen lähettäminen on sinulle täysin vapaaehtoista. Osana rekrytointiprosessia Nielsen kerää sinua koskevia tietoja mukaan lukien ne tiedot, joita lähetät hakemuslomakkeilla, ansioluettelossasi ja muissa asiakirjoissa. Sellaiset tiedot voivat aluksi sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta, nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, sosiaaliturvatunnuksesi tai muun tunnistenumeron, sukupuolen, ammatin, sekä koulutus- ja tulotason. Mikäli Nielsen ottaa hakemuksesi harkintaan tai antaa sinulle työpaikkaa koskevan tarjouksen, Nielsen voi kerätä tiettyjä lisätietoja joko suoraan sinulta tai kolmansilta osapuolilta (esim. taustan tarkistukset paikallisen lainsäädännön salliessa). Sinua koskeviin tietoihin, joita vastaanotamme sinulta tai muilta hakemukseesi liittyen, viitataan tässä tietosuojailmoituksessa termillä “hakijatiedot”.

  Me voimme kerätä ja säilyttää hakijatietoja sähköisessä tai paperimuodossa, ja tietojen kerääminen sähköisesti ei aina ole sinulle helposti havaittavaa. Esimerkiksi sähköpostipalvelimet voivat säilyttää vastaanotetut ja lähetetyt sähköpostit. Kun hakijatietoja kerätään Nielsen-sivustolla, me voimme käyttää evästeteknologiaa tehdäksemme verkkohakemusprosessiemme käytöstä sinulle helpompaa. Kun vierailet sivustolla, selaimesi lähettää meille automaattisesti IP-osoitteen ja tiettyjä muita tietoja, kuten käyttämäsi selaimen tyypin. Tämän sivustomme asettamia evästeitä käytetään yksinomaan verkkokokemuksesi helpottamiseen, eikä niitä käytetä työhön liittyvien päätösten tekemiseen. Voit halutessasi muuttaa internetselaimesi asetuksia kieltäytyäksesi evästeestämme, mutta se voi estää tai vaikeuttaa verkkohakemustyökalujemme käyttöä.

  Sinun Success Factors -ohjelmiston käyttösi on täysin vapaaehtoista, ja se vaatii tietojen syöttämisen Success Factorsin hallinnoimaan ympäristöön. Tietosi käsitellään ja niitä säilytetään sen jälkeen paikallisella palvelimella, jota hallinnoi palveluntarjoajamme ja joka voi sijaita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme, että sellainen palvelinten tarjoaminen on sallittua sovellettavien lakien mukaisesti. Missä tahansa päin maailmaa sijaitsevat rekrytoijat voivat tarkastella hakijatietoja; jotkut rekrytoijat ovat Nielsenin kokoaikaisia työntekijöitä, kun taas jotkut ovat ulkopuolisia alihankkijoita.
 4. Hakijatietojen käyttö.
  Nielsen voi käyttää hakijatietoja sinun kanssasi kommunikoimiseen kirjallisesti, puhelimitse tai verkossa, hakemuksesi arvioimiseen, Nielsenin työntekijätarpeiden ja -käytäntöjen analysointiin tai muulla tavoin hallinnoidakseen ja tehostaakseen Nielsenin rekrytointiprosessia ja henkilöstöhallintoa. Voimme yhdistää hakijatiedot tutkimustyökaluihin ja muista lähteistä saatuihin tietoihin.
 5. Hakijatietojen oikeellisuus. Nielsen voi ajoittain pyytää sinua päivittämään hakijatietoja, joita säilytämme sinusta.
 6. Oikeus henkilötietoihin pääsyyn. Pääset tarkastelemaan ja korjaamaan henkilötietojasi kirjautumalla Success Factors -ohjelmaan ja päivittämällä ne. Voit ottaa myös yhteyden meihin osoitteeseen staffing@nielsen.com pyytääksesi yksityiskohtaisempia tietoja sinusta kerätyistä tiedoista, niiden tyypeistä ja tietojesi käsittelyn tarkoituksista ja niiden vastaanottajien tyypeistä, joilla saattaa olla pääsy tietoihisi. Mikäli olet saanut alustavan työtarjouksen, voit kirjautua sisään varmistaaksesi tietojesi oikeellisuuden, antaaksesi taustan tarkistamista koskevan suostumuksesi, mikäli sellainen vaaditaan, sekä antaaksesi tietojen luovuttamista koskevan sähköisen allekirjoituksen. Sovellettava lainsäädäntö vaatii meitä säilyttämään työpaikkoihin hakevien tiedot. Hakijoiden tiedot säilytetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Nielsen voi poistaa ei-aktiiviset hakijatiedot tietokannastaan (mukaan lukien CV:si/ansioluettelosi) Nielsenin tietojen säilytysvelvollisuuksien ja -käytäntöjen ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti tai säilyttää ne voidakseen arvioida, vastaavatko taitosi muiden työmahdollisuuksien vaatimuksia. Säilytä oma kopiosi meille lähettämistäsi henkilötiedoista.
 7. Tiedon luovutukset. Hakijatietoja hallinnoi pääasiassa (mutta ei yksinomaan) Nielsenin henkilöstöosaston henkilökunta, ja hakijatiedot voidaan säilyttää sähköisessä tai paperimuodossa. Myös muilla rekrytoinnissa tai tietojen hallinnoinnissa työskentelevillä henkilökunnan jäsenillä sekä ylimmällä johdolla voi olla pääsy joihinkin tai kaikkiin hakijatietoihin. Saavuttaaksemme edellä kuvatut tavoitteet, ja koska olemme osa suurempaa kansainvälisesti toimivaa yrityskonsernia, voimme ajoittain antaa hakijatiedot muiden Nielsen yritysperheen jäsenyritysten käyttöön. Voimme myös ajoittain antaa hakijatiedot oikeus- ja sääntelyviranomaisten (kuten työvoima- ja veroviranomaisten), kirjanpitäjiemme, tilintarkastajiemme, lakimiestemme ja muiden ulkopuolisten ammattineuvonantajien käyttöön, sekä osapuolille, jotka toimittavat meille tuotteita tai palveluja (kuten IT-järjestelmien toimittajat ja henkilöstöhallintokonsultit). Huolimatta mistään muusta tämän ilmoituksen ehdosta me voimme myös luovuttaa hakijatiedot mille tahansa kolmannelle osapuolelle silloin, kun laki vaatii niiden luovuttamista, tai siten kuin se on tarpeen laillisten oikeuksiemme käyttämiseksi, laittoman toiminnan vastaisissa toimenpiteissä tai kenen tahansa henkilön turvallisuuden suojaamiseksi. Mikäli yhtiömme tai jokin sen osa myydään, fuusioidaan tai muuten siirretään toisen tahon omistukseen, me voimme siirtää hakijatietoja osana tätä toimea.
 8. Hakijatietojen säilytys, siirrot ja tietoturva. Me voimme säilyttää hakijatietoja niin kauan kun se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa esitettyihin tarkoituksiin, mutta ei missään tapauksessa keräysajankohdasta laskettuna kauemmin, kuin mitä paikallinen laki sallii, ellei Nielsen ota sinua työsuhteeseen, jolloin voidaan soveltaa eri säilytysaikaa. Tallenteilla, joita ei ole määritetty nimenomaan hakijatiedoiksi, voivat koskea eri säilytysajat (esim. sähköpostipalvelimien tallenteet tai lähetetyt tai vastaanotetut sähköpostit). Olemme ottaneet käyttöön turvatoimia hakijatietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi (kuten palvelimia suojaavat palomuurit), mutta henkilötietojen säilytystä ja kommunikointia ei aina voida suorittaa täysin tietoturvallisella tavalla.
 9. Emme tietoisesti kerää hakemuksia koskevia tietoja alle 13-vuotiailta lapsilta.
 10. Me voimme tehdä muutoksia tähän urapolkujen tietosuojailmoitukseen. Tämä urapolkujen tietosuojailmoitus syrjäyttää ja korvaa kaikki muut ilmoitukset, joita olemme saattaneet antaa sinulle koskien Nielsenin hakijatietojen keräämistä ja käyttöä. Me pidätämme oikeuden päivittää ja tehdä oleellisia muutoksia tähän urapolkujen tietosuojailmoitukseen ja hakijatietojen käsittelyä koskeviin käytäntöihin sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Voit tarkastella tämän urapolkujen tietosuojailmoituksen tällä hetkellä voimassa olevaa versiota milloin tahansa verkko-osoitteessa www.nielsen.com, tai voit pyytää siitä kopion ottamalla yhteyden henkilöstöosaston edustajaan osoitteeseen staffing@nielsen.com.
 11. Tämä ilmoitus koskee ainoastaan hakijatietoja.