yksityisyys

Digital Measurement Privacy Statement

Nielsen käyttää yksinoikeudellisia digitaalisia mittaustuotteitaan mitatakseen ja analysoidakseen sitä, kuinka kuluttajat käyttävät mediaa verkossa, mobiililaitteilla ja uusissa teknologioissa.

KUINKA KERÄÄMME TIETOA YLEISÖN MITTAAMISEKSI?

Työskentelemme yhteistyössä eri yhtiöiden, kuten tietojen toimittajien, mainostajien, markkinointitoimistojen ja julkaisijoiden kanssa mitataksemme verkossa ja sen ulkopuolella katsotun tai kuunnellun sisällön tehokkuutta ja saavuttavuutta riippumatta siitä, minkä tyyppistä laitetta sen kuluttamiseen käytetään. Me esimerkiksi autamme mainostajia ymmärtämään paremmin kampanjoiden tehokkuutta TV-, radio-, tietokone- ja mobiiliyleisöissä.

Näin se toimii: osallistuvat yhtiöt liittävät yksinoikeudellisen Nielsen-mittausohjelmiston osaksi sisältöään (esim. ääni, video, mainokset ja mikä tahansa muu media, jonka kuluttajat kohtaavat tai jonka kanssa he ovat vuorovaikutuksessa) valitsemillaan sivustoilla, mainoksissa, sovelluksissa ja videoiden toisto-ohjelmissa. Sisältöön liitetty Nielsenin yksinoikeudellinen mittausohjelmisto käyttää eri teknologioita (sisältäen evästeet, pikselitunnisteet ja mobiilisovelluksiin liitetty ohjelmistomme) tai vesileimoja kerätäkseen tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, mitä sisältöä käyttäjät katsovat tai kuuntelevat, minkä sisällön kanssa he ovat vuorovaikutuksessa, mitkä mainoskampanjat ovat tehokkaita, sekä verkkosivuston tai sovelluksen vierailijoiden tai digitaalisen sisällön katsojien yhdistettyä demografista rakennetta. Esimerkiksi koeyleisömittausraportti voi sanoa, että “tämän mainoskampanjan näki 24 000 naispuolista 24–30-vuotiasta henkilöä Yhdysvaltain luoteisen Tyynenmeren rannikon alueella”.

Työskentelemme myös yhdessä kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa hankkiaksemme pseudonymisoitua ja/tai yhdistettyä tietoa, jonka lisäämme osaksi mittauksiamme. “Pseudonymisoitu tieto” tarkoittaa henkilötietoja, joista niiden kohteiden henkilöllisyys ei ole helposti pääteltävissä. Pseudonymisoidut tiedot sisältävät esimerkiksi evästeeseen, mainontaan tai laitteen tunnistenumeroon tai muuhun pysyvään yksilölliseen tunnisteeseen liittyviä tietoja. “Yhdistetty tieto” tarkoittaa jotain ryhmää tai henkilöistä koostuvaa segmenttiä koskevaa tietokokonaisuutta, jossa yksittäisten henkilöiden tunnistaminen ryhmästä on estetty.

Joskus mobiilimittausohjelmistomme on liitetty osaksi Adoben Primetimeä, “TV missä vain” -alustaa, joka mahdollistaa kuluttajille live-, ohjelmisto- ja on-demand-ohjelmien katsomisen eri laitteilla. Lue lisää Adobe Primetimestä ja lue Adoben analytiikkatuotteiden tietosuojailmoitus.

Nielsen-yleisönmittaustyökalut ja Nielsen Marketing Cloud käyttävät eri ratkaisuja. Nielsen jakaa rajoitetun määrän laitteeseen tai selaimeen yhdistettyä yksilöimätöntä tai yhdistettyä tietoa näiden kahden Nielsen-tuoteperheen välillä parantaakseen ja tehostaakseen niiden kummankin toimintaa, mutta yleisömittaustietoja ei käytetä suoraan verkkomainosten kohdistamiseen. Saadaksesi lisätietoa siitä, miten Nielsen Marketing Cloud kerää ja käyttää tietoa, lue Nielsen Marketing Cloudin tietosuojailmoitus.

MITÄ TIETOJA ME KERÄÄMME?

Me emme yksilöi tai yritä yksilöidä henkilöitä, joilta tai joista keräämme mittaustietoa.

Yksinoikeudellinen digitaalinen mittausohjelmistomme voi kerätä tietoa katsotusta sisällöstä (esim. mitä mainoskampanjaa tai ohjelman jaksoa katsottiin), missä sisältöä katsottiin (esim. millä sivustolla tai missä sovelluksessa) sekä yleistä tietoa siitä laitteesta, jolla sisältöä katseltiin (esim. tabletti vai älypuhelin, mainontatunniste, IP-osoite tai käyttöjärjestelmä). Täsmäytämme nämä tiedot sitten muilta yhtiöiltä saamiimme tietoihin, jotka tunnistavat omat käyttäjänsä tai keräävät tietoa kuluttajista yleisesti. Nämä muut yhtiöt tarjoavat Nielsenille koottuja tai pseudonymisoituja yleisötietoja. Me emme kerro näille kolmansille osapuolille, mitä sisältöä heidän käyttäjänsä ovat katsoneet, ja Nielsen ei koskaan saa selville muiden yhtiöiden käyttäjien henkilöllisyyksiä.

Nielsen Digital Brand Effect -palvelumme esittävät satunnaisella tavalla lyhyitä kyselyjä käyttäjille, joille on saatettu näyttää asiakkaidemme sisältöä tai sitten ei. Vastaaminen on vapaaehtoista. Mikäli katsoja vastaa kysymyksiin, vastaus tallennetaan tietokantaan. Kyselyt eivät pyydä tai kerää mitään tietoa, josta henkilö on suoraan tunnistettavissa, mutta ne keräävät IP-osoitteen ja laitetunnisteen.

KUINKA ME KÄYTÄMME NÄITÄ TIETOJA?

Me käytämme näitä tietoja luodaksemme erilaisia tietokoosteita, raportteja ja analyyseja muun muassa tiettyä sisältöä katselleen yleisön koostumuksesta tai tietyn markkinointikampanjan tehokkuudesta.

Me voimme myös parantaa tai kalibroida tietoja, jotka on kerätty muista verkossa olevista tai sen ulkopuolisista tietolähteistä ja tutkimustyökaluista, kuten Nielsen-kuluttajapaneelien osallistujien katselutiedoista (pois lukien yksilöivät yksityiskohdat). Muut tietolähteet voivat sisältää esimerkiksi sosiaalisen median tai sähköisen kaupan sivustoja. Nämä lisätietolähteet antavat meille mahdollisuuden suorittaa tarkempaa internetyleisöjen demografian, mieltymysten ja käytön tutkimusta ja analyysia.

Sisällytämme tietokoosteisiimme, raportteihimme ja analyyseihimme vain yksilöimätöntä tai yhdistettyä tietoa.

KENEN KANSSA ME JAAMME TIEDOT?

Käytämme tietyissä toiminnoissa apuna palkkaamiamme tai hankkimiamme ulkopuolisia henkilöitä tai yhtiöitä. Näille palveluntarjoajille myönnetään pääsy niihin tietoihin, joita he tarvitsevat toimintojensa suorittamiseen, mutta heitä on kielletty käyttämästä tietojamme mihinkään muuhun tarkoitukseen. Lisäksi voimme toimittaa tietoja kolmansille osapuolille silloin, kun niiden luovuttaminen on määrätty laissa, tai siten kun se on tarpeen laillisten oikeuksiemme säilyttämiseksi tai käyttämiseksi tai mahdollisesti laittomien toimien vastustamiseksi, sekä myös myynnin, luovutuksen, konkurssin tai muun liiketoimintaomaisuutemme tai sen osan luovutuksen tai poiston yhteydessä (jolloin ryhdymme kohtuullisiin toimiin varmistaaksemme, että tiedot on suojattu tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla). Me voimme myös jakaa pseudonymisoitua tietoa auttaaksemme rahoituksessa, arvopaperistamisessa, vakuuttamisessa tai muissa tarpeellisissa liiketoiminnoissa.

KUINKA ME TURVAAMME TIEDOT?

Toteutamme kohtuullisessa määrin organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu hallinnassamme olevien tietojen tietoturvan ja luottamuksellisuuden suojaamiseen. Valitettavasti mikään internetin kautta tapahtuva tiedonsiirto tai tietojen tallennusjärjestelmä ei voi olla taatusti ja sataprosenttisesti turvallinen.

KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIEDOT?

Säilytämme tiedot niin pitkään, kun se on tutkimuksen ja analyysin kannalta tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla ja sovellettavan lainsäädännön mukaisella tavalla. Voimme säilyttää tietoja Yhdysvalloissa tai siirtää ne toiseen valtioon. Noudatamme tämän tietosuojailmoituksen ohjeita ja kaikkia sovellettavia lakeja säilytyspaikasta riippumatta.

MITÄ VAIHTOEHTOJA SINULLA ON?

Meidän mielipiteemme on, että sinulla tulee olla mahdollisuus valita, haluatko edesauttaa tutkimustamme ja näkemyksiemme laatimista. Mikä et ole tällä hetkellä Nielsen-kuluttajapaneelin jäsen, etkä halua osallistua Nielsenin digitaaliseen mittaustutkimukseen, voit kieltäytyä selaimella napsauttamalla tästä.

Käytämme selaimissa sekä tavanomaisia HTTP-evästeitä että HTML5-paikallistallennusta. Pidämme HTML5-paikallistallennuksessa vain kopion HTTP-evästeellesi annetusta yksilöllisestä evästetunnisteesta, joka on tallennettu laitteellesi. Kieltäydyttyäsi kieltäytymismekanismimme vaihtaa yksilöllisen HTTP-evästeen “OPT_OUT” -evästeeseen, ja poistaa Nielsenin HTML5-paikallistallennukseen tallentamat tiedot. Mikäli poistat kaikki tavanomaiset evästeesi (mikä sisältää myös Nielsenin HTTP “OPT_OUT” -evästeen), sinun täytyy kieltäytyä uudelleen. Huomaathan, että koska tämä kieltäytyminen tapahtuu selaimen tasolla, niin mikäli käytät useampaa kuin yhtä selainta, sinun tulee kieltäytyä kussakin niistä erikseen. Mikäli muutat mielesi ja haluat osallistua Nielsenin digitaaliseen mittaustutkimukseen, voit päättää osallistuvasi uudelleen. Huomaa, että Safari-selain ei enää tue tätä toiminnallisuutta, ja se poistaa kieltäytymisevästeemme automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Mikäli haluat säilyttää kieltäytymisesi Nielsen-mittauksista, suosittelemme, että käytät jotakin muuta selainta. Mobiilisovellusympäristössä vaadimme jokaista sovellusta, joka sisältää aktiivisen Nielsen-mittausohjelmiston, julkaisemaan tiedon siitä, että Nielsen-mittaus on sisällytetty kyseiseen sovellukseen, ja tarjoamaan pääsy kieltäytymiseen Nielsen-mittauksesta. Huomaa, että jotkut vanhemmat sovellukset, jotka sisältävät Nielsenin ohjelmistoja, voivat tarjota vain sovellustason laitekohtaisen kieltäytymisen. Joten jos sinulla on useampi kuin yksi vanhempi mobiilisovellus, joka sisältää ohjelmistomme, tai jos sinulla on sama vanhempi sovellus useammassa kuin yhdessä laitteessa, sinun tulee kieltäytyä kunkin laitteen kussakin sovelluksessa erikseen. Uudemmissa sovelluksissa Nielsen tarjoaa kieltäytymisen laitteen tasolla. Sinun täytyy vain aktivoida “Rajoita mainosseurantaa” (“Limit Ad Tracking”, iOS-laitteilla) tai “Poista aihepiiriin perustuva mainonta käytöstä” (“Opt out of Ads Personalization”, Android-laitteilla) laitteesi asetuksista. Mikäli sinulla on sama uudempi sovellus useammassa kuin yhdessä mobiililaitteessa, sinun tulee muuttaa kunkin laitteen asetukset erikseen. Sovelluksen tietosuojailmoituksen tulisi ilmaista selvästi, minkä tyyppinen kieltäytyminen Nielsenin mittausohjelmistosta on saatavilla.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Me pidätämme oikeuden päivittää ja tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen. Kuvaus viimeisimmän päivityksen jälkeen tehdyistä muutoksista on saatavilla “Viimeaikaiset muutokset tähän tietosuojailmoitukseen” -osiossa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä koskien tätä tietosuojailmoitusta, tai haluat keskustella EU:n tietosuojavastaavaamme kanssa, ota meihin yhteyttä. Voit myös lähettää meille kirjeen seuraaviin osoitteisiin:

EU-maat:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Muut maat:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Yksityisyydensuojaa koskevat kysymykset voi myös lähettää suoraan osoitteeseen:
privacy.department@nielsen.com

TIETOA NIELSENISTÄ

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) on maailmanlaajuinen mittaus- ja data-analytiikkayhtiö, joka tarjoaa täydellisimmän ja luotettavimman saatavilla olevan näkymän kuluttajiin ja markkinoihin ympäri maailman. Lähestymistavassamme yhdistyvät Nielsenin yksinoikeudelliset tiedot muihin tietolähteisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ympäri maailman ymmärtämään, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mitä seuraavaksi tapahtuu ja kuinka parhaiten toimia näiden tietojen perusteella. Yli 90 vuoden ajan Nielsen on tarjonnut tieteelliseen täsmällisyyteen ja innovaatioon perustuvaa tietoa ja analytiikkaa ja kehittänyt jatkuvasti uusia tapoja saada vastauksia median, mainonnan, vähittäismyynnin ja nopeasti muuttuvan kulutustavarateollisuuden tärkeimpiin kysymyksiin. Nielsen on S&P 500 -yhtiö, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, jotka kattavat yli 90 prosenttia maailman väestöstä. Saadaksesi lisätietoa tutustu verkkosivuun www.nielsen.com.