Hírek és szakértelem

Kiemelkedően érzékenyek a magyar fogyasztók promóciókra
Cikk

Kiemelkedően érzékenyek a magyar fogyasztók promóciókra

A promóciókra legérzékenyebb öt európai ország fogyasztói közé tartoznak a magyarok. Habár némileg csökkent nálunk azok aránya, akik legelszántabban követik a promóciókat.

A Nielsen Shopper Trends tanulmánya a vásárlási szokásokról megállapítja: az olyan magyar fogyasztók aránya, akik a legjobb promóciók szerint váltogatják a felkeresett boltokat – 27 százalékra csökkent, az előző évi 29-ről. Továbbá a promóciók alapján különböző márkákat vásárlók részaránya pedig 10 százalék lett, az előző 13 után.
Változásokat tükröz, hogy a boltválasztás szempontjainak fontossági rangsorában az „előnyös ajánlatok és promóciók” kikerültek a top öt közül; aktuálisan a nyolcadik helyen szerepelnek, míg a megelőző két felmérés során még egyaránt a negyedik leglényegesebbnek számítottak.
További figyelemre méltó tény a származtatott fontosság szemszögéből: az előnyös ajánlatok és promóciók kínálata olyan kritérium, amit nem csak mondanak a válaszadók, hanem aszerint viselkednek is.
Ami pedig a promóciókra való fogékonyság európai rangsorát illeti, élén az olasz fogyasztók állnak, őket pedig a dánok, norvégok továbbá lengyelek követik, majd a magyarok.
Legkevésbé befolyásolják a promóciók a bolgárokat, és előttük a portugálok, románok, svájciak, németek és csehek állnak – húsz vizsgált európai ország adatai alapján.

Csökkenések és növekedések

Összesen tíz élelmiszer, valamint tíz háztartási vegyi áru és kozmetikum kategória promóciós eladásait méri a Nielsen. Az érintett élelmiszereknél a boltok mennyiségi eladásából átlagosan 51 százalék jutott promóciókra 2015. március-2016. február között, szemben az előző hasonló időszak tavalyi 50 százalékos arányával.         Ezzel egy időben a felmért vegyi áruknál és kozmetikumoknál átlag 53 százalék maradt a promóciók részesedése.    
Csökkenést öt élelmiszer és két vegyi kategóriánál regisztráltunk.                          
A legutóbbi kumulált év során élelmiszerek közül tejföl és étolaj promóciós eladása emelkedett az előző hasonló időszakhoz viszonyítva legnagyobb mértékben; 11 illetve 9 százalékponttal.
Háztartási vegyi áru és kozmetikum kategóriákból legnagyobb a növekedés mértéke samponnál (4 százalékpont) és mosószernél (3 százalékpont).      

(Megjelent a Termékmix magazinban)

Élelmiszerek, háztartási vegyi áruk és kozmetikumok mennyiségi eladásából a legnagyobb promóciós részarányt elérő termékek. A promóciós eladás százalékában. 

Forrás: Nielsen