No Matter what change looks like, know your next move.

Рампо Левката 12
1000 Скопје
Северна Македонија

+38923062810

Контактирајте нe >

Нилсен сознанија

Бесплатен пристап за симнување на глобалните и локалните сознанија од нашите лидерски тимови од целиот свет.

Посети ги Нилсен сознанијата >

The Science Behind What’s Next™

Правите податоци прават разлика помеѓу погодување и знаење. Користејќи ги научно заснованите Нилсен решенија немате потреба да се прашувате што е следно – ќе знаете!

Прочитајте повеќе на нашата регионална веб страна >