Insights

Nederlanders onder de bij maaltijden meest door technologie in beslag genomen landen
Nieuws

Nederlanders onder de bij maaltijden meest door technologie in beslag genomen landen

Slechts ongeveer een kwart van de Nederlanders (27%) geeft aan dat hun maaltijden thuis niet vergezeld gaan van technologie, waarmee Nederland een van de landen ter wereld is waar men het tijdens de maaltijd het meest in de ban is van technologie.

Minder dan de helft (43%) van de Europeanen geeft aan dat er tijdens maaltijden thuis geen technologie aanwezig is, maar eters van middelbare leeftijd combineren het vaakst een vorm van technologie – zoals de tv of een smartphone – met hun eten. Dit zegt het vandaag gepubliceerde rapport Generaties en leefstijlen wereldwijd (Global Generational Lifestyles) van Nielsen, waarvoor 30.000 respondenten in 60 landen online bevraagd werden om een beter beeld te krijgen van het verschil in sentiment tussen verschillende generaties consumenten.

Hoewel in heel Europa maar 46% van generatie Z (15-20-jarigen) en 43% van de millenniumgeneratie (21-34 jaar) aangaf dat thuis gegeten werd zonder aanwezigheid van technologie, zeiden in de leeftijdsgroep van 35-64 zelfs nog minder mensen hetzelfde. Een technologievrije maaltijd thuis komt het meest voor bij de stille generatie (65+), maar zelfs bij hen geldt dat voor net iets meer dan de helft (52%).

“De millenniumgeneratie heeft de naam dat zij vastgeplakt zit aan haar aangesloten apparaten, maar oudere respondenten worden vaker dan jongere op deze wijze afgeleid tijdens de maaltijd thuis,” zegt Terrie Brennan, Nielsens Executive Vice President advertentieoplossingen voor Europa. “Het laat zien dat de hedendaagse consumenten zich ontdoen van de oude, vooringenomen opvattingen over generaties en dat in feite veel ouderen openstaan voor een meer technologisch gestuurde wereld.”

Mythen rond technologische nieuwsbronnen

De bevindingen in het rapport stellen ook andere mythen rond de polarisatie tussen jong en oud aan de kaak. In heel Europa geven de jongste en de oudste generaties – generatie Z en de stille generatie – even vaak (18%) aan dat websites van kranten hun belangrijkste bronnen zijn voor nieuws, en de jongste generatie noemt maar iets vaker dan de oudste websites voor tv-nieuws (16% vs. 14%) en zoekmachines (26% vs. 23%).

Voor sociale media zijn er wel verschillen te zien. Generatie Z (45%) geeft bijna zes keer zo vaak als de stille generatie (8%) aan dat sociale media hun belangrijkste bron van nieuws zijn. In tegenstelling hiermee noemt de oudste generatie kranten (38% vs. 15%) en tijdschriften (15% vs. 7%) ruim twee keer zo vaak als de jongste.

Nogmaals mevrouw Brennan: “Met uitzondering van sociale en gedrukte media heeft leeftijd een andere invloed op de voorkeur voor sommige nieuwsbronnen dan je zou denken. Ongeveer tweederde van de Europeanen boven de 50 kijkt voor hun nieuws tv, maar de tv heeft ook voor de helft van generatie Z en bijna de helft van de millenniumgeneratie (46%) nog steeds de voorkeur als nieuwsbron.”

Mythen over vrijetijdsbesteding

Alhoewel generatie Z (20%) 10 keer vaker dan de stille generatie (2%) haar vrije tijd zal gebruiken om videogames te spelen, zijn de eerstgenoemden niet in de ban van technologie. Deze jongste generatie brengt vaker haar vrije tijd door met familie en vrienden (29%), sporten (24%) en lezen (23%) dan met het spelen van videogames of het gebruiken van sociale media (17%).

Brennan concludeert: “Net nu ouderen steeds meer openstaan voor technologie richt een aanzienlijk aantal jongeren zich op een meer traditionele tijdsbesteding. Ondanks alle verschillen tussen de generaties is het in veel opzichten opmerkelijk hoeveel we op elkaar lijken als we kijken naar het gebruik van technologie.”