Insights

NEDERLANDS VERTROUWEN VIERDE IN EUROPA
Nieuws

NEDERLANDS VERTROUWEN VIERDE IN EUROPA

{“order”:3,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”title”:”INSIGHTS”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

Het consumentenvertrouwen maakte dit kwartaal een sprong van 7 punten naar 97 – het op drie na hoogste niveau in Europa – nu consumenten steeds meer vertrouwen krijgen in hun financiële situatie voor de komende 12 maanden.

In Nederland was er een duidelijke toename in het vertrouwen over vooruitzichten op werk (7 punten omhoog naar 43%), persoonlijke financiën (+5, 55%) en bestedingsintenties (+4, 46%) ten opzichte van het tweede kwartaal en het Nederlandse optimisme groeide tot het hoogste niveau sinds 2010.

De opleving van het Nederlandse vertrouwen was ook elders in wereld te zien met een toename van het mondiale consumentenvertrouwen met drie punten tot een totaal van 99 in het derde kwartaal, het hoogste niveau sinds 2006. Optimisme over vooruitzichten op werk, persoonlijke financiën en bestedingsintenties nam in bijna de helft (48%) van alle gemeten markten toe, maar mondiaal blijft de groei ongelijk. In veel ontwikkelde economieën stabiliseert en groeit het vertrouwen, terwijl het in veel opkomende markten achteruit gaat.

De VS liet van alle landen die Nielsen monitort de grootste kwartaaltoename in vertrouwen zien – een groei van 18 punten waarmee een score van 119 werd behaald – het hoogste niveau voor het land in de 10 jaar dat Nielsen het consumentenvertrouwen meet.

Het vertrouwen in Europa nam voor een derde achtereenvolgend kwartaal toe; in 21 van de 32 landen steeg de index, wat resulteerde in een regionale score van 81 punten – het hoogste niveau sinds 2008.

De Nielsen-index voor het consumentenvertrouwen meet de perceptie van de lokale vooruitzichten op werk, persoonlijke financiën en directe bestedingsintenties. Consumentenvertrouwen boven of onder een basisniveau van 100 duidt op respectievelijk een bepaalde mate van optimisme of pessimisme. Nielsens mondiale onderzoek naar consumentenvertrouwen en bestedingsintenties, gestart in 2005, meet consumentenvertrouwen, belangrijke zaken waarover men zich zorgen maakt en bestedingsintenties van meer dan 30.000 respondenten met toegang tot internet in 61 landen.