Insights

VROUWEN ZIJN SCHOONHEIDSKONINGINNEN, MAAR MANNEN DRAGEN EEN STEENTJE BIJ
Nieuws

VROUWEN ZIJN SCHOONHEIDSKONINGINNEN, MAAR MANNEN DRAGEN EEN STEENTJE BIJ

Als het gaat om de zorg voor het huishouden, wie besteedt dan de meeste tijd aan schoonmaken? Het is wellicht geen verrassing dat dit nog steeds voornamelijk vrouwen zijn.

In Nederland geeft 47% van de respondenten aan dat het vrouwelijke hoofd van het huishouden het grootste deel van de schoonmaak voor haar rekening neemt.

Maar mannen dragen een steentje bij, ook al lopen ze hierbij niet voorop. 25% geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het huis gedeeld wordt door beide hoofden van het huishouden en 18% van de respondenten geeft aan dat de man het grootste deel van het schoonmaakwerk doet.

Wie verantwoordelijk is voor aankoop van producten is voor een groot deel een afspiegeling van wie schoonmaakt – met zelfs meer invloed van vrouwen. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (56%) geeft aan dat het vrouwelijke hoofd van het huishouden het merendeel van de schoonmaakproducten koopt. Bijna een kwart (22%) zegt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is, en iets minder (20%) geeft aan dat het mannelijke hoofd van het huishouden verantwoordelijk is voor het grootste deel van de aankopen.

“Het idee dat de zorg voor het huishouden alleen het werk is van de vrouw is onjuist,” zegt Peters. “Het vrouwelijke hoofd van het huishouden blijft in veel gezinnen het meest betrokken bij het schoonmaken, maar omdat steeds meer mannen een actieve rol spelen bij huishoudelijk werk moeten marketingstrategieën evenwichtiger worden in hun benadering – van productinnovaties tot de berichten in het kader van marketing. Hiervoor is beter begrip nodig van de wijze waarop beide geslachten het schoonmaken benaderen en waar op dit moment mogelijk hiaten zitten in het aanbod.”

Nu mannen steeds vaker een actievere rol op zich nemen in het huishoudelijk werk, bieden zij een zeer goede gelegenheid voor groei. Misschien zijn producten met mannelijke geuren of stoere ontwerpen voor verpakkingsmateriaal het overwegen waard, maar het werkelijke potentieel van dit segment zal aangeboord worden als grondig begrepen wordt welke behoeften van deze gebruikers onvervuld zijn. Bovendien moeten marketeers begrijpen wat de motivatie is om voor een merk te kiezen. Merken met een grotere merkwaarde worden meestal vaker in overweging genomen en maken doorgaans een groter deel uit van de aankoopbehoeften van consumenten. Voor mannen en vrouwen is de keuze voor een merk zowel een emotionele als een rationele beslissing. Om het hart en het verstand van consumenten te raken moeten marketeers de aandacht trekken en consumenten voor zich winnen om ze tot actie te bewegen.

Download Nielsen’s Global Home-Care Report voor meer informatie en inzicht. Wilt u per land nadere gegevens uit dit onderzoek, dan kunt u het onderzoek aanschaffen in de Nielsen Store.