Insights

FMCG-groei in Europa keert weer terug in het tweede kwartaal van 2019
Nieuws

FMCG-groei in Europa keert weer terug in het tweede kwartaal van 2019

Het bedrag dat Europeanen betaalden voor dagelijkse boodschappen (op de breedst mogelijke schaal van productcategorieën die continu door Nielsen worden gevolgd) steeg in het tweede kwartaal van 2019 met +3,4% (een stijging van 0,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019), na drie kwartalen van gedempte groei in het voorgaande jaar.

De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde bbp-groei voor de Europese Unie steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een jaarlijkse bbp-groei van 1,4% in het tweede kwartaal van 2019 tegenover 1,6% in het eerste kwartaal van 2018 voor de EU28. De consumptie van de huishoudens in Europa in het tweede kwartaal ondersteunde de groei van het bbp met 0,3% groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Aan de consumentenzijde is de volumegroei van de FMCG’s in het tweede kwartaal van 2019 met +0,5% gestegen (een stijging van 1% ten opzichte van -0,5% in het eerste kwartaal van 2019), maar dit is het gevolg van het effect van de paasperiode en moet als tijdelijke indicator worden geïnterpreteerd. Met name de inflatiepieken hebben ertoe geleid dat consumenten per stuk 2,9% meer hebben betaald dan in hetzelfde kwartaal ten opzichte van het voorgaande jaar (2% in het tweede kwartaal van 2018).

“De jaarlijkse inflatie in de eurozone bedraagt 1%, wat dicht bij het laagste niveau in drie jaar ligt, nu de energieprijsinflatie afneemt,” zegt Johan Vrancken, Managing Director, Nielsen Benelux. “Desondanks stijgen de prijzen van voedingsmiddelen, alcohol en tabak en diensten sneller – we verwachten dat de inflatoire druk op de inkoop van FMCG’s toeneemt. Fabrikanten en detailhandelaren zouden zich moeten afvragen hoe dit de consumentenbestedingen in FMCG en de keuze voor merken zou beïnvloeden bij hun aankoopbeslissingen. De vraagstimulans zal moeten worden gedreven door een effectieve promotie en marketingstrategie, aangezien de consumenten voorzichtig zullen zijn in hun benadering van het beheer van hun financiën en uitgaven in alle categorieën”,” voegt Vrancken toe.

Hoe de verschillende landen zich verhouden tot elkaar

Turkije vertoont nog steeds de hoogste jaar-op-jaar groei van de transacties bij de kassa’s (+19,4%), mede dankzij de inflatie, maar er is een daling van de volumegroei, die in het tweede kwartaal van 2019 op een negatief groeiniveau (-5,4%) vertoont. Andere landen met een hoge groei zijn Hongarije (+7,7%), Polen (+7,1%), Tsjechië (+6,6%), Slowakije (+4,6%) en Portugal (+4,2%). Finland daarentegen (0,3%) kende de kleinste groei. Nederland staat op de 9e plaats van de 28 landen.

Italië stond bovenaan met de hoogste FMCG-groei (+4%) in het tweede kwartaal van 2019, gevolgd door Duitsland (2,4%) en Spanje (2,3%), terwijl Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2019 respectievelijk 1,3% en 0,7% FMCG-groei registreerden.

NEDERLAND

In vergelijking met het Europese gemiddelde stegen de prijzen in Nederland met 3,6%, terwijl de volumes daalden -0,2%, wat betekent dat de totale uitgaven voor levensmiddelen – of wat de sector noemt fast moving consumer goods (FMCG’s) – met 3,3% stegen.

“Met een min of meer vlakke volumeverkoop is de groei van FMCG’s volledig te danken aan de hogere prijzen, met als belangrijkste oorzaak de 3% BTW-verhoging op voedingsmiddelen die eerder dit jaar werd doorgevoerd. Het is uiterst belangrijk om prijsstrategieën in deze context te onderzoeken”, aldus Vrancken. “Inzicht in de drijvende krachten achter de prijselasticiteit is een relatief eenvoudige manier om groei te realiseren.”

Notes:

Unit Value Change = de verandering in de prijs die een koper betaalt voor een eenheid (item), als gevolg van prijsinflatie, en/of de koper die een eenheid van één waarde vervangt door een eenheid van een andere waarde.

Nominale waardegroei (of de verandering in de opbrengsten bij de kassa’s) = eenheidswaardeverandering + volumewijziging.