Insights

Zoet Succes NL-SE Bedrijven bij Verminderen van Suikerinname
Woman in grocery store with smartphone
Nieuws

Zoet Succes NL-SE Bedrijven bij Verminderen van Suikerinname

7.6 miljoen kilo suiker reductie in Fris/Water/Sap in Supermarkt

Over de hele wereld zijn consumenten steeds meer gericht op gezondheid en welzijn—en het verandert hun manier van consumeren. Een recente studie wees uit dat gezondheid vooral een zorg is voor Europese vrouwen, waarbij 79% zegt dat ze van plan zijn hun consumptiepatroon te veranderen. Fabrikanten en retailers hebben een belangrijke kans om hen te helpen met dit streven.

Al geruime tijd hebben spelers in zowel de frisdrankindustrie als retailwereld de zorgen van consumenten over gezondheid en welzijn onderkend en werken ze eraan om consumenten te helpen gezondere keuzes te maken. Enerzijds worden recepturen aangepast met als doel de hoeveelheid suiker te verminderen, terwijl anderzijds minder suikerhoudende segmenten in Fris/Water/Sap (FWS) gepopulariseerd worden.

Met name suiker is een gezondheidsprobleem voor sommige consumenten en overheden over de hele wereld. In het Verenigd Koninkrijk werd een Sugar-tax ingesteld, maar ons onderzoek toont aan dat deze inspanningen weinig invloed hebben gehad op het gedrag van de consument. In Nederland gingen gedachten de andere kant op en waren er plannen om belasting te verlagen op water en suikervrije dranken. Ondertussen hebben de inspanningen van retailers en fabrikanten ertoe geleid dat in Nederlandse supermarkten 7.6 miljoen kilo suiker minder is verkocht in FWS, de afgelopen 12 maanden. Dit is een reductie van 8%.

Deze reductie wordt gedreven door verandering van receptuur, volume trend van producten & segmenten en listings & de-listings:

Bijna 30% van de suikerreductie komt voort uit verandering van receptuur. Tevens hebben de geintroduceerde producten gemiddeld 13% minder suiker. Het hogere volume hiervan is verantwoordelijk voor de toename in suiker (intro: +2.1 miljoen kilo minus delistings: -1.3 miljoen kilo).

Positief is dat vanuit elk segment een bijdrage is aan de suikerreductie. Fruitwaters zijn verantwoordelijk voor bijna 25% van de totale suikerreductie. Deze reductie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dalende volume trend.

*Fruitwaters: koolzuurvrij met een fruitpercentage tussen 10%-25%

Omdat meer dan 20% van het FWS volume wordt verkocht met promotie, is promotie ook een middel om het consumptiepatroon te beinvloeden. Kijkend naar de samenhang tussen het gemiddelde aantal gram suiker per liter versus het percentage volume verkocht met promotie, kan een link gevonden worden. Op basis van 16 segmenten, lijken consumenten, fabrikanten en retailers op de goede weg te zitten. Hoe hoger het aantal gram suiker per liter, des te lager het percentage volume verkocht met promotie.

Aanpalend aan de FWS categorie is de categorie Siropen. In siropen zien we een soortgelijke ontwikkeling plaatsvinden. Het volume aandeel 0%-suiker siropen stijgt namelijk aanzienlijk. In 2 jaar tijd stijgt het volume aandeel van 14.2% naar 22%.

Naast de toename van het volume aandeel, is ook het volume 0%-suiker siropen gestegen, en wel met bijna 60% ten opzicht van 2 jaar terug.

Een andere parallel met FWS is het relatief hoge percentage volume verkocht met promotie. Dit ligt voor 0%-suiker siropen ruim hoger dan de overige siropen. Dit betekent dat consumenten bovengemiddeld inhaken op 0%-suiker siropen bij promoties.


Samenvattend is de conclusie dat:

  • 7.6 miljoen kilo minder suiker via FWS door de consument genuttigd werd
  • 30% van de suikerreductie voortkomt uit receptuur aanpassingen
  • Introducties gemiddeld 13% minder suiker bevatten dan de producten die van het schap verdwenen
  • Minder suikerhoudende segmenten hogere percentages volume met promotie verkopen
  • 0%-suiker siropen ook een hoger percentage volume met promotie hebben

Het bovenstaande geeft weer dat consumenten reageren op de inspanningen van fabrikanten en retailers om de hoeveelheid suiker in deze categorieen te verminderen. Het gekozen pad is nog niet voltooid, maar laat zeker positieve ontwikkelingen zien.

Voor fabrikanten en retailers die nog geen gezondere opties aanbieden of promoten, zijn er kansen naarmate de Nederlandse consument steeds meer naar gezondere opties zoekt.