Insights

Perspectives on Retail Technology Het Effect Van Digitaal op Retail
Rapport

Perspectives on Retail Technology Het Effect Van Digitaal op Retail

De sociale media, mobiliteit, analytics, cloud en het ‘internet of things’ vormen nog steeds de drijvende kracht achter de digitalisering van het leven. In de FMCG-wereld zijn we nog maar net begonnen met deze digitale transformatie, maar als we kijken naar andere bedrijfstakken – audio, media, het uitgeversbedrijf, vervoer en andere sectoren – is het duidelijk dat digitale trends zich in rap tempo versnellen, en als bedrijfstak moeten we hierop voorbereid zijn.

Welke gevolgen heeft de digitale transformatie voor de FMCG-branche? Wat betekent deze transformatie voor de consument, de retailer en de fabrikant? En wat kunnen we leren van digitale disruptie in andere bedrijfstakken? In antwoord op deze vragen worden in deze editie van Perspectives on Retail Technology twee nauw samenhangende factoren belicht die hierbij een belangrijke rol spelen.

Download

Download Now

Perspectives on Retail Technology Het Effect Van Digitaal op Retail

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.