Insights

Changing Consumer Prosperity
Woman in grocery aisle
Rapport

Changing Consumer Prosperity

HET EFFECT VAN DE FRAGMENTATIE VAN WELVAART OP DE CONSUMENT

Wereldwijd hebben verschillende markten de afgelopen jaren geconfronteerd met fluctuerende economische omstandigheden, waarbij veel economieën een wisselende economische groei of recessie kennen. In deze onvoorspelbare omstandigheden verwachtten veel deskundigen een opleving van de financiële situatie van de consument en miljoenen consumenten om zich aan te sluiten bij de middenklasse. Aan de andere kant vroegen veel analisten zich af of de economische vooruitgang in verhouding stond en wezen zij op de groeiende welvaartsverschillen in veel markten. De slogan “haves and have-nots” wijst op een groeiende verdeling, waarbij de rijken rijker worden en de armen armer worden, ondanks de economische prestaties van het land.

Het Nielsen Changing Consumer Prosperity rapport presenteert het sentiment van consumenten over hun financiële situatie en onderzoekt het gedrag en de impact op de uitgaven en hoe dit in de loop van de jaren is veranderd.

FINANCIEEL WELZIJN STAAT NIET GELIJK AAN WELVAART

De consumenten in de Azië-Pacific voelen zich het meest optimistisch over hun financiële situatie, met 70% die aangeeft dat ze in een betere positie staan ten opzichte van vijf jaar geleden. De Europeanen zijn het minst positief, met slechts 37 procent van de consumenten die zeggen dat zij zich momenteel in een sterkere financiële positie bevinden.

Download

Download Now

Changing Consumer Prosperity

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.