Oplossingen

Assortment and Space Optimization

Benut uw groeimogelijkheden op schapniveau

Om op schapniveau te kunnen groeien, dient u zowel uw assortiment (de juiste producten) als uw ruimte (het juiste planogram) precies goed te krijgen. Beide worden maar al te vaak als aparte instrumenten gezien, wat leidt tot tegenvallende resultaten en een ontevreden winkelpubliek.

Met Nielsens unieke geïntegreerde en cloudgebaseerde oplossing voor assortiments- en ruimteoptimalisatie kunt u uw schapstrategie zowel plannen als tot uitvoering brengen. Stel lokale, ruimtebewuste assortimenten samen (benut de laatste omzetgegevens van uw producten en categorieën) zodat u het juiste assortiment in de juiste schapopstelling kunt aanbieden om een optimale omzet te genereren.

Maximaliseer de vraag naar categorieën en minimal

Bekwaam uzelf op het gebied van assortimentsamenstelling door aan de hand van actuele gegevens (distributie, segmentspecifieke omzet, trends enz.) uw inzicht te vergroten in de prestaties van een categorie, daarbij gebruikmakend van de diagnostische gegevens van Assortman. Een geïmporteerd planogram kan daarbij als uitgangspunt dienen.

Scenario-ontwikkeling, analyse en vergelijking

Ontwikkel scenario’s en zet de huidige stand van een categorie af tegen haar potentiële stand door de impact van verschillende parameterinstellingen uit te testen voordat u overgaat tot het selecteren van een assortiment. U kunt kiezen voor een volledig geautomatiseerd optimalisatieproces of u kunt ervoor kiezen om handmatig bij te stellen en producten al dan niet op te nemen in uw assortiment.

Voortgangsbewaking 

Bewaak de voortgang door deze af te zetten tegen goedgekeurde plannen op het niveau van de individuele detailhandelaar of dat van het bredere marktlandschap.

Maak gebruik van onze standalone oplossingen om te voorzien in al uw behoeften op het gebied van assortimentsamenstelling en planogrammen.

Mobile Shelf Planner

Betere schapplanning en -uitvoering

Met een beperkte schapruimte en een toenemende vraag van het winkelpubliek is het geen eenvoudige opgave om effectieve planogrammen te ontwikkelen. U en uw categorieteams dienen ervoor te zorgen dat er planogrammen worden ontwikkeld die de vraag van het winkelpubliek maximaal stimuleert, en erop toe te zien dat ze naar behoren worden uitgevoerd zodat u alle producten op voorraad heeft. Jammer genoeg maken veel planningtools dit proces moeilijker dan het zou moeten zijn.

Met Nielsens Mobile Shelf Planner haalt u een robuuste, cloudgebaseerde tool in huis die u zal helpen om planogrammen sneller en efficiënter te ontwikkelen en uit te voeren.

Spaceman Suite

Desktopsoftware waarmee u producten snel kunt opstellen op een manier die zowel de aandacht trekt als een maximale omzet genereert. Gebruik Spaceman om op feiten gebaseerde, consumentgerichte beslissingen te nemen ten aanzien van merchandising en schapruimte die een afspiegeling vormen van de manier waarop uw klanten winkelen.

  • Beheer planogrammen snel en effectief, afzonderlijk dan wel groepsgewijs.
  • Integreer analyses en gegevens op winkelniveau om een strategie en ontwerp te ontwikkelen voor merchandising.
  • Signaleer kansen om de omzet te maximaliseren en tekorten te minimaliseren.
  • Gebruik de automatiseringsmodule om snel en op schaal winkelspecifieke planogrammen te ontwikkelen en benutten

Assortman

Een softwaretool die de waardevermeerdering meet wanneer u uw winkelassortiment per categorie, gangpad en afdeling aanpast. Kwantificeer de werkelijke waardevermeerdering van uw omzet wanneer u specifieke segmenten, merken en SKU’s ontwikkelt.

  • Gebruik voorspellende analyses om de potentiële vraag naar uw assortiment in kaart te brengen.
  • Signaleer kansen om de groei van een categorie te stimuleren door wijzigingen aan te brengen in de geboden assortimentsbreedte en -diepte.
  • Verkrijg inzicht in de reactie op een assortiment per regio, kanaal, banner en winkelcluster binnen een kanaal.

WILT U HIER MEER OVER WETEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP »