NIELSEN GLOBAL Media

Audience is Everything™

Det brukerorienterte perspektivet som hjelper annonsører, byråer og publisister å lykkes.

NIELSEN GLOBAL Connect

NIELSEN GLOBAL CONNECT IS NOW NIELSENIQ

Vår data og innsikt er imperativt for verdiskapningen i dagligvare- og servicehandelsmarkedet for både kjeder og leverandører

De offisielle mediemålingene fra Nielsen er basert på faktiske menneskers adferd, som lytting til radio/audio, og TV-seing.

Vi bruker paneler for å få innsikt om forbrukeratferd. Typisk kan dette være å forstå hva folk ser på TV, hva de lytter til, eller hva de kjøper i butikken. Avhengig av behov, etablerer vi tilpassede paneler i et gitt market. Nielsens paneldata gir et nøyaktig bilde av hvordan forbrukere forholder seg til media, og/eller hvilke produkter de kjøper.

På oppdrag fra de nasjonale audioaktørene NRK, Bauer  Media og P4-gruppen, leverer Nielsen de offisielle lyttertallene for radio i Norge. Les her om metode og rapportering av lyttertallene her.