INNSIKT

Rask testing av innovasjoner uten å miste sikkerhet i resultatene
Artikkel

Rask testing av innovasjoner uten å miste sikkerhet i resultatene

På dagligvaremarkedet kjemper hver dag mange tusen produkter om forbrukers oppmerksomhet og lommebok. Stadig kommer nye produkter på markedet og tar opp konkurransen med bestående produkter – men hvilke er det egentlig som vinner kampen? Ingen kan forutsi fremtiden, men grundig testing av innovasjoner og nye produktideer gir oss best mulig utgangspunkt for å legge til rette for lansering av det beste produktet.

Dessverre vet vi at så mange som syv av ti løsninger for rask produkttesting ikke tilfredsstiller oppdragsgivers krav til kvalitet og robusthet av resultatene (2015 Nielsen State of Concept Testing survey of 200 CPG marketers). Nielsen har derfor tatt utfordringen med å finne en løsning hvor hastighet og kvalitet ikke blir satt opp mot hverandre. Nielsens lanserer nå Concept Quick Predict, en løsning som gjør det mulig å teste innovasjoner opptil tre ganger så raskt som med tradisjonelle metoder, uten å måtte senke kravet til kvalitet i resultatene.

Produkter som har gjennomgått testen og som scorer “ready” eller bedre har hele fem ganger så høy sannsynlighet til å lykkes i markedet sammenlignet med bransjegjennomsnittet.

Balansen mellom hurtighet og kvalitet i resultatene gir leverandører muligheten til å ta raskere beslutninger på like robust grunnlag som med en mer tidkrevende metode. Hva er det å vente på?! Les mer her om Concept Quick Predict og ta kontakt med oss for mer informasjon.