INNSIKT

Nordmenns dom over dagligvarekjedene er klar!
Artikkel

Nordmenns dom over dagligvarekjedene er klar!

Norske dagligvarekjeder er en undersøkelse som gir innsikt i hvor ofte vi handler, hvor mange kjeder vi veksler mellom, hvordan vi vurderer de ulike kjedene og andre forhold som gir basiskunnskap om dagligvarebransjen.

Årets undersøkelse ble gjennomført i mai 2017. Den viser at den norske shopper fortsatt er lite lojal og at vi handler i gjennomsnitt i 3,4 forskjellige kjeder i løpet av en måned.

Vi er i verdenstoppen når det gjelder antall ukentlige handleturer, selv om vi ser en nedgang i snitthandel pr uke de siste årene. Antall handleturer i uken er stabilt sammenlignet med i fjor – nordmenn handler i gjennomsnitt 3,4 ganger per uke. 

Antall dagligvarekjeder vi opplever å ha innen handleavstand har gått en del tilbake i løpet av de siste to årene. Grunnene til dette kan være flere, blant annet at det faktisk har blitt færre unike kjeder å velge mellom. Muligens har også forbrukers oppfatning av hva som ligger innen handleavstand endret seg, slik at den totale endringen blir tydelig i sammenligning: 

Vi har også i år inkludert dagligvarekjedene på nett inn i spørreskjemaet, og vi ser at disse kjedene beveger seg opp i uhjulpen og hjulpen kjennskap, vurdering av sortiment og flere av dimensjonene. Totalt måles 34 parameter innenfor seks hoveddimensjoner: basisegenskaper, ferskvare/ kvalitet, det lille ekstra, pris/ tilbud, utvalg, supplering.

Rapporten gir detaljert innsikt i hvordan shopper vurderer de ulike kjedene innen ulike paramenter i hoveddimensjonene som alle er viktige for valg av dagligvarekjeder. Innen de fleste av disse områdene ser vi store endringer fra fjorårets rapport, deriblant «kjeden har lave priser».

Ta kontakt med csonlineno@nielsen.com eller din faste Nielsenkonsulent for tilbud på Norske Dagligvarekjeder 2017.