INNSIKT

Kvartalsrapport DVH Q3 2017
Artikkel

Kvartalsrapport DVH Q3 2017

Dagligvaremarkedet holder veksten mot fjoråret i Q3 2017 på 1,2% hittil i år – ingen endring fra forrige måling i andre kvartal. Til sammen ser vi en økning i antall butikker (+32 hittil i år), hvor det er lavprissegmentet som styrker seg på bekostning av bredsortiment og nærbutikker. Gjennomsnittsomsetningen for lavprisbutikkene går svakt tilbake. Lavpriskjedene står for til sammen  67% av totalomsetningen i totalmarkedet.

Organisk vekst, dvs. veksten i allerede eksisterende butikker, er fortsatt negativ, men noe svakere enn i Q2. I tredje kvartal var organisk vekst -0,4%.

Kjedenes markedsandeler har ikke endret seg mye sammenlignet med i andre kvartal. Tabellen gir en oversikt over kjedeandelene hittil i år per Q3 2017:

På kategorinivå er det Dypfryst Mat (+3,4%) og Spesialkategorier (+3,0%) som har høyest prosentvis utvikling. Innenfor Spesialkategorier (SPC 10) er blomster den absolutt største kategorien og står for hele veksten. Vask- og husholdningsprodukter (-5,3%) samt Helse og skjønnhet (-0,8%) er kategoriene med svakest utvikling. Dette er de eneste hovedkategoriene som har negativ utvikling.

Hovedkategoriene Fersk mat og Drikkevarer bidrar sterkest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på 1,5 mrd NOK.

Utviklingen for merkevareleverandørene er svakere enn for kjedenes egne merkevarer, til tross for en langt sterkere posisjon. Egne merkevarer står hittil i år for 44% av verdiveksten mens de har en andel på ca 16% av totalmarkedet.