INNSIKT

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet
Artikkel

Bensinstasjonene driver veksten i servicehandelsmarkedet

I 2018 var totalomsetningen i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (definerte varegrupper). Dette er en økning på +0,1 % sammenlignet med 2017. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 176,1 milliarder kroner i 2018, en vekst på 2,8 % mot året før.

Det er bensinstasjonene som drar veksten opp med en økning på 0,5%. Omsetningen her var 9,5 milliarder NOK, en økning på 51 millioner mot fjoråret. Kioskkjedene omsatte i år for 4,8 milliarder NOK, en nedgang på -0.7% og 32 millioner fra fjoråret.

Det blir stadig færre butikker innenfor Servicehandelen, i 2018 var det totalt 2232 butikker – en nedgang på -0,2% mot fjoråret.

Narvesen er den størst kioskkjeden med en andel på 43,4 %, en økning på 0,1 %-poeng fra fjoråret. Den største veksten har MIX og 7-Eleven, som øker sin andel med hhv. 0,5 %-poeng og 0,2%-poeng.

Circle K er den største bensinstasjonkjeden, og en markedsandel på 33%. Kjeden øker 0,2 %-poeng fra fjoråret. Shell, 7-Eleven Bensinstasjoner og XY vinner også markedsandeler i 2018.

Dersom du vil få en dypere forståelse for strukturen og endringene i det norske servicehandelsmarkedet, ta kontakt med din faste Nielenkonsulent eller csonlineno@nielsen.com for et tilbud på rapporten. Levering fra 18. juni 2019.