INNSIKT

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q2 2019
Woman with smartphone in a grocery store
Artikkel

Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q2 2019

Verdiveksten i dagligvaremarkedet til og med andre kvartal er på +1,6% eller 1,4 milliarder NOK (eks. MVA). Vi gjør oppmerksom på at det er en halv salgsdag mindre i januar 2019 da 31.12.18 falt på dag 1 i uke 1 2019. Med tanke på at påsken falt i Q2 i år, i motsetning til Q1 i 2018, hadde vi forventet at veksten skulle ta seg opp ila. Q2. Som følge av en negativ utvikling i markedet etter årets påske ser vi en svak nedgang i markedsveksten mot Q1 i år.

NorgesGruppen øker sin markedsandel med +0,4%-poeng mot Q2 i fjor, og ligger nå på en andel på 43,7%. Coop går frem med +0,2%-poeng. Rema 1000 går tilbake med -0,5%-poeng og er dermed den kjeden som går mest tilbake i andel sammenlignet mot fjoråret. Bunnpris går tilbake med -0,1%-poeng.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Nielsen quarterly report for consumer market Q2 2019

Blant de fire største hovedkategoriene er det Kjølevarer og Oljer og Pakket Mat som opplever sterkest prosentvis vekst hittil i år, med henholdsvis 2,9% og 2,6% sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

De fire største hovedkategoriene har en samlet verdiøkning på ca. 1,4 Mrd NOK, hvor ca. 540 Mill NOK kommer fra Fersk Mat. Innen Fersk Mat er det Grønnsaker/Poteter og Deiger/Farser som bidrar mest til veksten.

Frukt/Bær og Dypfryste Desserter er kategoriene som går mest tilbake i kroner og øre. Dette skyldes antageligvis at vi hadde en veldig varm start på sommeren i fjor, mens sommerværet har latt vente på seg i år.

Vask- og husholdningsprodukter (-1,4%) samt Helse og skjønnhet (-2,6%) har hatt en negativ utvikling i tradisjonell dagligvare over lengre tid som følge av konkurranse fra andre kanaler. Dyremat/Dyreartikler (+0,3%) utfordres også fra andre kanaler og ser en relativt flat utvikling hittil i år.

I Q1 så vi en betydelig nedgang i Sjokolade og Sukkervarer, og spesialprodukter. Denne nedgangen skyltes i stor grad at påsken falt i Q2 i 2019, og vi ser nå at disse to kategoriene har en vekst på henholdsvis 1,0% og 3,7%. 1. januar 2019 ble det gjort endringer i sukkeravgiften, men effekten av denne er utfordrende å isolere da konkurransen fra grensehandel og andre kanaler også ansees som viktige forklaringsvariabler for utviklingen innenfor sjokolade og sukkervarer.