INNSIKT

Nielsen Kvartalsrapport For Dagligvaremarkedet Q3 2019
Woman in store with smartphone
Artikkel

Nielsen Kvartalsrapport For Dagligvaremarkedet Q3 2019

Verdiveksten i dagligvaremarkedet til og med tredje kvartal er på +1,6 % eller 2,1 milliarder NOK (eks. MVA). Vi gjør oppmerksom på at det er en halv salgsdag mindre i januar 2019 da 31.12.18 falt på dag 1 i uke 1 2019. Vi forventet en høyere vekst i Q2 som følge av den sene påsken, men den skuffende sommeren dro markedet ned og sørget for at Q2 ble årets svakeste kvartal så langt. Veksten har tatt seg marginalt opp i Q3, men veksten hittil i år er fortsatt relativt beskjeden.

NorgesGruppen øker sin markedsandel med +0,5 %-poeng mot i fjor, og ligger nå på en andel på 43,8%. Coop går frem med +0,1 %-poeng. Rema 1000 går tilbake med -0,5 %-poeng og er dermed den kjeden som går mest tilbake i andel sammenlignet mot fjoråret. Bunnpris går tilbake med -0,1 %-poeng.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Market Shares Q3 2019

Fersk og pakket mat har de høyeste prosentvise veksten med henholdsvis 2,5 % og 2,4 % vekst mot fjoråret.

De fire største hovedkategoriene har en samlet verdiøkning på ca. 2,2 Mrd. NOK, hvor ca. 1 Mrd NOK kommer fra Fersk Mat. Innen Fersk Mat er det Grønnsaker/Poteter, Fjærkre og Ferske Ferdigretter som bidrar mest til veksten.

Sigaretter og Pipe-/Sigarettobakk har et samlet omsetningstap på ca 200 Mill. NOK hittil i år. Samtidig ser vi at kategorier Snus og Munntobakk øker med ca. 130 Mill. NOK i samme periode.

Vask- og husholdningsprodukter (-1,7%) samt Helse og skjønnhet (-2,9%) har hatt en negativ utvikling i tradisjonell dagligvare over lengre tid som følge av konkurranse fra andre kanaler. Dyremat/Dyreartikler (-0,7%) utfordres også fra andre kanaler og ser en svak nedgang hittil i år.

Innen hovedkategorien Sjokolade og Sukkervarer (-0,3%) ser vi at Sjokolade har en vekst på ca. 100 Mill. NOK, mens de øvrige kategoriene har en negativ utvikling.