INNSIKT

Lavere vekst i Norsk dagligvarehandel i 2019
Artikkel

Lavere vekst i Norsk dagligvarehandel i 2019

Norsk dagligvarehandel hadde i 2019 en vekst på 1,3 %. Dette tilsvarer en absolutt vekst på ca. 2,3 Mrd. NOK eks. mva. Veksten var  2,8 % i 2018 og 1,1 % i 2017.  Til sammenligning var veksten fra 2010 til 2019 var rundt 3 % per. år. Veksten i 2018 kom i stor grad som følge av at flere store kategorier opplevde høy verdivekst som følge av endringene i sukkeravgiften. Markedet opplever med andre ord vedvarende svak vekst de siste par årene, hovedsakelig drevet av økt konkurranse fra andre kanaler. Innovasjon, plass- og sortimentoptimalisering blir derfor viktigere i tiden framover. Vi står overfor et kritisk skifte innen tradisjonell dagligvarehandel, og uten en dypere forståelse av hvorfor vekstraten går ned, er det sannsynlig at trenden fortsetter.

Total sales of Norwegian groceries

Antall butikker i 2019 var 3 848 mot 3 840 i 2018, en økning på 8 butikker totalt. Lavprissegmentet dominerer det norske markedet, og øker også i andel i 2019. Det er også her butikketableringene er størst. Lavpris utgjør 67,1 % av totalmarkedet i 2019. Dette utgjorde en økning på 0,6 %-poeng.

Number of stores in the Norwegian grocery store

MARKEDSANDELER PER PARAPLYKJEDE

Market shares per umbrella chain 2019

TILSTØTENDE MARKEDER

En viktig forklaringsvariabel for å forstå den svake utviklingen i markedet er knyttet til hvordan utviklingen er i tilstøtende markeder som i stor grad tilbyr de samme produkter som tradisjonell dagligvare gjør.

DAGLIGVARER KJØPT PÅ NETT

Estimert omsetning 2019: ca. 2 Mrd. NOK

I følge vår ferske rapport, Shopper Trends 2020, svarer 10% av de spurte at de har handlet matvarer på nett siste måned. Denne andelen har vært stabil de siste tre årene av spørreundersøkelsen.

Den største aktørene på markedet, Kolonial.no, avsluttet året på rundt 1,1 Mrd. NOK i omsetning, som tilsvarer en vekst på ca. 20% mot fjoråret1.

Godtlevertgruppen fokuserte på lønnsomhet framfor vekst i 2019 og siktet seg inn på en omsetning på ca. 500 Mill. NOK i 2019. I 2020 planlegger selskapet å fokusere mer på vekst igjen2.

GRENSEHANDEL (DAGLIGVARER)

Estimert omsetning 2019: 11,5 Mrd. NOK inkl. mva.

I følge tall fra SSB, grensehandlet Nordmenn for totalt 17,6 Mrd. NOK siste 12 måneder (per 3. kvartal 2019)3, en økning på 15,1% sammenlignet med foregående firekvartalsperiode. Legger vi Menon Economics4 anslag til grunn for andelen som tilfaller dagligvarer (65%) ble det handlet dagligvarer for ca. 11,5 Mrd. NOK utenfor landets grenser siste 12 måneder.

I følge Shopper Trends 2020 har 62% av alle nordmenn har grensehandlet i løpet av siste 12 måneder. Ikke overraskende er det innbyggere på Østre Østland som er de hyppigste grensehandlene, og det er ferskt kjøtt og brus som vi oftest tar med oss hjem.

DOLLAR STORES (EUROPRIS, NORMAL, med flere)

Vår ferske rapport Shopper Trends 2020 viser at 54% av de spurte har kjøpt mat og dagligvarer i en “dollar store” i løpet av siste 6 måneder, og det er Europris som flest har handlet hos. Europris er den største aktøren innenfor denne kanalen, og hadde en vekst på 7,2% og 6 nye butikker i 20195.

Iceland og Europris har utvidet samarbeidet og Iceland leverer i slutten av året alle frysevarer til 20 Europris-butikker, og planlegger en ytterligere utvidelse i 2020. Iceland har forøvrig 5 egne butikker ved årsskifte6. Den franske frossenmatkjeden, Picard, etablerte seg i det norske markedet i 2019. De har foreløpig kun etablert én butikk, men ser for seg å ha 5-10 butikker på lang sikt7.

Den danske kjeden, Normal, har hatt en voldsom vekst de siste årene og da de avsluttet regnskapsåret sitt 31. juli 2019 kunne de vise til en omsetning på 944 Mill. NOK, en vekst på ca 220%. I løpet av regnskapsåret 2018/2019 åpnet Normal 49 butikker og har kommet opp i hele 85 butikker i Norge per desember 20198.

Cosmetic Groups konkursbegjæring i oktober viser at også aktører innenfor dette segmentet er utsatt for sterk konkurranse. Etablerte aktører som Nille har for eksempel hatt det tøft de siste årene og har tapt ca. 700 Mill. NOK mellom 2016-20189.

Med vedvarende lav vekst i tradisjonell dagligvare og sterk vekst i konkurrerende kanaler, er det tydelig at de etablerte dagligvareaktørene er under sterkt press. Dette stiller høyere krav til samarbeidet mellom leverandører og kjeder for å videreutvikle konkurransedyktige konsepter, hvor innovasjon, og plass- og sortimentoptimalisering er imperativt.

Notater: