INNSIKT

Norske Servicehandelskjeder 2015
Report

Norske Servicehandelskjeder 2015

Hvordan presterer kjedene på de viktigste konkurranseparametere?

Rapporten Norske Servicehandelskjeder 2015 gir omfattende innsikt om kiosker og bensinstasjoner og danner en diskusjonsplattform mellom kjede og leverandør.

Om rapporten
Undersøkelsen gir svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke kjeder som er mest kjent og hvilke som er foretrukket av forbrukerne?
 • Hvordan blir kjedene benyttet generelt og spesielt om kjøp av ferdiglaget mat?
 • Hvilke type mat kjøper man og hvor ofte?
 • Hva kjennetegner stamkunder til de største kjedene?
 • Hvordan vurderer forbrukerne de ulike kjedene i forhold til 39 konkurranseparametere?
 • I hvilke kjeder kjøpes kaffe og hvordan vurderer forbrukerne kvaliteten på kaffe?

Tema
I årets temadel finner du ytterligere informasjon om følgende forhold:

 • Hvem benytter seg av kampanjer, og hvilke type kampanjer er det som slår an hos forbrukeren?
 • Hvor ofte kjøper man frokost på farten i kiosker/storkiosker og /eller bensinstasjoner?
 • Hvilken type mat er det man kjøper i denne situasjonen?
 • Hvilke type drikke er det man kjøper til?
 • Hvilke kjeder har en fremtredende posisjon når det gjelder frokost?

Undersøkelsen er gjennomført i august 2015.

For mer informasjon. kontakt support.no@nielsen.com.