INNSIKT

Q1 Consumer Confidence Report
Report

Q1 Consumer Confidence Report

Oljekrise og økt arbeidsledighet påvirker nordmenns fremtidsutsikter i stor grad. I en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Nielsen, sier 77 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste 12 måneder er enten dårlige eller mindre bra. Dette er en økning på 23 prosentpoeng på et år. Nielsen har spurt 30 000 mennesker fra over 60 land i Europa om deres framtidsutsikter, og kun 19 prosent av oss nordmenn mener at jobbutsiktene er gode i det kommende året. Til sammenlikning sier 27 prosent av EU gjennomsnittet at jobbutsiktene i det kommende året er gode.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at hele 43 prosent av oss nordmenn tror ikke at vi er ute av den økonomiske nedgangen i året som kommer. Dette er allikevel lavere enn EU snittet, hvor 59 prosent mener det samme.

Nordmenns største bekymringer de neste 6 mnd:
Innvandring: 23%
Økonomi: 21%
Terrorisme: 18%
Helsa: 15%
Jobb: 13%

Hvert kvartal gjennomfører Nielsen en global undersøkelse som gir innblikk i forbruksvaner og forbrukernes tro på arbeidsmarkedet og personlig økonomi. Studien gir en vektet indeks over forbrukernes tillit: «Consumer Confidence Index». Indeks 100 tilsvarer en verdi halvveis mellom «bra» og «ikke så bra».

Last ned globale rapporten her.