INNSIKT

Q2 2016 Consumer Confidence Report
Report

Q2 2016 Consumer Confidence Report

Nordmenn er fortsatt usikre med tanke på jobbutsikter. I følge en undersøkelse gjennomført av Nielsen, sier 73 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste 12 måneder er enten dårlige eller mindre bra. Nielsen har spurt 30 000 personer fra over 60 land om deres framtidsutsikter. Til sammenlikning sier hele 58 prosent av danskene at deres jobbutsikter enten er meget gode eller gode.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at hele 42 prosent av oss nordmenn tror at den økonomiske nedgangen vil fortsette neste år.

Nordmenns største bekymringer de neste 6 måneder:

  • Terrorisme: 29%
  • Innvandring: 19%
  • Økonomi: 18%
  • Helse: 15%
  • Jobb: 13%

Hvert kvartal gjennomfører Nielsen en global undersøkelse som gir innblikk i forbruksvaner og forbrukernes tro på arbeidsmarkedet og personlig økonomi. Studien gir en vektet indeks over forbrukernes tillit: “Consumer Confidence Index”. Indeks 100 tilsvarer en verdi halvveis mellom “bra” og “ikke så bra”.

Til tross for at nordmenn fortsatt er usikre på jobbfremtiden, så ligger vår tro på fremtiden høyere enn EU-gjennomsnittet: Norge scorer 82 på Nielsens Consumer Confidence Index, mens EU ligger på 79. Allikevel ligger våre naboer Danmark (112) og Sverige (90) godt foran oss.

Resultater per land er tilgjengelig på Nielsen Store.

Last ned fullstendig rapport

Last ned rapport nå

Q2 2016 Consumer Confidence Report

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.