INNSIKT

Servicehandelsrapporten 2016
Report

Servicehandelsrapporten 2016

Servicehandelsrapporten 2016 viser et servicehandelsmarked i nedgang. Trenden fra tidligere år fortsetter: I 2015 var totalomsetningen av de definerte varegruppene i bensinstasjonskjedene og kioskkjedene 14,8 mrd kr eks mva. Dette er en nedgang på 1,9 % sammenlignet med 2014. Til sammenligning omsatte dagligvaremarkedet for 164,3 mrd kr i 2015, en vekst på 2,6 % mot året før.

For bensinstasjonene var omsetningen i 2015 av de definerte varegruppene i  9,6 mrd kr eks mva. Dette er en nedgang på 1,2 % sammenlignet med 2014. YX vokser mest og har en økning i omsetning på 4,2%, mens Esso går mest tilbake.

Omsetningen av de definerte varegruppene i kioskkjedene var i 2015 på 5,2mrd kr eks mva. Dette er en nedgang på 3,1 % sammenlignet med 2014. Deli De Luca vokser mest og har en økning i omsetning på 6,1%, mens MIX og øvrige kiosker går mest tilbake.

For spørsmål til Servicehandelsrapporten ta kontakt med csonlineno@nielsen.com eller din faste Nielsenkonsulent.