INNSIKT

Dagligvarerapporten 2017 – fasiten er klar!
Report

Dagligvarerapporten 2017 – fasiten er klar!

Etter at 2015 førte store strukturelle endringer med seg for dagligvaremarkedet, har butikkmassen i 2016 stabilisert seg. En stabilisert butikkmasse har ført til vekst i markedet: Rapporten viser en høyere omsetningsvekst i dagligvaremarkedet i 2016 sammenlignet med i 2015, veksten er nå nærmere det nivået vi så for fire, fem år siden. Denne veksten kommer til tross for at både matkasser og netthandel har en større brukergruppe nå enn for ett år siden. 

Matkasser og dagligvarer på nett er ikke inkludert i tallene. På bakgrunn av tilgjengelige tall estimerer vi dette til å utgjøre ca. 1,5 mrd NOK (eks mva).

Coop øker markedsandelen mest siden i fjor (1,5%p), mens Norgesgruppen øker med 1,1%p. Rema er forholdsvis stabile og øker med 0,2%p.