Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

RADIO MA BYĆ ŹRÓDŁEM INFORMACJI NA TEMAT CZASU PRACY W PRZYSZŁOŚCI.

6 minuta czytania | Mila Lubis | listopad 2016 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“hidePublishDate”:”true”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Przeznaczone dla dziennikarzy i redaktorów:

  • Firma Nielsen zatrudnia dziennikarzy i redaktorów, którzy wykorzystują metodologię badań firmy Nielsen w swojej pracy, łącząc ją z danymi firmy Nielsen jako źródłem informacji.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat danych referencyjnych firmy Nielsen, należy skontaktować się z firmą Nielsen w celu uzyskania szczegółowych informacji.

  • Firma Nielsen udostępnia wszystkie dane, które mogą być wykorzystane przez klientów.

RADIO MA BYĆ ŹRÓDŁEM INFORMACJI NA TEMAT CZASU PRACY W PRZYSZŁOŚCI.

Do 50 osób Radio jest najważniejszym klubem na świecie.

Dżakarta, 7 listopada 2016 r. - Telewizja jest ważniejsza od innych mediów, a Internet ma coraz większe znaczenie w wielu segmentach rynku. Badanie Nielsen Radio Audience Measurement przeprowadzone w bieżącym roku wykazało, że 57% wszystkich słuchaczy radia należy do pokolenia Z i Millenialsów, a więc do starszych pokoleń. 4 z 10 słuchaczy radia korzysta z radia za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak telefon komórkowy.

Nielsen Radio Audience Measurement pokazuje, że mimo iż Internet jest coraz bardziej popularny w tym okresie, nie ma pewności, że większość ludzi korzysta z radia. Penetracja mediów telewizyjnych (96%), mediów tradycyjnych (52%) i Internetu (40%) jest bardzo wysoka, podczas gdy media radiowe są bardzo rozpowszechnione wśród 38 osób w roku 2016.

Badanie wykazało, że media radiowe są dostępne dla ponad 20 milionów klientów w Indonezji. Badanie przeprowadzone przez Nielsen w 11 miejscowościach w Indonezji wykazało, że w ciągu jednego dnia słuchacze mają do dyspozycji 139 osób.

Wiele osób jest przekonanych o tym, że zależność od radia może się zmienić, a media online mogą być w tym czasie niedostępne. Dane Nielsen Radio Audience Measurement na początku roku 2016 pokazują, co jest najważniejsze. Czas, w którym radio jest oglądane przez ludzi, jest dłuższy niż rok. Jeśli w roku 2014 w radiu działało 16 stacji na jednego zawodnika, to w roku 2015 (16 stacji na 14 mieszkańców), a w roku 2016 (16 stacji na 18 mieszkańców).

Generacja X, czyli osoby w wieku 35-49 lat, które korzystają z radia od 18 lat, to największa liczba osób, które korzystają z radia. W przeciwieństwie do pokolenia Baby Boomers (50-65 lat) - 17-20 osób, pokolenia Silent Generation (65 lat i więcej) - 16-22 osoby, Millenialsów (15-34 lata) - 15-37 osób oraz pokolenia Z (10-14 lat), którzy mają mniej czasu na słuchanie radia - 13 osób w ciągu całego roku. Badanie wykazało również, że czas spędzony na słuchaniu radia w pokoleniu X w roku 2016 był krótszy niż w roku 2014 (16-18 osób) i w roku 2015 (17-39 osób).

Jeśli istnieje pogląd, że radio jest obecne w pokoleniu młodych ludzi, zostanie on potwierdzony w badaniu przeprowadzonym przez Nielsen Radio Audience Measurement. Badanie przeprowadzone przez firmę Nielsen wykazało, że 57 osób korzystających z radia jest największą grupą odbiorców, która pracuje na terenie całego kraju. Wśród słuchaczy radia jest 38 osób z pokolenia millenialsów, 28 osób z pokolenia X oraz 19 osób z pokolenia Z. W porównaniu do pokolenia wyżu demograficznego i pokolenia cichej starości, w radiu pracuje 13 osób i 2 osoby.

W tym tygodniu od 4 do 10 osób korzystało z radia za pomocą osobistego urządzenia, jakim jest telefon komórkowy. Internet jest medium, które może być używane zarówno na świecie, jak i na świecie, a w niektórych przypadkach Internet nie jest w stanie zapewnić dostępu do radia dla wszystkich użytkowników. Media Radio jest często używane w lokalnej telewizji i jest dostępne przez Internet. W różnych miastach, takich jak Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, Makassar i Palembang, można znaleźć radio z dostępem do Internetu. Radio jest głównym środkiem przekazu dla społeczności, dlatego też każda społeczność, która korzysta z radia, może zostać pozbawiona dostępu do mediów, które są bardzo atrakcyjne i mają duży wpływ na życie społeczności na całym świecie. Radio i Internet mogą się różnić od siebie, ponieważ radio może być dostępne przez Internet, a Internet może być platformą dla radia, która może pomóc ludziom.  

Badanie Nielsen Radio Audio Measurement w tym roku wykazało, że penetracja radia wśród konsumentów jest mniejsza niż w Palembang (97 osób), a mniejsza niż w Makassar (60 osób), Bandung (54%), Banjarmasin (53%) i Yogyakarta (51%).

Radio nie zawsze działa w oparciu o kasety radiowe, ale w razie niebezpieczeństwa, które może się pojawić, trzeba będzie skorzystać z zaawansowanych technologii i sprzętu, aby ulepszyć radio. Radio jest środkiem masowego przekazu, który ma charakter osobisty i może być wykorzystywany przez ludzi. Najwięcej osób korzystających z radia za pośrednictwem sieci komórkowej mieszka w Makassar (69%), Medan (44%) i Dżakarcie (38%).

Na całym świecie istnieje wiele miejsc, w których można korzystać z radia - 96 osób lub około 19 milionów ludzi. Mobil jest potencjalnym miejscem pracy dla użytkowników radia, ponieważ liczba osób korzystających z radia mobilnego wynosi 1,8 mln w ciągu całego roku 2016, podczas gdy 1,4 mln w ciągu roku korzysta z radia mobilnego.

Program muzyczny jest bardzo popularny w pokoleniu X i wyżu demograficznego. W grupie 41 osób z pokolenia X muzyka jest bardziej popularna niż w pokoleniu wyżu demograficznego (31%) i pokoleniu cichych emerytów (13%). W większości stacji radiowych popularna jest muzyka indie pop. W pokoleniu Z i Millenialsów, 49 osób i 39 osób słucha muzyki Pop Indo, a 17 osób i 33 osoby słuchają tej muzyki.

Program muzyczny Pop Indo i Dangdut obejmuje także inne grupy docelowe, które będą się różnić między sobą. W programie Pop Indo wzięło udział 51 osób, w tym zawodnicy, oraz 49 osób, w tym chłopcy i dziewczęta. Podczas gdy uczestnicy programu muzycznego nie mają doświadczenia w pracy z dziećmi (43%), z dziećmi w mieście (39%) oraz z dziećmi w mieście (36%). Na początku, program muzyczny Pop Indo był obecny w różnych segmentach rynku, a program muzyczny Dangdut był obecny w różnych segmentach rynku.

Ze względu na długi okres pracy w radiu, zajęcia w radiu odbywają się w semestrze poprzedzającym bieżący rok i obejmują okres od ramadanu do przełomu maja i czerwca 2016 r.

Wszystkie reklamy radiowe są emitowane przez Shell, natomiast spoty radiowe są emitowane przez Unilever i obejmują 5 800 spotów. W semestrze 2016 r. łączna wartość emisji radiowych (w ramach reklam radiowych) wyniosła: Shell - 18 mln Rp, Unilever - 7 mln Rp, Telkomsel - 6 mln Rp, Tokopedia - 5 mln Rp oraz Alfamidi - 3 mln Rp.

Tentang Nielsen Radio Audience Measurement

Badanie Nielsen RAM obejmuje ponad 8 400 osób w ciągu 10 lat w 11 miastach w Indonezji (Dżakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar i Banjarmasin). Informacje te obejmują dane dotyczące populacji i demografii, które są dostępne w radiu, a także informacje o trendach i zwyczajach.

Tentang Advertising Information Services Nielsen

Informacje na temat regionu pochodzą z danych Advertising Information Services, które monitorują aktywność w Indonezji. Obejmują one 15 stacji telewizyjnych, 99 stacji kablowych i 123 tytuły prasowe. W tym celu należy zapoznać się z cennikiem brutto, a następnie wysłać reklamę, promocję lub pobrać opłatę.

Tentang Nielsen Consumer and Media View

Badanie CMV jest badaniem przeprowadzanym przez firmę Nielsen wśród ponad 17 000 osób w ciągu 10 lat w 11 miastach w Indonezji (Dżakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Makassar i Banjarmasin). Informacje, które można uzyskać w tych regionach, to dane demograficzne, psychograficzne, medialne, a także dane o produktach.

Tentang Nielsen

Firma Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą dostarczającą kompleksowych informacji na temat produktów, które można oglądać i kupować. Segment Oglądaj zapewnia całkowitą kontrolę nad całym światem, w tym nad materiałami wideo, audio i filmami, a także nad mediami i agencjami reklamowymi. Dział zakupów zapewnia globalne wsparcie w zakresie sprzedaży produktów i usług dla przemysłu. Dzięki wykorzystaniu informacji z segmentu Oglądaj i kupuj oraz innych danych, firma Nielsen dostarcza informacje na temat rynku na całym świecie dla różnych segmentów oraz analiz, które pomagają w zarządzaniu rynkiem. Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, obsługuje mniej niż 100 krajów i mniej niż 90 osób w całym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.nielsen.com.