Insighty

W Europie sprzedaż wolumenowa produktów FMCG rośnie szósty kwartał z rzędu
Wiadomości, newsy, informacje

W Europie sprzedaż wolumenowa produktów FMCG rośnie szósty kwartał z rzędu

Jak wynika z najnowszych danych Nielsena – globalnej firmy pomagającej swoim Klientom zarządzać informacją – wolumen produktów szybkozbywalnych (FMCG) takich jak napoje, środki czystości i jedzenie sprzedanych w Europie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku już szósty kwartał z rzędu.

W trzecim kwartale 2015 roku sprzedaż wolumenowa produktów FMCG w Europie wzrosła o 1,3%. Wzrostowi temu towarzyszył przyrost cen o 1,7%. Oba te czynniki przełożyły się więc na wzrost kwot zapłaconych przez konsumentów przy kasach o 3,0% porównując z analogicznym okresem rok temu.

Spośród wszystkich państw regionu europejskiego badanych przez Nielsena, Turcja doświadczyła najwyższego nominalnego wzrostu sprzedaży rok do roku (+12,4%). Kolejne kraje notujące najwyższe wzrosty to Austria (+5,9%) oraz Węgry (+5,8%).

Tylko w trzech państwach europejskich nastąpił spadek nominalnej wartości sprzedaży – w Szwajcarii (-1,5%), Finlandii (-0,9%) oraz Wielkiej Brytanii (-0,3%).

Spośród wybranych państw regionu Europy środkowo-wschodniej przedstawionych na wykresie, najwyższy nominalny wzrost wartościowy zanotowały wspomniane już Węgry (+5,8%), natomiast Polska uplasowała się pod tym względem na drugim miejscu (+4,4%). Wzrosty cen nie przewyższały w tych krajach średniej europejskiej, natomiast sprzedaż wolumenowa we wszystkich nich, z wyjątkiem Niemiec, osiągnęła wyższe poziomy wzrostu niż średnia europejska.

Polska na tle państw europejskich

W efekcie wzrostu wartościowego sprzedaży produktów FMCG w Polsce w Q3’15 o 4,4% w stosunku do Q3’14, Polska uplasowała się na czwartym miejscu wśród 21 państw europejskich.

Największy wpływ na tę zmianę miało zwiększenie sprzedaży wolumenowej – najwyższe na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wzrost wolumenu o 5,0% pozwolił Polsce wyprzedzić dotychczasowego lidera – Turcję, która utrzymywała najwyższy wzrost sprzedanego wolumenu od ponad roku.

Dodatkowo Polska, jako jedyne państwo w regionie i jedno z czterech spośród 21 państw europejskich, odnotowała ujemną dynamikę wartości płaconych przez konsumentów na poziomie -0,5%. Wpływ na ten czynnik może mieć deflacja, a także zmiany w decyzjach zakupowych konsumentów i wybieranie tańszych produktów.

Objaśnienia:

Unit Value Change = zmiana w cenie, którą kupujący musi zapłacić za jedno opakowanie produktu. Wpływ na nią ma inflacja oraz zastępowanie sobą produktów o innych wartościach (zmiana na droższe lub tańsze substytuty).

Nominal Value Growth = Unit Value Change + Volume Change

Nielsen Growth Reporter:

Raport ten przedstawia dynamikę rynku FMCG (wartościowo i wolumenowo) w Europie. Opiera się on na badaniu sprzedaży, które Nielsen prowadzi w 21 państwach europejskich i dotyczy zakupów w hipermarketach, supermarketach, dyskontach oraz w sklepach małoformatowych. Badanie oparte jest o możliwie najszerszy koszyk produktów, które są stale monitorowane przez Nielsena, w każdym z krajów i kanałów sprzedaży.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą pomagającą swoim Klientom zarządzać informacją, zapewniającą kompleksowe zrozumienie tego co konsumenci kupują (segment Buy) i oglądają (segment Watch). Segment Watch dostarcza usługi w zakresie pomiarów dotyczących oglądalności, polegające na gromadzeniu i analizie danych dotyczących widzów różnych rodzajów mediów (telewizji, radia, Internetu, urządzeń mobilnych) wszędzie tam, gdzie konsumowane są treści marketingowe. Segment Buy dostarcza producentom oraz sprzedawcom detalicznym towarów konsumpcyjnych szeroką perspektywę trendów zakupowych panujących na rynku. Dzięki integracji informacji z powyższych segmentów oraz innych źródeł, Nielsen oferuje swoim Klientom zarówno globalne rozwiązania pomiarowe jak i analityczne, umożliwiające rozwój biznesu. Nielsen, spółka notowana w indeksie giełdowym S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach zamieszkiwanych przez ponad 90% ludności świata. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.nielsen.com