Insighty

Q3 2015: WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE NAJWYŻSZY OD 2010 ROKU
Wiadomości, newsy, informacje

Q3 2015: WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE NAJWYŻSZY OD 2010 ROKU

Nastroje Polaków uległy poprawie w trzecim kwartale 2015 roku. Wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł o 10 punktów w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 80.

Większy optymizm widać we wszystkich aspektach składających się na indeks zadowolenia konsumentów (Consumer Confidence Index) w Polsce. Polacy lepiej oceniają swoje perspektywy na rynku pracy (20% badanych ocenia je jako wspaniałe/dobre vs 14% w Q2’15) jak również swoją sytuację finansową (43%, +12pp vs Q2’15). Ponadto, coraz więcej polskich konsumentów deklaruje, że posiada wolne środki na dodatkowe wydatki, a zdaniem prawie 40% z nich jest to dobry czas na wydawanie pieniędzy.

Nie tylko w Polsce widać poprawę nastrojów konsumenckich. Globalny wskaźnik zadowolenia konsumentów w Q3’15 wzrósł o 3 punkty względem Q2’15 i wyniósł 99. Jest to najwyższy wynik od 2006 roku. Niemal w połowie (48%) z badanych rynków konsumenci bardziej optymistycznie oceniają nie tylko perspektywy na rynku pracy ale także swoją sytuację finansową. Rosnący optymizm widoczny jest również wśród Europejczyków – wskaźnik zadowolenia konsumentów naszego kontynentu rośnie już trzeci kwartał z rzędu i w Q3’15 wyniósł 81 punktów. Jednak najsilniejszy wzrost indeksu CCI w ostatnim kwartale zaobserwowany został w Ameryce Północnej, gdzie indeks osiągnął poziom 117 punktów – najwyższy w 10-letniej historii badań indeksu zadowolenia konsumentów przez Nielsena.

Nielsen Global Online Consumer Survey jest badaniem przeprowadzanym w 60 krajach na wszystkich kontynentach. Szczegóły dotyczące pozostałych rynków oraz poszczególnych krajów można znaleźć w pełnej wersji naszego raportu CCi, dostępnego w sekcji „do pobrania”.

Pobierz cały raport

Pobierz raport teraz

Q3 2015: WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE NAJWYŻSZY OD 2010 ROKU

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.