Insighty

CCI Q3: WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU!
Raport

CCI Q3: WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU!

Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł o kolejne 3 punkty w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 66 punktów.

Poprawę nastrojów widać we wszystkich trzech aspektach składających się na ogólną ocenę zadowolenia konsumentów.  Z badania przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2013 wynika, że z większym optymizmem patrzymy na swoje perspektywy zawodowe. Chociaż dobrze ocenia je nadal tylko 10% badanych, to w stosunku do pierwszego kwartału 2013 jest to wynik wyższy o 4pp. Lepiej oceniamy również swoje finanse osobiste (32%, +4pp vs Q2 2013) i coraz większy odsetek badanych uważa, że to jest dobry czas na wydawanie pieniędzy (26%, +4pp vs Q2 2013).

Pozytywne sygnały widać również w Europie, gdzie wskaźnik wzrósł o 4pp w stosunku do poprzedniego kwartału. Wśród mieszkańców starego kontynentu optymistów przybyło w większości państw. W pogrążonej w recesji Portugalii wraz z końcem lata wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł aż o 22 punkty do poziomu 55. Najbardziej optymistyczne nastawienie mają mieszkańcy Danii – jedynego europejskiego kraju, w którym wartość wskaźnika przekroczyła 100. Na przeciwnym biegunie znajdują się zamykający zestawienie wszystkich badanych krajów, Węgrzy, Włosi i Słoweńcy, jednak i w tych krajach wskaźnik rośnie.

Nasi południowi i zachodni sąsiedzi utrzymują nastrój na w miarę stabilnym poziomie: u Czechów widzimy delikatny wzrost (72, +2 vs Q2 2013), podobnie w Niemczech (92, +2 vs Q2 2013), a u Słowaków 3 punktowy spadek (60). Znaczne pogorszenie zadowolenia konsumentów odnotowano na Ukrainie (59, -13 vs Q2 2013).

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem.

Pobierz cały raport

Pobierz raport teraz

CCI Q3: WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU!

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.