Insighty

Q1 2016: Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej po raz pierwszy od ponad 4 lat
Raport

Q1 2016: Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej po raz pierwszy od ponad 4 lat

Po dwupunktowym spadku w Q4’15 wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów rośnie o cztery punkty. Indeks dla Polski, z drobnymi wahaniami, wzrasta stale od Q1’13

Globalny wskaźnik zadowolenia konsumentów notuje jednopunktowy spadek
w pierwszym kwartale 2016 roku i pozostaje poniżej 100, osiągając wynik 98. Jedynie w dwóch  spośród sześciu regionów średnie zadowolenie konsumentów wzrosło w porównaniu do Q4’15. Respondenci byli bardziej optymistyczni w Ameryce Północnej (+8 vs. Q4’15) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (+1 vs. Q4’15). Zadowolenie konsumentów obniżyło się natomiast w pozostałych regionach, za wyjątkiem Azji Południowo Wschodniej gdzie indeks pozostał stabilny.

W ostatnim kwartale statystyczny Europejczyk bardziej pesymistycznie myślał
o swoich perspektywach zawodowych (27% respondentów uważało, że będą one dobre/wspaniałe vs. 32% w Q4’15). Obniżył się również odsetek konsumentów dobrze/wspaniale oceniających swoją sytuację finansową oraz możliwość dodatkowych wydatków (odpowiednio 
-1pp oraz -3pp vs. Q4’15).

Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wzrósł o cztery punkty w Q1’16
i osiągnął wynik 82. Polacy bardziej optymistycznie myśleli o swoich perspektywach zawodowych, odsetek respondentów oceniający je dobrze/wspaniale rósł przez cały poprzedni rok.

Nielsen Global Online Consumer Survey jest badaniem przeprowadzanym w 60 krajach na wszystkich kontynentach. Szczegóły dotyczące pozostałych rynków oraz poszczególnych krajów można znaleźć w pełnej wersji naszego raportu CCi, dostępnego w sekcji „do pobrania”.

Pobierz cały raport

Pobierz raport teraz

Q1 2016: Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej po raz pierwszy od ponad 4 lat

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.