Insighty

Napoje bezalkoholowe – aktualny obraz rynku
Raport

Napoje bezalkoholowe – aktualny obraz rynku

Koszyk napojów bezalkoholowych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 roku wart był 15,3 mld zł i odpowiadał za 14,7% wartości sprzedaży kategorii spożywczych.

Poprzedni sezon (2018) był dla rynku napojów bezalkoholowych sezonem bardzo udanym. Kategorie notowały największe sprzedaże miesięczne na przestrzeni ostatnich trzech lat, a dynamika wzrostu sprzedaży wartościowej koszyka napojowego była wyższa zarówno od koszyka dóbr szybkozbywalnych jak i koszyka spożywczego.

Pomimo bardzo dobrego sezonu rynek ten boryka się z szeregiem wyzwań – zależność od cen surowców, wzrosty tychże cen na rynkach światowych, planowane zmiany w stawkach podatku VAT dla wybranych segmentów kategorii napojowych, wprowadzone w 2018 roku ograniczenie handlu w niedziele, obserwowane konsolidacje w handlu zarówno mało- jak i wielkoformatowym stanowią wyzwanie dla producentów. Z drugiej zaś strony nie możemy zapominać o oczekiwaniach świadomego konsumenta, poszukującego dobrego jakościowo produktu w jak najlepszej cenie, w wygodnym, bliskim i oferującym unikalne doświadczenie zakupowe punkcie sprzedaży. W raporcie przedstawimy aktualny obraz rynku napojów bezalkoholowych w Polsce oraz opiszemy główne trendy kształtujące ten rynek w ostatnich miesiącach.

Raport przedstawia wyniki analizy dotyczące handlu detalicznego. Sprzedaż odbywająca się w innych kanałach oraz segment HoReCa zostały wyłączone z analizy. Więcej informacji na temat zakresu analizowanych rynków można znaleźć w załączniku. Jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie okresy roczne (dwunastomiesięczne) opisane w raporcie odwołują się do okresu październik 2017 – wrzesień 2018.

Pobierz cały raport

Pobierz raport teraz

Napoje bezalkoholowe – aktualny obraz rynku

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Subscribe, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.