Rozwiązania

{“order”:1,”name”:”subpageheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”isParent”:”true”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/pl/pl/solutions”,”title”:”Rozwiu0105zania”,”titlecolor”:”A8AABA”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
{“order”:5,”name”:”regionalselectorsolutions”,”attributes”:{“hidecomponent”:”true”,”links”:”\{“url”:”/content/corporate/mena/en”,”linkTitle”:”English”,”linkTarget”:”_blank”}”,”style”:”side-dropdown”,”text”:”View Our Middle East, North Africa Solutions”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/regionalselector”},”children”:null}

CONSUMER INSIGHTS FOR SMARTER DECISIONS

COMPREHENSIVE END-TO-END CONSUMER INSIGHTS FOR FASTER, SMARTER, BETTER DECISIONS TO HELP YOUR BUSINESS GROW.

Consumerization

Potrzeby konsumentów ulegają fragmentacji, a konkurencja aktywnie stara się je zagospoda­rować. Aby wygrać w tym starciu, należy wzmóc wysiłki, by odpowiedzieć na te potrzeby i w ten sposób wykształcić relację z klientami. Dziś najważniejszą rolę odgrywają interakcje, ale klasyczne modele segmentacji nie zapewnią komunikacji do tych konkretnych klientów, do których chcielibyśmy dotrzeć.

Consumerization pozwala na rozwiązanie tego problemu. Ta nowa technika poszerza zakres segmentacji i zapewnia nowy poziom precyzji, który pozwala na wzmocnienie zaangażowania konsumenta. Jesteśmy w stanie pomóc zbudować indywidualny obraz Waszych najbardziej wartościowych konsumentów, co pozwoli na wprowadzanie ukierunkowanych na nich wszelkich aktywności

SEGMENTACJA

W 2015 roku za 30% sprzedaży detalicznej odpowiadało będzie pokolenie milenijne.

SPOSTRZEŻENIA NA TEMAT ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

Aż 15–30% wydatków marketingowych jest nieefektywna, ponieważ opłacane za nie działania marketingowe są nieskuteczne lub nie docierają do odpowiedniej grupy konsumentów.

ANALIZA POPYTU

Aż 450 bilionów dolarów wydadzą w następnym dziesięcioleciu konsumenci na całym świecie. W jaki sposób popyt ukształtuje ich decyzje? 

test box

rwewew wewe w we 

Innovation

Sukces rynkowy w dzisiejszych czasach wymaga czegoś więcej niż tylko dorównywanie konkurencji – ta z kolei jest bezlitosna, a nowych produktów nie brakuje. Najwspanialsze innowacje wyglądają jednak tak prosto, że niemalże ocierają się o magię. U podstaw tej magii stoi jednak ogrom czasu, dyscypliny i działań analitycznych. Oto gdzie zaczyna się nasza rola.

Nasz kompleksowy proces innowacji opiera się na 30 latach doświadczenia w rozwoju, optymalizacji i walidacji kampanii produktowych. Nasze podejście do innowacji pozwala zarówno na identyfikację potrzeb zwerbalizowanych przez konsumentów, jak i tych, które pozostają niewypowiedziane. Właśnie tutaj znajdują się przełomowe szanse, które cechują się potencjałem pozwalającym na zapewnienie trwałego wzrostu firmy.

OPRACOWANIE PRODUKTU

W ciągu minionych trzech lat w Europie Zachodniej wprowadzono na rynek ponad 48 tysięcy produktów, lecz tylko 10 z nich dokonało na rynku prawdziwego przełomu.

DEVELOPMENT AND QUALIFICATION

90% prób wprowadzenia produktu na rynek kończy się niepowodzeniem. Wspólnie możemy to zmienić.

LAUNCH

Sukces osiąga jeden na dziesięć produktów.

Post Launch

products go on to be successful.

Performance

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500

MARKETING EFFECTIVENESS

Skuteczność marketingowa polega na dostarczeniu przekazu do odpowiednich odbiorców, co pozwala na kształtowanie ich preferencji i w efekcie generuje sprzedaż. Cały ten proces określany jest mianem RRR : Reach, Response, Reaction.

Nasze możliwości pomiaru skuteczności marketingowej wyróżniają się zarówno pod względem swoich zakresów, jak i poziomów integracji. Jesteśmy w stanie pomóc w dokonaniu oceny realizacji Twoich celów reklamowych.

REACH

Część reklam telewizyjnych nie dociera do zaplanowanej widowni Pomożemy Ci trafić do odpowiednich odbiorców.

REACTION

Aż 16-krotny zwrot z inwestycji marketingowych uzyskuje się przez sprzedaż.

Reaction

on marketing investment is realized through sales.

Aim

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500

Sales Effectiveness

Zrozumienie współczesnego konsumenta nie jest łatwym zadaniem. Zawsze będziemy skupiać się na zachowaniach i preferencjach klientów – zarówno na podstawie ogólnej analizy miejsc sprzedaży, jak i badaniach konsumenckich.

Skuteczny shopper marketing opiera się na zrozumieniu kupujących, by w efekcie wpływać na ich decyzje zakupowe i w ten sposób osiągać wzrost sprzedaży. Dzięki naszym badaniom, Twoje aktywności zawsze będą dobrze dostosowane do kupujących. Prowadzimy analizy zachowań zakupowych, by dobrze zrozumieć przyczyny dokonywania zakupów i w efekcie wzmocnić przekaz marketingowy w środowisku sprzedaży detalicznej.

Zarządzanie wynikami polega również na zrozumieniu tych czynników wzmacniających, które wywierają wpływ na decyzje o zakupie i w efekcie końcowym kształtują strategie promocji cenowych i promocji na terenie sklepu. Kompleksowe rozwiązania, jakimi dysponujemy, pozwolą na pomiary wszystkich zmiennych zakupowych i ich oddziaływanie na wielkość sprzedaży. 

SHOPPER EXPERIENCE

Ogółem kobiety dokonują zakupów na kwotę 12 bilionów dolarów.

PRICE AND PROMOTION

łącznych przychodów producenta jest wydawanych na promocje handlowe.

SALES MEASUREMENT

zakupów w kategoriach dóbr szybkozbywalnych (CPG) jest planowanych zanim klient pojawi się w sklepie.

ASSORTMENT AND SHELF

decyzji o wyborze marki jest podejmowanych w sklepie, co pokazuje, jak duży wpływ na  decyzje kupującego mają układ sklepu, alejek i ekspozycja na półkach.

PROMO HEALTH TRACKER

polskich konsumentów jest wrażliwych na promocję.

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla twojego biznesu