Rozwiązania

Assortment Analytics
(Assortment Optimisation)

Bez dokładnego przeanalizowania tego, co klienci kupują i jak szukają produktów, sprzedaż detaliczna staje się grą w ciuciubabkę. Odejście od zgadywania wymaga dwóch kluczowych działań: optymalizacji asortymentu produktów przeznaczonych do sprzedaży oraz takiego ustawieniu na półce, by produkty miały maksymalny wpływ na klienta.

Co mierzymy

Nasze narzędzia do optymalizacji asortymentu pomagają zrozumieć hierarchię decyzyjną klienta danej kategorii i sposób jego zachowania przy półce. Pokazujemy, jaka część wolumenu każdego produktu stanowi dodatkową sprzedaż w danym segmencie i kategorii, oraz jaka część wolumenu to jedynie przejście klientów z innego produktu. Są to kluczowe informacje pomagające w maksymalizacji sprzedaży w segmencie i kategorii, bez względu na wielkość przestrzeni na sklepowej półce.

Jak to robimy

W handlu detalicznym to przy półce podejmowana jest ostateczna decyzja o zakupie. Aby w pełni zrozumieć motywacje stojące za decyzjami zakupowymi, badamy drzewo decyzyjne klienta, które pokazuje przekrój struktury danej kategorii. Następnie korzystamy z zaawansowanych modeli regresji w celu określenia, czy dodanie nowych produktów doprowadzi do przyrostu wartości w danym segmencie i kategorii. Wyniki modeli zasilają optymalizator asortymentu i umożliwiają sprawdzenie porównanie scenariuszy.. W dalszej kolejności wykorzystujemy nasze własne oprogramowanie do zarządzania przestrzenią na półce, które pozwala na urządzenie przyjaznego zakupom ustawienia oraz na określenie optymalnej lokalizacji dla danych segmentów i kategorii – zarówno na półce, jak i w ramach sklepu.