Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”cq:lastRolledout”:”{Date}2014-06-25T14:13:32.435-04:00″,”cq:lastRolledoutBy”:”taylca02″,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T14:13:31.491-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”cq:lastRolledout”:”{Date}2014-06-25T14:13:32.445-04:00″,”cq:lastRolledoutBy”:”taylca02″,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Datum stupanja na snagu: 1 август 2014

Molimo pažljivo pročitajte sledeće Uslove korišćenja.

PREDUZEĆE NIELSEN (SAD), LLC sa sedištem na adresi 85 Broad Street, NJUJORK, NY 10004, SJEDINJENE DRŽAVE („Nielsen”) zahteva da se svi posetioci ove veb lokacije koja je u vlasništvu, kojom rukovodi, koju licencira i kontroliše Nielsen („Lokacija”) pridržavaju sledećih Uslova korišćenja. Pristupanjem Lokaciji i njenim korišćenjem, vi pokazujete vašu potvrdu i prihvatanje ovih Uslova korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, ne bi trebalo da koristite Lokaciju. Termin „vi” ili „vaš” odnosi se na korisnika ili gledaoca Lokacije. Nielsen u svako doba može da izmeni, obustavi ili ukine bilo koji aspekt Lokacije, obuhvatajući i dostupnost bilo koje funkcije, baze podataka ili sadržaja. Nielsen takođe može i da nametne ograničenja na određene funkcije i usluge i/ili da ograniči vaš pristup delu ili celini Lokacije bez obaveštenja ili odgovornosti bilo koje vrste. Odredbe i uslovi sporazuma o uslugama klijenta preduzeća Nielsen za bilo koji deo Lokacije će prevladati u slučaju da bilo koja odredba eventualno dođe u sukob sa ovim Uslovima korišćenja.

Ograničenja upotrebe

Svi veb proizvodi i usluge, informacije, materijali, podaci, slike, grafike, zvuci i druge komponente na Lokaciji („Sadržaj”) zaštićeni su autorskim pravima i u vlasništvu su ili pod kontrolom preduzeća Nielsen osim ako nije navedeno drugačije. Svaka neovlašćena upotreba Sadržaja na Lokaciji može da prekrši zakone o autorskom pravu, žigu i druge zakone i prava intelektualne svojine preduzeća Nielsen ili trećih strana. Neovlašćena upotreba može da dovede do zahteva za naknadu štete i/ili da predstavlja krivično delo. Sadržaj sa ove Lokacije ne sme ni na koji način da se menja, kopira ili distribuira, ponovo objavljuje, otprema, postavlja, dekompilira niti šalje bez prethodnog pisanog pristanka preduzeća Nielsen. Sadržaj na Lokaciji se pruža samo za zakonite svrhe.

Ograničena prava vlade SAD

Sadržaj na Lokaciji se pruža sa „OGRANIČENIM PRAVIMA”. Upotreba, umnožavanje, ili obelodanjivanje od strane vlade SAD podleže ograničenjima kako je navedeno u FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 itd. ili njegovom nasledniku. Upotreba Sadržaja od strane vlade SAD predstavlja potvrdu vlasničkih prava preduzeća Nielsen na Sadržaj.

Zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu

Nielsen se registrovao kao Dobavljač usluga i identifikovao je agenta kod Kancelarije za autorska prava Sjedinjenih država u skladu sa uslovima Zakona o autorskim pravima u digitalnom milenijumu („Zakon”) i koristi se zaštitom tog Zakona. Nielsen zadržava pravo da ukloni bilo koji Sadržaj koji se nalazi ili je objavljen na Lokaciji koji navodno krši autorska prava drugog lica. Obeveštenja preduzeću Nielsen o bilo kojem navodnom kršenju autorskih prava na Nielsen Lokaciji bi trebalo poslati u Kancelariju glavnog savetnika preduzeća Nielsen, na adresu 85 Broad Street, New York, New York 10004, U.S.A, tel. +1 646 654 5000.

Ograničenje odgovornosti

NIELSEN NEĆE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKVU ŠTETU ILI POVREDU IZAZVANU BILO KAKVIM MATERIJALOM ILI SOFTVEROM, OBUHVATAJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KAKVO OTKAZIVANJE PERFORMANSI, GREŠKU, PROPUST, PREKID, KVAR, ODLAGANJE U RADU ILI PRENOSU, RAČUNARSKI VIRUS ILI OTKAZIVANJE LINIJE. NIELSEN NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI NI ZA KAKVU ŠTETU ILI POVREDU, OBUHVATAJUĆI BEZ OGRANIČENJA INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, OSLONJENE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE KOJE PROIZILAZE IZ UPOTREBE, ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, MATERIJALA NA OVOJ LOKACIJI ILI SOFTVERA DOSTUPNOG KROZ NJU, ČAK I AKO POSTOJI NEMAR ILI ČAK I AKO JE NIELSEN ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PREDUZEĆA NIELSEN OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE, ILI OBOJE. GORNJE OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS U MERI U KOJOJ VAŽEĆI ZAKON MOŽDA NE DOZVOLJAVA OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU. UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA NIELSEN PREMA VAMA ZA SVE GUBITKE, ŠTETE I UZROKE POSTUPKA (U UGOVORU, ODŠTETNOM ZAHTEVU [UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NEMAR, ODGOVORNOST ZA PROIZVOD I STROGU ODGOVORNOST] ILI NA DRUGI NAČIN) NEĆE BITI VEĆA OD IZNOSA KOJI STE PLATILI DA PRISTUPITE OVOJ LOKACIJI.

Podnesci

Ovim odobravate preduzeću Nielsen pravo da koristi sve primedbe, predloge, ideje, grafike ili druge informacije saopštene preduzeću Nielsen kroz Lokaciju (zajedno „Podnesak”). Nielsen neće biti obavezan da tretira bilo koji Podnesak kao poverljiv i neće biti odgovoran ni za kakve ideje za svoje poslovanje (uključujući bez ograničavanja ideje za proizvode ili oglašavanje) i neće snositi nikakvu odgovornost kao rezultat bilo kakvih sličnosti koje se mogu pojaviti u budućem poslovanju ili Sadržaju preduzeća Nielsen.  Osim kako je navedeno ispod u ovom pasusu, Nielsen će imati pravo da koristi Podnesak za bilo kakvu komercijalnu ili drugu svrhu bez nadoknade vama ili bilo koje drugom licu koje šalje Podnesak. Vi pristajete da obeštetite, odbranite i smatrate Nielsen neškodljivim za bilo koju odgovornost koja proistekne zbog upotrebe ili distribucije ovih materijala. Vi dalje odobravate preduzeću Nielsen pravo da koristi vaše ime u vezi sa reprodukcijom ili distribucijom takvog materijala.

Lično identifikujuće informacije koje mogu da budu primljene na Lokaciji posetilac Lokacije daje dobrovoljno i njima upravljaju uslovi naših Smernica za privatnost. Vi potvrđujete da ste odgovorni za bilo koji materijal koji prosleđujete i da vi, a ne Nielsen, imate potpunu odgovornost za poruku, obuhvatajući i njenu zakonitost, pouzdanost, podesnost, originalnost i autorska prava. Zabranjeno vam je da objavljujete na ovoj lokaciji ili prenosite na nju ili sa nje bilo kakav nezakonit, preteći, pogrdan, klevetnički, opscen, pornografski ili drugi materijal koji bi prekršio bilo koji zakon. Ako je primenljivo, Nielsen zadržava pravo da izbriše, premesti ili uredi poruke koje, po sopstvenom nahođenju, smatra uvredljivim, klevetničkim, opscenim, kršenjem zakona o autorskim pravima ili žigovima ili na drugi način neprihvatljivim, a vi se odričete svih moralnih prava koja možda imate na prepravke ili izmene materijala na način koji vam nije prihvatljiv.

Nadležnost

Osim kako je drugačije opisano, sav Sadržaj na Lokaciji se stavlja na raspolaganje samo radi pružanja informacija o preduzeću Nielsen i njegovim uslugama. Nielsen kontroliše Lokaciju i rukovodi njom i ne daje nikakve izjave da je Sadržaj na takvoj Lokaciji podesan ili dostupan za upotrebu na drugim mestima. Druge Nielsen lokacije su možda kontrolisane i rukovođene van Sjedinjenih Američkih Država i možda podležu zakonima zemlje u kojoj su kontrolisane i rukovođene. Ako koristite Lokaciju sa mesta različitog od mesta na kom se lokacija kontroliše i rukovodi, vi ste odgovorni za saglasnost sa važećim lokalnim zakonima.

Odricanje odgovornosti

Sadržaj na Lokaciji mogao bi da obuhvati tehničke netačnosti ili tipografske greške. Takođe, Nielsen može u svako doba da unese izmene ili poboljšanja Lokacije. SADRŽAJ NA LOKACIJI JE PRUŽEN „KAKO JESTE” I „KAKO JE DOSTUPAN” I BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, DO NAJVEĆE MERE DOZVOLJENE U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONOM. NIELSEN ODRIČE SVE GARANCIJE POGODNOSTI ZA PRODAJU, NEKRŠENJA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NIELSEN NE GARANTUJE DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U SADRŽAJU BITI NEPREKINUTE ILI BEZ GREŠKE, DA ĆE KVAROVI BITI POPRAVLJENI NITI DA LOKACIJA, ILI SERVERI KOJI JE ČINE DOSTUPNOM, NEMAJU VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. NIELSEN NE GARANTUJE NITI DAJE BILO KAKVE IZJAVE O UPOTREBI ILI POSLEDICAMA UPOTREBE SADRŽAJA NA LOKACIJI U POGLEDU NJIHOVE TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOG. NIELSEN SE NE OBAVEZUJE NA AŽURIRANJE MATERIJALA NA LOKACIJI. VI (A NE NIELSEN) SNOSITE SVE TROŠKOVE SVIH NEOPHODNIH SERVISIRANJA, POPRAVKI ILI ISPRAVKI. GORNJE ISKLJUČENJE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS, U MERI U KOJOJ VAŽEĆI ZAKON MOŽDA NE DOZVOLJAVA ISKLJUČENJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA. PORED TOGA, informacije sadržane NA LOKACIJI su samo za informativne svrhe i na njih se ne bi trebalo oslanjati ni za kakvu svrhu. Nielsen neće biti odgovoran ni za kakve rezultate ostvarene ili neostvarene kao posledica upotrebe informacija sadržanih na LOKACIJI.

svako pominjanje preduzeća nielsen ili informacija sadržanih na LOKACIJI za KOMERCIJALNE svrhe, obuhvatajući i CITAT u bilo kakvim oglasnim, pratećim prodajnim ili drugim MARKETINŠKIM MATERIJALIMA, strogo je zabranjeno.

Raskid

Nielsen ili vi možete raskinuti ovaj sporazum u svako doba. Možete da raskinete ovaj sporazum uništavanjem svih materijala koje ste dobili sa Lokacije i sve srodne dokumentacije i svih kopija i instalacija. Nielsen može da raskine ovaj sporazum trenutno bez obaveštenja ako, po njegovoj proceni, prekršite bilo koji od ovih uslova ili odredbi. Po raskidu morate uništiti sav materijal koje ste dobili sa ove Lokacije i svu srodnu dokumentaciju i sve kopije i instalacije. Ne smete pristupati ovoj Lokaciji po raskidu ovog sporazuma bez pisanog odobrenja preduzeća Nielsen, pod uslovom da Nielsen, međutim, zadrži sva prava, obuhvatajući i sva autorska prava i prava na upotrebu Podnesaka kako je ovde opisano i da ograničenja upotrebe i tretmana Sadržaja ostanu na snazi.

Povezane lokacije

Lokacija obuhvata veze ka drugim lokacijama koje ne održava Nielsen. Nielsen nije odgovoran za sadržaj tih lokacija i ne daje nikakve izjave o sadržaju ili tačnosti takvih drugih lokacija, mišljenjima izraženim na njima ili drugim vezama koje one daju. Uključenje bilo koje veze ka takvim lokacijama ne podrazumeva da Nielsen odobrava te lokacije niti bilo kakve proizvode ili usluge pomenute na njima. Nielsen može da ukine vezu u svako doba. Uslovi korišćenja i smernice za privatnost koje važe za takve lokacije mogu da se razlikuju od onih koje važe za Lokaciju. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj lokaciji treće strane povezanoj sa Lokacijom, vi to činite u potpunosti na sopstveni rizik, a Nielsen neće biti odgovoran ni za kakve gubitke ili štetu koja proistekne iz vaše upotrebe bilo koje takve lokacije.

Smernice za veze i logotipe

Povezivanjem ka bilo kojoj stranici na Lokaciji, vi ovim pristajete da vas obavezuju sledeći uslovi i odredbe. Osim kako je opisano u ovom pasusu, Nielsen zabranjuje keširanje lokacije, upotrebu ili objavljivanje neovlašćenih hipertekstualnih veza ka Lokaciji i uokvirivanje bilo kojeg Sadržaja dostupnog kroz Lokaciju. Možete da povezujete ka Lokaciji samo preko matične stranice Lokacije ili namenske ulazne stranice. Ulazna stranica je bilo koja stranica koja je prva i primarna stranica koja služi kao početna tačka za značajnu količinu sadržaja. Veze mogu da budu samo tekstualne i u njima može da piše samo „Nielsen”. Slike Nielsen logotipa mogu da se koriste samo za svrhe veze i mogu da se naprave samo sa izričitom pisanom dozvolom preduzeća Nielsen. Sve zahteve za takve dozvole ili za dozvole za veze ka Lokaciji na način drugačiji od dozvoljenog u prethodnom pasusu trebalo bi uputiti u Globalne komunikacije Nielsen na adresu 85 Broad Street, New York, New York, U.S.A., 10004 Tel: +1 646 654 5000. Povezivanjem ka Lokaciji, vi potvrđujete i pristajete da, osim kako je opisano ovde, sva prava na robne znake ili uslužne znake preduzeća Nielsen korišćene na Lokaciji, Sadržaj koji se pojavljuje na Lokaciji i dizajn Lokacije pripadaju preduzeću Nielsen. Ne smete pogrešno predstavljati vaš odnos sa preduzećem Nielsen niti ostavljati lažne ili obmanjujuće utiske o preduzeću Nielsen. Nikakve veze ka Lokaciji se ne smeju koristiti na način koji podrazumeva ili nagoveštava da Nielsen odobrava ili podržava vas, vašu veb lokaciju ili vašu robu i usluge (u svim slučajevima, osim kako se Nielsen možda zasebno sporazumeo sa vama pisanim putem). Nielsen neće biti odgovoran ni za kakav sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Vi pristajete da obeštetite i odbranite Nielsen od svih zahteva protiv preduzeća Nielsen koji proisteknu iz vaše veb lokacije ili na osnovu nje. Nikakva veza (ili više njih) ne sme da se pojavi ni na jednoj stranici na vašoj veb lokaciji niti u bilo kojem kontekstu koji sadrži sadržaj ili materijal koji može da se protumači kao pogrdan, opscen ili zločinački, ili koji krši, na drugi način narušava ili podržava kršenje ili drugo narušavanje prava bilo koje treće strane. Nielsen zadržava pravo da u svako doba i po sopstvenom nahođenju zahteva da sa vaše veb lokacije uklonite sve veze ili bilo koju specifičnu vezu ka Lokaciji. Ovo nije licenca, ali pod uslovom vašeg pridržavanja gornjih odredbi, Nielsen pristaje da vam odobri upotrebu naziva „Nielsen” isključivo za svrhu uspostavljanja veze ka Lokaciji kako je dozvoljeno u nastavku. Osim ograničene dozvole da koristite naziv „Nielsen” kako je opisano u ovom pasusu, vi ne smete da koristite nijedan od robnih znaka ili uslužnih znaka preduzeća Nielsen ni za jednu drugu svrhu bez izričite pisane dozvole preduzeća Nielsen. Nielsen može u svako doba, po sopstvenom nahođenju, bez uzroka, da povuče ovde datu dozvolu da koristite naziv „Nielsen” i vaše pravo da povezujete ka bilo kojim stranicama na Lokaciji. U takvom slučaju pristajete da na zahtev smesta uklonite sve veze ka Lokaciji i da prestanete da upotrebljavate naziv „Nielsen” za svrhe povezivanja. Posle toga, sva buduća povezivanja ka Lokaciji će zahtevati izričitu pisanu dozvolu preduzeća Nielsen. Nielsen zadržava pravo na izmene ovih odredbi i uslova povezivanja u svako doba. Nastavljanjem povezivanja ka Lokaciji, vi pristajete da budete obavezani ovim odredbama i uslovima povezivanja, kao i drugim pravnim uslovima korišćenja i odredbama na Lokaciji i pristajete da ih se pridržavate, kako budu s vremena na vreme izmenjeni.

Razno

Nielsen može da revidira ove Uslove korišćenja u svako doba, bez obaveštenja, ažuriranjem ove objave. Vaša nastavljena upotreba Lokacije, sada ili posle objave bilo kakvih izmena ili promena, označiće da prihvatate takve izmene ili promene. Ovim Uslovima korišćenja će se upravljati u skladu sa zakonima države Ilinois i Sjedinjenih Američkih Država i tumačiće se u skladu sa njima, bez obzira na bilo kakve principe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koji deo ovih Uslova korišćenja bude proglašen nezakonitim, nevažećim ili nesprovodivim, taj deo će se smatrati odvojivim i neće uticati na punovažnost i sprovodivost svih ostalih odredbi. Eventualni dokazi upotrebe Lokacije za nezakonite svrhe će biti predati organima sprovođenja zakona. Ovo je ceo sporazum između strana koji se odnosi na korišćenje Lokacije.