Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-25T14:23:04.362-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Datum veljavnosti: 1 Avgust 2014

Pozorno preberite naslednje pogoje uporabe.

Podjetje THE NIELSEN COMPANY(US), LLC, ki se nahaja na naslovu 85 Broad Street, NEW YORK, NY 10004, ZDRUŽENE DRŽAVE (»Nielsen«) zahteva, da vsi obiskovalci te spletne strani, ki jo ima v lasti, jo upravlja, licencira in nadzoruje podjetje Nielsen (»Spletna stran«), upoštevajo naslednje pogoje uporabe. Z dostopom in uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni in sprejemate te pogoje uporabe. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, spletne strani ne smete uporabljati. Pojem »vi« ali »vaš« se nanaša na uporabnika ali obiskovalca spletne strani. Podjetje Nielsen lahko kadar koli spremeni, opusti ali preneha z nadaljevanjem katerega koli vidika spletne strani, vključno z razpoložljivostjo katere koli funkcije, zbirke podatkov ali vsebine. Podjetje Nielsen lahko tudi uvede omejitve za določene funkcije in storitve in/ali vam omeji dostop do delov ali celotne spletne strani brez obvestila ali kakršne koli odgovornosti. Pogoji in določila dogovora o storitvah med podjetjem Nielsen in stranko za kateri koli del spletne strani bodo obveljali v primeru, če so katera koli določila mogoče v nasprotju s temi pogoji uporabe.

Omejitev uporabe

Vsi spletni izdelki in storitve, informacije, materiali, podatki, slike, grafike, zvoki in drugi sestavni deli spletne strani (»vsebine«) so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in v lasti ali pod nadzorom podjetja Nielsen, razen če ni navedeno drugače. Vsakršna nepooblaščena uporaba vsebin na spletni strani lahko pomeni kršitev avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih zakonov in pravic intelektualne lastnine podjetja Nielsen ali tretjih oseb. Nepooblaščena uporaba lahko privede do odškodninskega zahtevka in/ali je kaznivo dejanje. Vsebin na spletni strani ni dovoljeno spreminjati, kopirati ali distribuirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, dekompilirati ali kakor koli prenesti brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Nielsen. Vsebine na spletni strani so navedene le za zakonite namene.

Omejene pravice ameriške vlade

Vsebine na spletni strani so zagotovljene z »OMEJENIMI PRAVICAMI«. Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani ameriške vlade je predmet omejitev, kot je navedeno v FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 ali njegovim naslednikom. Uporaba vsebin s strani ameriške vlade pomeni strinjanje z lastninskimi pravicami podjetja Nielsen do vsebin.

Zakon o digitalnih avtorskih pravicah

Podjetje Nielsen se je registriralo kot ponudnik storitev in se legitimiralo kot zastopnik pri ameriškem uradu za avtorske pravice v skladu s pogoji Zakona o digitalnih avtorskih pravicah (»Zakon«) in izkorišča zaščito v skladu s tem zakonom. Podjetje Nielsen si pridržuje pravico, da odstrani vse vsebine na ali objavljene na spletni strani, ki domnevno kršijo avtorske pravice drugih oseb. Obvestila podjetju Nielsen glede kakršnih koli domnevnih kršitev avtorskih pravic na spletni strani podjetja Nielsen je treba poslati v glavno svetovalno pisarno podjetja Nielsen na naslov 85 Broad Street, New York, New York 10004, ZDA, tel. +1 646 654 5000.

Omejitev odgovornosti

PODJETJE NIELSEN NI ODGOVORNO ZA KAKRŠNE KOLI ŠKODE ALI TELESNE POŠKODBE, POVZROČENE ZARADI KATERIH KOLI MATERIALOV ALI PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO S, VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNO KOLI NEDELOVANJE, NAPAKO, OPUSTITEV, PREKINITEV, OKVARO, ZAKASNITEV DELOVANJA ALI PRENOSA, RAČUNALNIŠKI VIRUS ALI NEUSPEL PRIKAZ VRSTIC. PODJETJE NIELSEN NI ODGOVORNO VAM ALI KATERI KOLI TRETJI OSEBI ZA KAKRŠNE KOLI ŠKODE ALI TELESNE POŠKODBE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NEPOSREDNO, POSEBNO, NENAMERNO, POSLEDIČNO ŠKODO ALI ŠKODO Z DODATNO GLOBO, DO KATERE PRIDE ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE MATERIALOV IN/ALI PROGRAMSKE OPREME, KI JE NA VOLJO PREK SPLETNE STRANI, TUDI V PRIMERU ZANEMARJANJA ALI TUDI ČE JE BILO PODJETJE NIELSEN ALI NJEN POOBLAŠČENI ZASTOPNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE ALI OBOJE. ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MOGOČE NE BODO VELJALE ZA VAS V TOLIKŠNEM OBSEGU, DA VELJAVEN ZAKON MOGOČE NE DOVOLJUJE OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE. SKUPNA ODGOVORNOST PODJETJA NIELSEN DO VAS ZA VSE IZGUBE, ŠKODE IN TOŽBE (PO POGODBI, KAZNIVO DEJANJE [VKLJUČNO Z IN BREZ OMEJITEV ZANEMARJANJEM, ODGOVORNOSTI ZA IZDELKE IN OBJEKTIVNO ODGOVORNOSTJO], ALI DRUGAČE) NE BO VEČJA OD ZNSEKA, KI STE GA PLAČALI ZA DOSTOP DO TE SPLETNE STRANI.

Predložitve

S tem dajete podjetju Nielsen pravico do uporabe vseh opomb, predlogov, zamisli, grafik ali drugih informacij, ki ste jih delili s podjetjem Nielsen prek spletne strani (skupaj »Predložitve«). Podjetju Nielsen ni treba ravnati s katero koli predložitvijo zaupno in ne bo odgovorno za kakršne koli zamisli za svoj posel (vključno z in brez omejitev zamislimi za izdelke ali oglaševanje) in ne bo prevzelo nobene odgovornosti kot rezultat kakršnih koli podobnosti, ki se lahko pojavijo v bodočih dejanjih ali vsebinah podjetja Nielsen.  Razen kot je navedeno spodaj  tem odstavku, bo podjetje Nielsen upravičeno do uporabe predložitev za kakršen koli komercialen ali drugačen namen brez kompenzacije vam ali drugim osebam, ki je oddala predložitev. Strinjate se, da boste zavarovali, branili podjetje Nielsen in ne boste zahtevali odgovornosti zaradi uporabe ali distribucije takšnih materialov. Poleg tega dajete podjetju Nielsen pravico do uporabe vašega imena v povezavi s kopiranjem ali distribucijo takšnih materialov.

Informacije za osebno identifikacijo, ki se lahko pojavijo na spletni strani, obiskovalec odda prostovoljno in jih urejajo pogoji naše politike zasebnosti. Soglašate, da ste odgovorni za kakršen koli material, ki ste ga poslali in vi, ne podjetje Nielsen, ste popolnoma odgovorni za sporočilo, vključno z njegovo zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami. Prepovedano je objavljanje ali prenašanje na ali iz spletne strani vseh nezakonitih, grozilnih, obrekljivih, opravljivih, opolzkih, pornografskih ali drugih materialov, ki bi kršili kateri koli zakon. Če je primerno, si podjetje Nielsen pridržuje pravico, da izbriše, premakne ali uredi sporočila, ki so po njegovem izključnem mnenju žaljiva, opravljiva, opolzka, kršijo zakon o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ali so drugače nesprejemljiva, vi pa se odrekate morebitnim moralnim pravicam zaradi spreminjanja materiala, s katerim se ne strinjate.

Pristojnost

Razen če je opisano drugače, so vse vsebine na spletni strani na voljo le, da ponujajo informacije o podjetju Nielsen in njegovih storitvah. Podjetje Nielsen nadzoruje in upravlja s spletno stranjo in ne zastopa stališča, da so vsebine na takšni spletni strani primerne ali razpoložljive za uporabo na drugih lokacijah. Druge spletne strani podjetja Nielsen se lahko nadzorujejo in upravljajo zunaj Združenih držav Amerike in so predmet zakonov države, v kateri so nadzorovane in upravljane. Če uporabljate spletno stran iz lokacije, ki se ne nahaja v državi, kjer je spletna stran nadzorovana in upravljana, ste odgovorni za skladnost z veljavnimi lokalnimi zakoni.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebine na spletni strani lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake. Podjetje Nielsen lahko tudi kadar koli izvede spremembe ali izboljšave spletne strani. VSEBINE NA SPLETNI STRANI SO ZAGOTOVLJENE »TAKŠNE KOT SO« IN »KOT SO NA VOLJO« TER BREZ KAKRŠNEGA KOLI EKSPLICITNEGA ALI IMPLICITNEGA JAMSTVA V NAJVEČJEM DOPUSTNEM OBSEGU V SKLADU Z VELJAVNIM ZAKONOM. PODJETJE NIELSEN ZAVRAČA VSA JAMSTVA ZA PRODAJO, NEKRŠENJE PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. PODJETJE NIELSEN NE JAMČI, DA BODO FUNKCIJE V VSEBINAH NEPREKINJENE ALI BREZ NAPAK, DA BODO OKVARE ODPRAVLJENE ALI DA JE SPLETNA STRAN ALI STREŽNIKI, KI JIH OMOGOČAJO, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. PODJETJE NIELSEN NE JAMČI ALI DAJE IZJAV GLEDE UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE VSEBIN NA SPLETNI STRANI V SMISLU NJIHOVE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČNIH IZJAV. PODJETJE NIELSEN SE NE ZAVEZUJE, DA BO POSODABLJALO MATERIALE NA SPLETNI STRANI. VI (IN NE PODJETJE NIELSEN) PREVZEMATE VSE STROŠKE POTREBNIH SERVISOV, POPRAVIL ALI POPRAVKOV. ZGORNJE IZKLJUČITVE MOGOČE NE BODO VELJALE ZA VAS V TOLIKŠNEM OBSEGU, DA VELJAVEN ZAKON MOGOČE NE DOVOLJUJE IZKLJUČITEV IMPLICIRANIH JAMSTEV. POLEG TEGA so informacije NA SPLETNI STRANI namenjene le za informiranje in se ne smete zanašati nanje za kakršen koli namen. Podjetje Nielsen ni odgovorno za kakršne koli rezultate, pridobljene ali nepridobljene kot posledica uporabe informacij NA SPLETNI STRANI.

Vsakršna referenca s podjetjem Nielsen ali informacijami na SPLETNI STRANI za KOMERCIALNE namene, vključno z NAVAJANJEM v katerem koli oglaševanju, vzporedni prodaji ali z drugimi MARKETINŠKIMI MATERIALI, je izrecno prepovedana.

Prekinitev

Podjetje Nielsen ali vi lahko kadar koli prekinete ta dogovor. Dogovor lahko prekinete tako, da uničite vse materiale, ki ste jih pridobili na spletni strani, in vso povezano dokumentacijo ter vse kopije in namestitve. Podjetje Nielsen lahko prekine ta dogovor s takojšnjo veljavo brez predhodnega obvestila, če po lastni presoji ugotovi, da kršite katerega koli izmed teh pogojev ali določil. Po prekinitvi morate uničiti vse materiale, ki ste jih pridobili na tej spletni strani, in vso povezano dokumentacijo ter vse kopije in namestitve. Po prekinitvi dogovora ne smete več dostopati do te spletne strani brez pisne odobritve podjetja Nielsen, pod pogojem, da podjetje Nielsen obdrži vse pravice, vključno z vsemi avtorskimi pravicami in pravico do uporabe predložitev, kot je navedeno v tem dokumentu, omejitve uporabe in obravnava vsebin pa bo ostala v polni veljavi.

Povezane spletne strain

Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne vzdržuje podjetje Nielsen. Podjetje Nielsen ni odgovorno za vsebine teh spletnih strani in na noben način ne jamči glede vsebine ali natančnosti, izraženih mnenj ali drugih povezav, ki jih zagotavljajo takšne druge spletne strani. Vključitev kakršne koli povezave na takšni spletni strani ne pomeni, da podjetje Nielsen podpira spletno stran ali kateri koli izdelek ali storitev, ki se nahaja na njej. Podjetje Nielsen lahko kadar koli izbriše povezavo. Pogoji uporabe in politika zasebnosti, ki veljajo za takšne spletne strani, so mogoče drugačni od tistih, ki veljajo za to spletno stran. Če se odločite za dostop do spletne strani tretje osebe prek povezave na tej spletni strani, boste to storili povsem na lastno odgovornost in podjetje Nielsen ne bo prevzelo nobene odgovornosti za kakršne koli izgube ali škodo zaradi vaše uporabe takšne spletne strani.

Politika povezovanja in logotipov

S povezovanjem s katero koli stranjo na spletni strani se strinjate, da vas bodo zavezovali naslednji pogoji in določila. Razen kot je navedeno v tem odstavku, podjetje Nielsen prepoveduje zajemanje spletne strani, uporabo ali objavljanje nepooblaščenih povezav hiperbesedil s spletno stranjo in uokvirjanje katere koli vsebine, ki je na voljo prek spletne strani. Na spletno stran lahko vzpostavite povezavo le prek domače strani ali označene prehodne strani. Prehodna stran je katera koli stran, ki je prva in primarna, ki služi kot začetna točka pomembnega telesa vsebine. Povezave so lahko izdelane le prek besedila in morajo vsebovati »Nielsen«. Slike logotipa Nielsen se smejo uporabljati le za namene povezave in jih lahko izdelate le z izrecnim pisnim dovoljenjem podjetja Nielsen. Vse prošnje za takšna dovoljenja ali za dovoljenje za povezavo do spletne strani na način, ki ni dovoljen v prejšnjem odstavku, je treba nasloviti na podjetje Nielsen Global Communications na naslov 85 Broad Street, New York, New York, ZDA, 10004 Tel: +1 646 654 5000. S povezovanjem na spletno stran potrjujete in se strinjate, da ima podjetje Nielsen vse pravice, razen kot je določeno tukaj, do blagovnih znamk Nielsen ali storitvenih znamk, ki se uporabljajo na spletni strani, do vsebin, ki se pojavljajo na strani, in zasnove spletne strani. Ne smete napačno interpretirati svojega odnosa s podjetjem Nielsen ali predstavljati napačnega ali zavajajočega vtisa o podjetju Nielsen. Nobena povezava do spletne strani se ne sme uporabljati na način, ki namiguje ali napeljuje, da podjetje Nielsen odobrava ali podpira vas, vašo spletno stran ali vaše blago in storitve (v vseh primerih, razen kot se je podjetje Nielsen morebiti ločeno pisno dogovorilo z vami). Podjetje Nielsen ni odgovorno za kakršno koli vsebino, ki se pojavlja na vaši spletni strani. Strinjate se, da boste zavarovali in branili podjetje Nielsen pred vsemi zahtevki proti podjetju Nielsen, ki bi nastali zaradi ali na osnovi vaše spletne strani. Nobena povezava se ne sme pojaviti na vaši spletni strani ali znotraj katerega koli konteksta v vsebinah ali materialih, ki bi lahko bil razumljen kot obrekljiv, opolzek ali nezakonit ali ki posega v tuje pravice, drugače krši ali zagovarja poseganje v tuje pravice ali druge kršitve katerih koli pravic tretjih oseb. Podjetje Nielsen si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in po lastni presoji zahteva, da umaknete vse povezave ali določeno povezavo do spletne strani prek vaše spletne strani. To ni licenca, ampak je predmet vaše privolitve v zgoraj navedene pogoje, podjetje Nielsen pa se strinja, da vam dovoli uporabo imena »Nielsen« izključno za namene vzpostavitve povezave do spletne strani, kot je dovoljeno tukaj. Razen kot je omejeno dovoljena uporaba imena »Nielsen«, kot je določeno v tem odstavku, ne smete uporabljati nobene blagovne ali storitvene znamke podjetja Nielsen za kakršen koli drugačen namen brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Nielsen. Podjetje Nielsen lahko kadar koli po lastni presoji in brez razloga umakne dovoljenje, ki ga je odobrilo tukaj za uporabo imena »Nielsen«, in prekliče vašo pravico do povezave katere koli spletne strani s to spletno stranjo. V takšnem primeru se bosta na zahtevo takoj strinjali z odstranitvijo vseh povezav do spletne strani in prenehali uporabljati ime »Nielsen« za namene povezovanja. Potem bodo treba za vse prihodnje povezave do spletne strani pridobiti izrecno pisno dovoljenje podjetja Nielsen. Podjetje Nielsen si pridržuje pravico, da kadar koli popravi te pogoje in določila za povezovanje. Če nadaljujete z uporabo povezave do spletne strani, se strinjate, da vas bodo zavezovali in da boste upoštevali te pogoje in določila za povezovanje ter druge zakonsko določene pogoje uporabe spletne strani, kot jih lahko občasno popravi.

Razno

Podjetje Nielsen lahko brez obvestila kadar koli popravi te pogoje za uporabo s posodobitvijo te objave. Če še naprej trenutno uporabljate spletno stran ali sledite objavam katerih koli sprememb ali modifikacij, to pomeni, da sprejemate takšne spremembe ali modifikacije. Te pogoje uporabe se ureja in interpretira v skladu z zakoni zvezne države Illinois in Združenih držav Amerike, kljub katerim koli načelom v nasprotju z zakonom. Če je kateri koli del teh pogojev uporabe razglašen za nezakonitega, neveljavnega ali neizvršljivega, bo ta del smatran kot neodvisen in ne bo vplival na veljavnost in izvršljivost katerega koli preostalega določila. Morebitne dokaze o uporabo spletne strani za nezakonite namene, bomo posredovali policiji. To je celoten dogovor med strankama v zvezi z uporabo spletne strani.