Udalosti

Nielsen Bowling Cup in Bratislava

11. ročník Nielsen bowlingového turnaja pre klientov na Slovensku sa bude konať v Bowlingovom národnom centre dňa 14. novembra 2019.

PRIHLÁSENIE PRE KLIENTOV

MARKETINGOVÉ OZNÁMENIE

Marketing služieb: Spoločnosť Nielsen neposkytuje služby priamo širokej verejnosti, ale predáva svoje služby iným spoločnostiam, inštitúciám a vládnym agentúram.